Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 167, văn bản 1 đến 50 trong 8323 văn bản.
2626/QĐ - UBND 16/08/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn
Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ; thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020

2606/QĐ - UBND 15/08/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh và giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2019
2608/QĐ - UBND 15/08/2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam thực hiện cho vay
2609/QĐ - UBND 15/08/2019 Huỷ bỏ, không thực hiện 01 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018, đợt 3: "Nghiên cứu xây dựng công nghệ bảo quản củ sâm Ngọc Linh tươi sau thu hoạch bằng phương pháp khí quyển điều chỉnh".
2611/QĐ - UBND 15/08/2019 Phê duyệt danh sách tàu cá tỉnh Quảng Nam đủ điều kiện tham gia khai thác hải sản xa bờ, dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ (Đợt 2)
2612/QĐ - UBND 15/08/2019 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
285/TB-UBND 15/08/2019 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 8 năm 2019
4796/UBND - KTN 15/08/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1743/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4807/UBND - KTTH 15/08/2019 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính
2587/QĐ - UBND 14/08/2019 Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án thủy điện Sông Tranh 4 tại xã Quế Lưu, xã Phước Gia, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức và xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
2588/QĐ - UBND 14/08/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được công bố bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2589/QĐ - UBND 14/08/2019 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10

2590/QĐ - UBND 14/08/2019 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10
2591/QĐ - UBND 14/08/2019 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10
2592/QĐ - UBND 14/08/2019 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 10
2593/QĐ - UBND 14/08/2019 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đăng ký trong dự án để phục vụ xây dựng đường công vụ Dự án thủy điện Trà Linh 3 thuộc xã Trà Nam, huyện Nam Trà My
2596/QĐ - UBND 14/08/2019 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đá thạch anh tảng lăn trong Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
2597/QĐ - UBND 14/08/2019 Cho phép Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp chuyển hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần tại Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh.
2598/QĐ - UBND 14/08/2019 Cho phép Chi nhánh Công ty Xăng dầu Khu vực V - TNHH Một thành viên chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng Xăng dầu Bình Đào tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình.
2599/QĐ - UBND 14/08/2019 Ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2600/QĐ - UBND 14/08/2019 Quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2601/QĐ - UBND 14/08/2019 Cho phép Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, địa chỉ tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam được xả nước thải đã qua xử lý vào nguồn nước
2603/QĐ - UBND 14/08/2019 Thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc để thực hiện phương án khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nông thôn mới tại thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc.
2604/QĐ - UBND 14/08/2019 Thu hồi đất, giao đất cho Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm dân cư Chợ Đàng, thôn Phước Đức xã Quế Châu, huyện Quế Sơn.
2605/QĐ - UBND 14/08/2019 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Cầu Ồ Ồ và đường nội thị phía Bắc thị trấn Tân An
4763/UBND - KTTH 14/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-NHNN ngày 05/8/2019
4769/UBND - KTN 14/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 13/2019/TT-BCT ngày 31/7/2019 của Bộ Công thương
4770/UBND - KTN 14/08/2019 Giới thiệu Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 13/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2569/QĐ - UBND 13/08/2019 Cho Chi nhánh Công ty xăng dầu Khu vực V - TNHH Một thành viên tại Quảng Nam chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng
Cửa hàng xăng dầu tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức.
2570/QĐ - UBND 13/08/2019 Đóng cửa mỏ khoáng sản vàng gốc và thu hồi đất tại khu vực Khe Ông Đức, thôn 2, xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức
2571/QĐ - UBND 13/08/2019 Thu hồi đất, giao đất theo hiện trạng sử dụng cho UBND xã Tam Đàn quản lý theo quy định.
2572/QĐ - UBND 13/08/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất
vải mành tại Khu công nghiệp Tam Thăng.
2573/QĐ - UBND 13/08/2019 Thu hồi đất do không còn nhu cầu sử dụng, giao Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Tiên Phước quản lý tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.
2574/QĐ - UBND 13/08/2019 Thu hồi đất do không còn nhu cầu sử dụng, giao Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Tiên Phước quản lý tại khối phố Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.
2575/QĐ - UBND 13/08/2019 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2016-2021
2576/QĐ - UBND 13/08/2019 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất và giao đất tại Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh.
2578/QĐ - UBND 13/08/2019 Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua cây giống Lâm nghiệp (cây Keo lai nuôi cấy mô) phục vụ cho trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2579/QĐ - UBND 13/08/2019 Về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai
2580/QĐ - UBND 13/08/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thiết kế, lập hồ sơ giao khoán ban đầu để khoanh nuôi bảo vệ rừng đặc dụng (có trồng mới bổ sung) theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Ban Quản lý khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voi
2583/QĐ - UBND 13/08/2019 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình cầu Sông Khang và đường từ xã Quế Thọ, Bình Sơn, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đi huyện Tiên Phước.
4706/UBND - KTN 13/08/2019 V/v thực hiện Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ
4709/UBND - KTN 13/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công thương
4717/UBND - NC 13/08/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4722/UBND - KTN 13/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng
4727/UBND - KGVX 13/08/2019 Giới thiệu Quyết định số 626/QĐ-VPCP ngày 01/8/2019 và Công văn số 7029/VPCP-KSTT ngày 08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
4737/UBND - KTN 13/08/2019 V/v thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4743/UBND - KTTH 13/08/2019 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ
2561/QĐ - UBND 12/08/2019 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Tu bổ, phục hồi cấp thiết 11 di tích thuộc Di sản Văn hóa thế giới Hội An, tỉnh Quảng Nam
2562/QĐ - UBND 12/08/2019 Về việc điều chỉnh chi tiết dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh
2564/QĐ - UBND 12/08/2019 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 09 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn