Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 139, văn bản 1 đến 50 trong 6937 văn bản.
19/BC-UBND 19/02/2019 Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018
452/QĐ - UBND 19/02/2019 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể thuộc Ban Dân tộc.
453/QĐ - UBND 19/02/2019 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình
454/QĐ - UBND 19/02/2019 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành
455/QĐ - UBND 19/02/2019 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể theo đề nghị của UBND huyện Núi Thành
457/QĐ - UBND 19/02/2019 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Phương án Cải tạo, phục hồi môi trường Dự án đầu tư khai thác và tiêu thụ đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường khu 12,14 ha tại thôn Thạnh Mỹ 3, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
443/QĐ - UBND 18/02/2019 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
445/QĐ - UBND 18/02/2019 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban liên lạc hưu trí Quảng Nam tại Đà Nẵng
447/QĐ - UBND 18/02/2019 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam.
448/QĐ - UBND 18/02/2019 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Phương án Cải tạo, phục hồi môi trường trường Dự án Đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản vàng gốc tại khu vực Bãi Quế, thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn.
449/QĐ - UBND 18/02/2019 Quyết định phê duyệt dự toán thu - chi tài chính năm 2019 của Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam
450/QĐ - UBND 18/02/2019 Điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
816/UBND - KTN 18/02/2019 Giới thiệu Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng
295/VPUBND - NC 15/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 173/2019/TT-BQP ngày 31/12/2018 của Bộ Quốc phòng
432/QĐ - UBND 15/02/2019 Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019
433/QĐ - UBND 15/02/2019 Phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2019
434/QĐ - UBND 15/02/2019 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Phạm Bá Huyên, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường, Sở Công Thương.
435/QĐ - UBND 15/02/2019 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng Kế hoạch - Thẩm định, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.
436/QĐ - UBND 15/02/2019 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Hồ Minh Long, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
437/QĐ - UBND 15/02/2019 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Báo Quảng Nam.
438/QĐ - UBND 15/02/2019 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ .
439/QĐ - UBND 15/02/2019 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
440/QĐ - UBND 15/02/2019 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
441/QĐ - UBND 15/02/2019 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 05 cá nhân thuộc Sở Công thương.
442/QĐ - UBND 15/02/2019 V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng An Bàng (trừ phân khu 1) tại phường Cẩm An, thành phố Hội An
423/QĐ - UBND 14/02/2019 V/v thu hồi đất, cho Công ty TNHH Một thành viên Đất Đại thuê để đầu tư xây dựng Bến thủy nội địa và Bãi tập kết cát, sỏi làm vật liệu thông thường tại thôn Trường An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc
424/QĐ - UBND 14/02/2019 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
425/QĐ - UBND 14/02/2019 Về việc cho phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Tam Bảo, thôn 1, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức để sử dụng vào mục đích cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách Nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủ
426/QĐ - UBND 14/02/2019 Về việc cho phép khai thác khoáng sản đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường và thu hồi đất, cho thuê đất tại khu vực Đồng Xe, thôn Phú Đa 2, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên
428/QĐ - UBND 14/02/2019 Về việc điều chỉnh địa điểm xây dựng phòng học thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng 05 phòng học Mầm non và hỗ trợ thiết bị học tập tại các xã: Avương, Atiêng, Bhalêê, Tr’hy, huyện Tây Giang” do Tổ chức COV tài trợ
795/UBND - NC 14/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện các Thông tư số 01/2019/TT-BNV, 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ
288/VPUBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính
422/QĐ - UBND 13/02/2019 Phê duyệt Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp một số cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Nam theo hình thức đối tác công - tư (PPP)
757/UBND - KTN 13/02/2019 Thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
761/UBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính
762/UBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ
763/UBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính
779/UBND - TH 13/02/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
736/UBND - KTN 12/02/2019 V/v thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương
743/UBND - KTTH 12/02/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
379/QĐ - UBND 01/02/2019 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
380/QĐ - UBND 01/02/2019 Phê duyệt Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” do USAID tài trợ thông qua ACDC tài trợ
382/QĐ - UBND 01/02/2019 Chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư: Cửa hàng xăng dầu Đại Hiệp tại đường ĐT 609, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc của công ty Xăng dầu khu vực V.
383/QĐ - UBND 01/02/2019 Chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư: Nhà máy bê tông Việt Đức Quảng Nam tại Lô CN-18, Cụm công nghiệp Nam Dương, phường Điện Dương và phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
384/QĐ - UBND 01/02/2019 Chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư: đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất, chế biến, phụ trợ ngành cơ khí -CNC
393/QĐ - UBND 01/02/2019 Cho phép ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, Công ty TNHH MTV Phước Thịnh - Palm Garden Resort được sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).
394/QĐ - UBND 01/02/2019 Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất sợi, vải, dệt, nhuộm tại KCN Tam Thăng, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
396/QĐ - UBND 01/02/2019 Về việc thu hồi đất, giao đất để xây dựng mở rộng khuôn viên Chùa Vạn Phúc, tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn
397/QĐ - UBND 01/02/2019 Giao đất để xây dựng mở rộng khuôn viên Chùa Bửu Hạnh, tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn.
399/QĐ - UBND 01/02/2019 Chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi bò thịt tập trung tại Thôn Hóa Trung, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn