Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 50 trong 63 văn bản.
1837/VPUBND-HCTC 19/09/2018 Khảo sát, triển khai gửi, nhận văn bản điện tử
1824/VPUBND-NC 18/09/2018 Tra cứu thực hiện thông tư số 12/2018/TT-BTP
1817/VPUBND KTTH 17/09/2018 Giới thiệu TT số 80/2018/TT-BTC của BTC về hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
1786/VPUBND-KGVX 13/09/2018 Nghiên cứu triển khai Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ
1606/VPUBND-KGVX 21/08/2018 V/v giới thiệu văn bản trung ương
1591/VPUBND-NC 20/08/2018 Tra cứu, thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BTP
1533/VPUBND -NC 13/08/2018 Giới thiệu quyết định số 31/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg của thủ Tướng Chính phủ
1543/VPUBND-KSTTHC 13/08/2018 Giới thiệu Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
1495/VPUBND-KGVX 07/08/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
1499/VPUBND-KSTTHC 07/08/2018 Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết NĐ số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
1431/VPUBND-NC 26/07/2018 Tra cứu thực hiện Thông tư số 09/2018/ TT-BTP
1416/VPUBND-KTTH 25/07/2018 V/v giới thiệu nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của chính phủ
1405//VPUBND-KGVX 24/07/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
1343/VPUBND-NC 17/07/2018 V/v tra cứu thực hiện thông tư số 05/2018/TT số 05/2018
1339/VPUBND-KTTH 16/07/2018 Giới thiệu Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1316/VPUBND -KGVX 12/07/2018 V/v giới thiệu văn bản Trung ương
1261/VPUBND-NC 05/07/2018 V/v tra cứu, thực hiện thông tư số 08/2018/TT-BTP
1234/VPUBND-KGVX 29/06/2018 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ
1203/VPUBND-KGVX 26/06/2018 V/v nghiên cứu triển khai nghị định sô 88/2018/NĐ-CP của chính phủ
1199/VPUBND-KGVX 25/06/2018 V/v giới thiệu văn bản của Trung ương
1185/VPUBN-KTTH 22/06/2018 Giới thiệu Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ
1018/VPUBND-NC 01/06/2018 Giới thiệu Nghị định số 71/2018/NĐ-CP và Nghị định số 79/2018/NĐ-CP của chính phủ
931/VPUND-KGVX 24/05/2018 V/v giới thiệu văn bản của Trung ương
917/VPUBND-KTN 23/05/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018
765/VPUBND-NC 04/05/2018 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP
759/VPUBND-KSTTHC 03/05/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
722/VPUBND-NC 24/04/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của chính phủ
664/VPUBND-KGVX 17/04/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
633/VPUBND-NC 12/04/2018 Giới thiệu Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội Vụ
553/VPUBND-NC 04/04/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24/3/2018 của Bộ Quốc phòng
485/VPUBND-KTTH 26/03/2018 V/v giới thiệu Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 07/01/2018 của Bộ Tài chính
368/VPUBND-KGVX 08/03/2018 Tra cứu văn bản Trung ương
363/VPUBND-NC 07/03/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
344/VPUBND-KGVX 05/03/2018 Về việc giới thiệu văn bản của Trung ương
286/VPUBND-KGVX 09/02/2018 Giới thiệu văn bản cảu Trung ương
164/VPUBND - KTN 24/01/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 và Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
56/VPUBND-KGVX 10/01/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
105/UBND-KTTH 08/01/2018 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
2528/VPUBND-KGVX 29/12/2017 V/v giới thiệu văn bản của trung ương
2367/UBND-KGVX 06/12/2017 Giới thiệu Nghị quyết số 125//NQ-CP của chính phủ và quyết định số 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
2298/VPUBND-KTN 29/11/2017 V/v giới thiệu các thông tư của bộ Tài nguyên và Môi trường
2082/VPUBND-KTN 31/10/2017 Giới thiệu Quyết định số 3552/QĐ-BNN-PCTT ngày 31/8/2017 và Quyết định số 3967/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2074/VPUBND-KGVX 30/10/2017 Giới thiệu văn bản của Trương ương
2061/VPUBND-NC 27/10/2017 V/v giới thiệu văn bản Trung ương
1940/VPUBND - KGVX 10/10/2017 Giới thiệu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
1871/VPUBND - KGVX 29/09/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP
1872/VPUBND - KTN 29/09/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 25/2017/TT-BLĐTBXH
5283/VPUBND - KGVX 29/09/2017 Triển khai thực hiện Nghị định số 103/2017/NĐ-CP
1822/VPUBND - KGVX 25/09/2017 Tra cứu văn bản Trung ương NQ 90 91 QD 39 40 2516
1738/VPUBND - KTN 14/09/2017 V/v giới thiệu Quyết định số 1303/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn