Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1343/VPUBND-NC 17/07/2018 V/v tra cứu thực hiện thông tư số 05/2018/TT số 05/2018
1339/VPUBND-KTTH 16/07/2018 Giới thiệu Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1316/VPUBND -KGVX 12/07/2018 V/v giới thiệu văn bản Trung ương
1261/VPUBND-NC 05/07/2018 V/v tra cứu, thực hiện thông tư số 08/2018/TT-BTP
1234/VPUBND-KGVX 29/06/2018 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ
1203/VPUBND-KGVX 26/06/2018 V/v nghiên cứu triển khai nghị định sô 88/2018/NĐ-CP của chính phủ
1199/VPUBND-KGVX 25/06/2018 V/v giới thiệu văn bản của Trung ương
1185/VPUBN-KTTH 22/06/2018 Giới thiệu Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ
1018/VPUBND-NC 01/06/2018 Giới thiệu Nghị định số 71/2018/NĐ-CP và Nghị định số 79/2018/NĐ-CP của chính phủ
931/VPUND-KGVX 24/05/2018 V/v giới thiệu văn bản của Trung ương
917/VPUBND-KTN 23/05/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018
765/VPUBND-NC 04/05/2018 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP
759/VPUBND-KSTTHC 03/05/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
722/VPUBND-NC 24/04/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của chính phủ
664/VPUBND-KGVX 17/04/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
633/VPUBND-NC 12/04/2018 Giới thiệu Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội Vụ
553/VPUBND-NC 04/04/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24/3/2018 của Bộ Quốc phòng
485/VPUBND-KTTH 26/03/2018 V/v giới thiệu Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 07/01/2018 của Bộ Tài chính
368/VPUBND-KGVX 08/03/2018 Tra cứu văn bản Trung ương
363/VPUBND-NC 07/03/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
344/VPUBND-KGVX 05/03/2018 Về việc giới thiệu văn bản của Trung ương
286/VPUBND-KGVX 09/02/2018 Giới thiệu văn bản cảu Trung ương
164/VPUBND - KTN 24/01/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 và Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
56/VPUBND-KGVX 10/01/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
105/UBND-KTTH 08/01/2018 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
2528/VPUBND-KGVX 29/12/2017 V/v giới thiệu văn bản của trung ương
2367/UBND-KGVX 06/12/2017 Giới thiệu Nghị quyết số 125//NQ-CP của chính phủ và quyết định số 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
2298/VPUBND-KTN 29/11/2017 V/v giới thiệu các thông tư của bộ Tài nguyên và Môi trường
2082/VPUBND-KTN 31/10/2017 Giới thiệu Quyết định số 3552/QĐ-BNN-PCTT ngày 31/8/2017 và Quyết định số 3967/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2074/VPUBND-KGVX 30/10/2017 Giới thiệu văn bản của Trương ương
2061/VPUBND-NC 27/10/2017 V/v giới thiệu văn bản Trung ương
1940/VPUBND - KGVX 10/10/2017 Giới thiệu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
1871/VPUBND - KGVX 29/09/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP
1872/VPUBND - KTN 29/09/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 25/2017/TT-BLĐTBXH
5283/VPUBND - KGVX 29/09/2017 Triển khai thực hiện Nghị định số 103/2017/NĐ-CP
1822/VPUBND - KGVX 25/09/2017 Tra cứu văn bản Trung ương NQ 90 91 QD 39 40 2516
1738/VPUBND - KTN 14/09/2017 V/v giới thiệu Quyết định số 1303/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ
1733/VPUBND - KGVX 13/09/2017 Tra cứu văn bản Trung ương QD 1421 1439 1443 1458 1459
1608/VPUBND - KGVX 24/08/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP của Chính phủ
1403/VPUBND - KGVX 02/08/2017 Tra cứu văn bản Trung ương TT 10 11 12 14 15 BTTTT
1369/VPUBND-KGVX 31/07/2017 V/v thực hiện Nghị định số 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ
1348/VPUBND - NC 27/07/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
1311/VPUBND - KTN 25/07/2017 Giới thiệu Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
1205/VPUBND - KTTH 10/07/2017 V/v giới thiệu Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
1000/VPUBND - NC 12/06/2017 V/v giới thiệu Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT
936/VPUBND - NC 31/05/2017 V/v giới thiệu Nghị định, Thông tư
922/VPUBND- KGVX 30/05/2017 Tra cứu văn bản Trung ương QD 677 689 698 TT 03 04
871/VPUBND- KGVX 23/05/2017 Tra cứu văn bản Trung ương ND 60 QD 632
774/UBND-KGVX 08/05/2017 Giới thiệu văn bản của Trung ương
757/VPUBND - KTN 05/05/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn