Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 160 trong 199, văn bản 7951 đến 8000 trong 9931 văn bản.
1692/QĐ-UBND 22/06/2021 Về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo)
1672/QĐ-UBND 21/06/2021 Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
1673/QĐ-UBND 21/06/2021 Ban hành Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
1674/QĐ-UBND 21/06/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đại Lộc
1682/QĐ-UBND 21/06/2021 Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất (cũ) của Thanh tra tỉnh cho UBND thành phố Tam Kỳ quản lý, sử dụng
1649/QĐ-UBND 18/06/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua xi măng tặng thưởng các thôn, xã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020
1650/QĐ-UBND 18/06/2021 Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2021
1659/QĐ-UBND 18/06/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
1661/QĐ-UBND 18/06/2021 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khôi phục, tái thiết đường ĐT.606, huyện Tây Giang
1669/QĐ-UBND 18/06/2021 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
1645/QĐ-UBND 17/06/2021 V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (Đợt 15)
1647/QĐ-UBND 17/06/2021 Phê duyệt điều chỉnh dự toán lập hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) đô thị Sông Vàng giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045
1648/QĐ-UBND 17/06/2021 Ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, Thông tư số 03, 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1651/QĐ-UBND 17/06/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Điện Bàn
1652/QĐ-UBND 17/06/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Núi Thành
1655/QĐ-UBND 17/06/2021 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tây Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026
1637/QĐ-UBND 16/06/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nông Sơn
1638/QĐ-UBND 16/06/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Duy Xuyên
1639/QĐ-UBND 16/06/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Giang
1640/QĐ-UBND 16/06/2021 Phê duyệt (01 lô đất) và phê duyệt lại giá đất tái định cư (50 lô đất) tại dự án Khu dân cư - Tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa (giai đoạn 1), phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ
1641/QĐ-UBND 16/06/2021 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Nhà máy may Núi Thành tại thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.
1619/QĐ-UBND 15/06/2021 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Nam
1620/QĐ-UBND 15/06/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi, cuội trong phạm vi thực hiện dự án công trình Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
1625/QĐ-UBND 15/06/2021 Về việc bổ sung nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1627/QĐ-UBND 15/06/2021 Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt đối với một số khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
1628/QĐ-UBND 15/06/2021 Bổ sung danh mục trong bảng phân tuyến tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022
1608/QĐ-UBND 14/06/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị sản xuất chương trình truyền hình theo tiêu chuẩn HD
1609/QĐ-UBND 14/06/2021 Phê duyệt lại giá đất tái định cư đối với một số lô đất tại dự án Khu dân cư - Tái định cư đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1, 2 (giai đoạn 2) tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ
1610/QĐ-UBND 14/06/2021 Phê duyệt lại giá đất tái định cư tại dự án Khu dân cư Đông Tân Thạnh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
1612/QĐ-UBND 14/06/2021 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020; hạng mục: Xây dựng 02 Trạm kiểm lâm và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Phước Sơn và huyện Hiệp Đức
1615/QĐ-UBND 14/06/2021 Phê duyệt danh sách giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đủ điều kiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo năm 2021
1589/QĐ-UBND 11/06/2021 V/v phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Ngành Y tế đối với người đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược tỉnh Quảng Nam năm 2020
1568/QĐ-UBND 10/06/2021 Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do tổ chức Lifestart Foundation Inc. (LSF) tài trợ
1561/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
1562/QĐ-UBND 09/06/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
1563/QĐ-UBND 09/06/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
1544/QĐ-UBND 08/06/2021 Phê duyệt điều chỉnh dự toán công tác quản lý, bảo trì thường xuyên giai đoạn năm 2021 - 2023 các tuyến đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý Hạng mục bổ sung: Quản lý, bảo trì thường xuyên 28,013km cuối tuyến ĐT.609 (An Điềm- Kà Dăng- A Sờ) năm 2021
1545/QĐ-UBND 08/06/2021 Phê duyệt danh sách tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
1546/QĐ-UBND 08/06/2021 Bổ sung danh mục trong bảng phân tuyến tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021
1547/QĐ-UBND 08/06/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”
1548/QĐ-UBND 08/06/2021 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu dân cư Ngọc Vinh tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
1552/QĐ-UBND 08/06/2021 Phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án Khu dân cư cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành
1553/QĐ-UBND 08/06/2021 Về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn
1554/QĐ-UBND 08/06/2021 Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng thuộc UBND huyện Tây Giang
1556/QĐ-UBND 08/06/2021 Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất nộp một lần dự án Khu du lịch sinh thái làng quê Vĩnh Hưng - Cẩm Kim tại xã Cẩm Kim, thành phố Hội An
1523/QĐ-UBND 07/06/2021 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án: Bệnh viện Đa khoa An Hiền tại phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ.
1532/QĐ-UBND 07/06/2021 Giao đất theo hiện trạng sử dụng cho Trường Mầm non Vàng Anh để quản lý, sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo tại thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My.
1533/QĐ-UBND 07/06/2021 Giao đất theo hiện trạng sử dụng cho Trường PTDTBT Tiểu học Trà Bui để quản lý, sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo tại thôn 5, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.
1535/QĐ-UBND 07/06/2021 Công nhận và giao nhiệm vụ tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài “Phục hồi và bảo tồn rùa biển tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm”
1536/QĐ-UBND 07/06/2021 Phê duyệt Phương án nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn