Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 6 trong 190, văn bản 251 đến 300 trong 9453 văn bản.
144/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Ngữ Văn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
145/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
146/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
147/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
148/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Nghệ thuật theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
149/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Lịch sử và Địa lý theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
150/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Khoa học tự nhiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
151/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
152/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Giáo dục thể chất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
153/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Công nghệ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
154/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Giáo dục công dân theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
128/QĐ-UBND 13/01/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”
87/QĐ-UBND 12/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
92/QĐ-UBND 12/01/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Khối Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
79/QĐ-UBND 11/01/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã ATiêng, Bhalêê, AVương
81/QĐ-UBND 11/01/2021 Ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
52/QĐ-UBND 08/01/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
35/QĐ-UBND 07/01/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
30/QĐ-UBND 06/01/2021 Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15/QĐ-UBND 05/01/2021 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
01/QĐ-UBND 01/01/2021 Ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh
3978/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Điều lệ Hội Tù yêu nước - Cựu thanh niên xung phong huyện Quế Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025
4003/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021
4007/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Nông Sơn
4008/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh
3896/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Cảng cá Tam Quang và Khu dịch vụ hậu cần nghề cá
3910/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại tỉnh Quảng Nam
3912/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyệt Phương án thực hiện mô hình trồng cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
3885/QĐ-UBND 29/12/2020 Phê duyệt Danh sách khách hàng quan trọng được cấp điện ưu tiên năm 2021
3829/QĐ-UBND 28/12/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp Đền tưởng niệm Trường An
3841/QĐ-UBND 28/12/2020 Về việc thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chủ đầu tư được Nhà nước giao đất đã tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Khâm Đức
3842/QĐ-UBND 28/12/2020 Về việc bổ sung dự toán năm 2020 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thanh toán chi phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
3784/QĐ-UBND 24/12/2020 Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
3786/QĐ-UBND 24/12/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam.
3742/QĐ-UBND 22/12/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
3744/QĐ-UBND 22/12/2020 Phê duyệt dự toán Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại khối Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh năm 2021
3745/QĐ-UBND 22/12/2020 Quy định tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh
3746/QĐ-UBND 22/12/2020 Về việc điều chuyển kế hoạch vốn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho UBND huyện Quế Sơn để thực hiện
công tác giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Lộc Đại (đợt 4)
3752/QĐ-UBND 22/12/2020 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
3716/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa An Hiền tại khối phố Phương Hòa Tây, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ.
3717/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trực tiếp hoá chất, vật tư y tế tiêu hao 06 tháng đầu năm 2021 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3722/QĐ-UBND 21/12/2020 Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động, thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai
3678/QĐ-UBND 18/12/2020 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên
3679/QĐ-UBND 18/12/2020 Phê duyệt kế hoạch xét tiếp nhận viên chức tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
tỉnh Quảng Nam năm 2020
3680/QĐ-UBND 18/12/2020 Phê duyệt kế hoạch xét tiếp nhận viên chức tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT
tỉnh Quảng Nam năm 2020
3685/QĐ-UBND 18/12/2020 Về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Nam
3689/QĐ-UBND 18/12/2020 Về việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thành Vườn quốc gia Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam
3691/QĐ-UBND 18/12/2020 Phê duyệt tiếp nhận dự án “Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) tài trợ
3703/QĐ-UBND 18/12/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
3704/QĐ-UBND 18/12/2020 Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn