Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 12, văn bản 1 đến 50 trong 556 văn bản.
1713/KH-UBND 24/03/2023 Thu hút và đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới!
1714/KH-UBND 24/03/2023 Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2023
28/KH-BCĐ 24/03/2023 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Kèm VB liên quan)!
1655/KH-UBND 23/03/2023 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023
1656/KH-UBND 23/03/2023 Tổng kết việc triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ
1659/KH-UBND 23/03/2023 Triển khai Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
27/KH-BCĐ 23/03/2023 Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023
1613/KH-UBND 22/03/2023 Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” năm 2023
1634/KH-UBND 22/03/2023 Kiểm tra, khảo sát công tác triển khai thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
1583/KH-UBND 21/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
1561/KH-UBND 20/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
1514/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023
1522/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2023
265/KH-VPUBND 17/03/2023 Triển khai thực công tác phòng cháy, chữa cháy tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam năm 2023
1459/KH-UBND 16/03/2023 Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn
1404/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
1405/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
1432/KH-UBND 15/03/2023 Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
249/KH-VPUBND 15/03/2023 Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2023
1365/KH-UBND 14/03/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1366/KH-UBND 14/03/2023 Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
1368/KH-UBND 14/03/2023 Kế hoạch hỗ trợ huyện Phước Sơn và huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025
1388/KH-UBND 14/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Nam năm 2023 (Kèm các VB liên quan)!
25/KH-BCĐ 14/03/2023 Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Nam năm 2023
1349/KH-UBND 13/03/2023 Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023
241/KH-VPUBND 13/03/2023 Thực hiện Kế hoạch số 1223/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh
1274/KH-UBND 10/03/2023 Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
1297/KH-UBND 10/03/2023 Triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
1299/KH-UBND 10/03/2023 Triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh
1209/KH-UBND 08/03/2023 Kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1223/KH-UBND 08/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
224/KH-VPUBND 08/03/2023 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
1148/KH-UBND 06/03/2023 Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1158/KH-UBND 06/03/2023 Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
1118/KH-UBND 03/03/2023 Kế hoạch Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
1102/KH-UBND 02/03/2023 Kiểm tra công vụ năm 2023.
211/KH-VPUBND 02/03/2023 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2023
1023/KH-UBND 28/02/2023 Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ
1026/KH-UBND 28/02/2023 Triển khai thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
1040/KH-UBND 28/02/2023 Tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
1000/KH-UBND 27/02/2023 Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023.
1020/KH-UBND 27/02/2023 Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến dược liệu tại Quảng Nam”
931/KH-UBND 23/02/2023 Thăm các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023)
943/KH-UBND 23/02/2023 Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 2023
962/KH-UBND 23/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
910/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023)
865/KH-UBND 21/02/2023 Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
866/KH-UBND 21/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh
164/KH-VPUBND 17/02/2023 Tổ chức lấy ý kiến của công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
165/KH-VPUBND 17/02/2023 Truyền thông chuyển đổi số năm 2023

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn