Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 3, văn bản 51 đến 100 trong 122 văn bản.
1470/KH-VPUBND 27/10/2021 Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021
7616/KH-UBND 27/10/2021 Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 4) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
1464/KH-VPUBND 26/10/2021 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
1466/KH-VPUBND 26/10/2021 Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
7587/KH-UBND 26/10/2021 Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức (đợt 2 năm 2021)
140/KH-TTCH 25/10/2021 Kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
7510/KH-UBND 25/10/2021 Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
7540/KH-UBND 25/10/2021 Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021”
7501/KH-UBND 23/10/2021 Kế hoạch “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
7502/KH-UBND 23/10/2021 Kế hoạch Thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7466/KH-UBND 22/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg, ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng
7401/KH-UBND 20/10/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030
7402/KH-UBND 20/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị
7424/KH-UBND 20/10/2021 Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022
7331/KH-UBND 18/10/2021 KẾ HOẠCH ĐÓN BÀ CON QUẢNG NAM TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CÓ NGUYỆN VỌNG VỀ QUÊ BẰNG Ô TÔ
1419/KH-VPUBND 15/10/2021 Phát động phong trào thi đua đặc biệt “ Quảng Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19
7306/KH-UBND 15/10/2021 KẾ HOẠCH THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2021
7264/KH-UBND 14/10/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
7242/KH-UBND 13/10/2021 Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
7254/KH-UBND 13/10/2021 Kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế công dân Việt Nam từ Phi-lip-pin về nước của tỉnh Quảng Nam tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ/Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V cũ)
7171/KH-UBND 12/10/2021 Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy, giai đoạn 2021 - 2025
7215/KH-UBND 12/10/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”
7218/KH-UBND 12/10/2021 Kế hoạch tổ chức làm việc với đoàn công tác Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Tổ chức Halo Trust/Anh đến thăm và làm việc tại tỉnh
7063/KH-UBND 07/10/2021 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh
7085/KH-UBND 07/10/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
7089/KH-UBND 07/10/2021 Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6996/KH-UBND 06/10/2021 Kế hoạch thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
7041/KH-UBND 06/10/2021 Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
6974/KH-UBND 05/10/2021 Kế hoạch bảo đảm cho kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, giai đoạn 2019 - 2023
6898/KH-UBND 04/10/2021 Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
đến năm 2030
6886/KH-UBND 03/10/2021 Kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Quảng Nam trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu Ký túc xá/Trường Đại học Quảng Nam
6830/KH-UBND 01/10/2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
6849/KH-UBND 01/10/2021 Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác
giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
giai đoạn 2016-2021
6875/KH-UBND 01/10/2021 Tổ chức triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030
6802/KH-UBND 30/09/2021 Tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
6734/KH-UBND 29/09/2021 Kế hoạch tổ chức đưa, đón bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam về quê bằng đường hàng không, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung có thu phí và các khu cách ly do Nhà nước quản lý
6697/KH-UBND 28/09/2021 Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6639/KH-UBND 27/09/2021 Kế hoạch đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6559/KH-UBND 24/09/2021 V/v Kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.
1308/KH-VPUBND 23/09/2021 Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung hoạt động công tác kết nghĩa với xã Tà Bhing, huyện Nam Giang năm 2021
6389/KH-UBND 21/09/2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6257/KH-UBND 17/09/2021 Điều tra cơ bản tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6204/KH-UBND 16/09/2021 Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021
6217/KH-UBND 16/09/2021 Triển khai thực hiện Quyết định 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6075/KH-UBND 13/09/2021 Kế hoạch phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6075/KH-UBND 13/09/2021 Kế hoạch phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6021/KH-UBND 10/09/2021 Kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
5998/KH-UBND 09/09/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam' trên địa bàn tỉnh năm 2021
120/KH-BCĐ 07/09/2021 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021
5864/KH-UBND 06/09/2021 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn