Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 23, văn bản 1 đến 50 trong 1111 văn bản.
298/TB-UBND 27/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 26/7/2021
295/TB-UBND 26/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
296/TB-UBND 26/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai (giai đoạn 2) tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành
297/TB-UBND 26/07/2021 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
294/TB-UBND 25/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
290/TB-UBND 23/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, 06 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ thời gian đế
291/TB-UBND 23/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích
292/TB-UBND 23/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 cuộc họp với Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về tình hình điều trị các ca bệnh
293/TB-UBND 23/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với huyện Quế Sơn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
284/TB-UBND 20/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) và vấn đề cấp nước sạch, xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Hải
286/TB-UBND 20/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phức hợp
dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng Sơn Viên tại xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn
287/TB-UBND 20/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An
289/TB-UBND 20/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 19/7/2021
280/TB-UBND 19/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Đại Lộc về công tác giảm nghèo bền vững.
281/TB-UBND 19/07/2021 Điều chỉnh đầu mối, số điện thoại liên hệ của các đồng chí phụ trách Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
282/TB-UBND 19/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án hành chính 8 tháng năm 2021 và chỉ đạo, giải quyết các công việc theo thẩm quyền
283/TB-UBND 19/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại buổi làm việc với huyện Tiên Phước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
277/TB-UBND 16/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng năm 2021 và chỉ đạo, giải quyết các công việc theo thẩm quyền
278/TB-UBND 16/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương
279/TB-UBND 16/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Quỹ ĐTPT Quảng Nam
275/TB-UBND 14/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp bàn về giải pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý, cổng thông tin không gian địa lý tỉnh Quảng Nam
276/TB-UBND 14/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp bàn về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vận hành khai thác hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành
270/TB-UBND 10/07/2021 Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19
264/TB-UBND 08/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phước Sơn
265/TB-UBND 08/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2021
266/TB-UBND 08/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030
267/TB-UBND 08/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quế Sơn giai đoạn đến năm 2030
257/TB-UBND 07/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với Tổ công tác thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam
260/TB-UBND 07/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo kết quả giải ngân và đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc
263/TB-UBND 07/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về tình hình xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
255/TB-UBND 06/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 05/7/2021
256/TB-UBND 06/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc trực tuyến với Công ty Cổ phần Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn về dự án “Hợp tác liên kết trồng và tiêu thụ ớt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
251/TB-UBND 02/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh
252/TB-UBND 02/07/2021 Kết luận của phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan dến tuyến đường dây 110kv Tam Thăng-Hyosung
250/TB-UBND 01/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi khảo sát thực tế đỉnh núi Bằng Am, khu vực dự kiến phát triển các khu công nghiệp dọc đường Quốc lộ 14B đoạn qua huyện Đại Lộc và tuyến đường vào Nhà máy xử lý rác thải Bắc Quảng Nam
243/TB-UBND 29/06/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn vùng Đông của tỉnh giai đoạn 1 và đề xuất triển khai thực hiện dự án giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh
244/TB-UBND 29/06/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021
245/TB-UBND 29/06/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh
237/TB-UBND 24/06/2021 Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021
238/TB-UBND 24/06/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2021 của tỉnh Quảng Nam
230/TB-UBND 22/06/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể (gọi tắt là HĐTĐGĐCT) Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp Hội đồng về giải quyết một số nội dung liên quan đến việc xây dựng, thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh
231/TB-UBND 22/06/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp nghe báo cáo phương án thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn.
232/TB-UBND 22/06/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh
233/TB-UBND 22/06/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/6/2021
229/TB-UBND 21/06/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện bồi thường, GPMB các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 40B và mở rộng Quốc lộ 1A đoạn ngã tư Kỳ Lý
228/TB-UBND 20/06/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với Ban Chỉ đạocấp huyện về phòng, chống dịch bệnh
226/TB-UBND 18/06/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2021
227/TB-UBND 18/06/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại buổi đi kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Tiên Phước, huyện Hiệp Đức về dự án Thủy điện Sông Tranh 4
221/TB-UBND 15/06/2021 KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRẦN VĂN TÂN TẠI BUỔI TIẾP DOANH NGHIỆP ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2021
222/TB-UBND 15/06/2021 Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe cục Thuế tỉnh báo cáo về thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư nhà máy xi măng thạch Mỹ của Công ty cổ phần tập đoàn THAIGROUP

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn