Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 4, văn bản 1 đến 50 trong 160 văn bản.
58/BC-UBND 16/05/2018 Quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2013 đến năm 2017
56/BC-UBND 11/05/2018 Tổng kết 04 năm thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
55/BC-UBND 10/05/2018 Kết quả kê khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2017
54/BC-UBND 08/05/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 4, 4 tháng năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
52/BC-UBND 07/05/2018 Về việc chênh lệch tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính theo công suất và thời gian khai thác còn lại với trữ lượng thực tế còn lại theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
53/BC-UBND 07/05/2018 Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2017
51/BC-UBND 03/05/2018 Kết quả tổ chức, hoạt động và công tác quản lý nhà nước về hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
50/BC-UBND 02/05/2018 Kết quả rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp
49/BC-UBND 01/05/2018 Báo cáo tổng hợp tình hình lễ 30/4 và 01/5
48/BC-UBND 26/04/2018 Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 – 2017
47/BC-UBND 24/04/2018 Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (2013-2017)
45/BC-UBND 23/04/2018 Việc cử đại biểu tham dự “Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
46/BC-UBND 23/04/2018 Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
44/BC-UBND 18/04/2018 V/v Báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
43/BC-UBND 13/04/2018 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2018
40/BC-UBND 11/04/2018 Báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
41/BC-UBND 11/04/2018 Báo cáo kết quả kê khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2017
39/BC-UBND 09/04/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KTXH tháng 3, quý I/2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2018
34/BC-UBND 06/04/2018 Báo cáo tình hình, hoạt động kiểm soát TTHC quý I năm 2018
38/BC-UBND 06/04/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
36/BC-UBND 29/03/2018 Tình hình và kết quả thực hiện xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
35/BC-UBND 28/03/2018 Tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
31/BC-UBND 23/03/2018 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam
32/BC-UBND 23/03/2018 Kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ
33/BC-UBND 23/03/2018 Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003 - 2018)
30/BC-UBND 21/03/2018 V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2018
29/BC-UBND 19/03/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
960/BC-UBND 19/03/2018 Về việc thu hồi đất, cho Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Quế Bộ thuê đất để đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Quế Bộ, tại thôn Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn
27/BC-UBND 16/03/2018 Tình hình thực hiện Thỏa thuận
giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, vùng biên giới Quảng Nam – Sê Koong
28/BC-UBND 16/03/2018 Báo cáo kết quả chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân
25/BC-UBND 14/03/2018 V/v Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong quý I/2018
26/BC-UBND 14/03/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018
24/BC-UBND 12/03/2018 Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương
tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
22/BC-UBND 09/03/2018 Về việc rà soát, sắp xếp số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp tăng thêm không đúng quy định, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam
23/BC-UBND 09/03/2018 Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
20/BC-UBND 07/03/2018 Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19/BC-UBND 01/03/2018 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017 (đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý)
13/BC-UBND 13/02/2018 Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
14/BC-UBND 13/02/2018 Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12/BC-UBND 12/02/2018 Kết quả thực hiện đối với nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản
697/BC-UBND 12/02/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018
11/BC-UBND 09/02/2018 Báo cáo Tổng kết 05 năm (2012-2017) thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các xã, huyện miền núi của tỉnh.
10/BC-UBND 08/02/2018 Báo cáo các nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai của Công ty Cổ phần Sản xuất Sô đa Chu Lai
9/BC-UBND 08/02/2018 Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018
8/BC-UBND 07/02/2018 Báo cáo Tóm tắt một số nội dung chuẩn bị Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số do ADB tài trợ
7/BC-UBND 05/02/2018 Báo cáo tình hình và kết quả triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5/BC-UBND 31/01/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 01/2018; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018
4/BC-UBND 26/01/2018 V/v Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh
3/BC-UBND 09/01/2018 Tình hình thu nộp, quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1/BC-UBND 05/01/2018 Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn