Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 10, văn bản 1 đến 50 trong 486 văn bản.
117/BC-UBND 24/06/2022 Kết quả thực hiện các chương trình, dự án phát triển dược liệu thời gian qua và đề xuất Đề án hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam thời gian đến
118/BC-UBND 24/06/2022 Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
115/BC-UBND 21/06/2022 V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2021
116/BC-UBND 21/06/2022 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
26/BC-VPUBND 21/06/2022 Tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị
27/BC-VPUBND 21/06/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy định số 455-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
28/BC-VPUBND 21/06/2022 Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022
113/BC-UBND 20/06/2022 Về việc khai thác khoáng sản vàng gốc khu vực Hố Ráy, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
114/BC-UBND 20/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
92/BC-TCT 20/06/2022 Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
25/BC-VPUBND 17/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ Lịch sử
24/BC-VPUBND 16/06/2022 Kết quả công tác Nội vụ của Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
111/BC-UBND 15/06/2022 Kết quả công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ
22/BC-VPUBND 15/06/2022 Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022
23/BC-VPUBND 15/06/2022 Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022
108/BC-UBND 14/06/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/5/2022
109/BC-UBND 14/06/2022 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ trong 06 tháng đầu năm 2022
21/BC-VPUBND 14/06/2022 Kết quả thực hiện công tác dân vận 06 tháng đầu năm 2022
20/BC-VPUBND 13/06/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
103/BC-UBND 09/06/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 5, 5 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022
104/BC-UBND 09/06/2022 Về việc thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
102/BC-UBND 02/06/2022 Thực trạng và định hướng về phát triển nông nghiệp - nông thôn Quảng Nam
101/BC-UBND 01/06/2022 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X (Trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)
100/BC-UBND 31/05/2022 Đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP và 02 năm thực hiện Nghị định 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
98/BC-UBND 31/05/2022 Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.
18/BC-VPUBND 30/05/2022 Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022
17/BC-VPUBND 27/05/2022 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, Quý II và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
97/BC-UBND 27/05/2022 Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn của một số người dân liên quan đến đề nghị thi hành các bản án tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền đối với 03 dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
95/BC-UBND 25/05/2022 Về việc quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2016 đến năm 2021
77/BC-TCTĐA06 24/05/2022 Kết quả tháng 5/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến về triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
93/BC-UBND 20/05/2022 Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phát triển Sâm Ngọc Linh thời gian qua và đề xuất Chương trình phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045
92/BC-UBND 19/05/2022 Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2021 của các Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều do UBND tỉnh Quảng Nam quản lý
90/BC-UBND 17/05/2022 Kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2022 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 của Chính phủ
16/BC-VPUBND 13/05/2022 Kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
89/BC-UBND 13/05/2022 Báo cáo phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2022
15/BC-VPUBND 11/05/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
87/BC-UBND 09/05/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 4, 4 tháng năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022
88/BC-UBND 09/05/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
14/BC-VPUBND 05/05/2022 Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
85/BC-UBND 03/05/2022 Báo cáo một số tình hình trong dịp nghỉ Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
13/BC-VPUBND 28/04/2022 Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa, công sở ” giai đoạn 2019 - 2025.
81/BC-UBND 28/04/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến Quý I/2022
82/BC-UBND 28/04/2022 Thực trạng và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
78/BC-UBND 26/04/2022 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022
79/BC-UBND 26/04/2022 Nội dung trình phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc
80/BC-UBND 26/04/2022 Tổng hợp thiệt hại đợt mưa lớn từ ngày 31/3 đến ngày 05/4/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
77/BC-UBND 25/04/2022 Tình hình quản lý, sử dụng và công khai tài sản công năm 2021 của tỉnh Quảng Nam
61/BC-TCTĐA06 22/04/2022 Kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tháng 04/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến
12/BC-VPUBND 21/04/2022 Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính
58/BC-TN&DHMT 21/04/2022 Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn