Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 12, văn bản 1 đến 50 trong 600 văn bản.
210/BC-UBND 23/11/2022 Giải trình, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung liên quan đến hồ sơ thành lập 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấnTrung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
209/BC-UBND 22/11/2022 Tổng hợp thiệt hại đợt mưa lũ và bão số 5 từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
60/BC-VPUBND 18/11/2022 Kết quả công tác Nội vụ của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
207/BC-UBND 15/11/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/10/2022
208/BC-UBND 15/11/2022 Tình hình thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
204/BC-UBND 11/11/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh tháng 10, 10 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm hai tháng cuối năm 2022
205/BC-UBND 11/11/2022 Kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn từ năm 2011 - 2021
206/BC-UBND 11/11/2022 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
58/BC-VPUBND 09/11/2022 Tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
59/BC-VPUBND 09/11/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
56/BC-VPUBND 07/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng năm 2022
57/BC-VPUBND 07/11/2022 Kết quả công tác kết nghĩa năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
203/BC-UBND 01/11/2022 Báo cáo phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11/2022
55/BC-VPUBND 01/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền tại Văn phòng UBND tỉnh
202/BC-UBND 31/10/2022 Về việc đề nghị tiếp tục giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước)
53/BC-VPUBND 31/10/2022 Hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cấp hạ tầng mạng, máy chủ hoạt động tại Văn phòng UBND tỉnh
54/BC-VPUBND 31/10/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
200/BC-UBND 28/10/2022 Bổ sung tình hình thiên tai, thiệt hại 08 tháng đầu năm và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022
129/BC-BĐDNHCS 26/10/2022 Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam 9 tháng đầu năm 2022
125/BC-BĐDNHCS 21/10/2022 Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Nam
52/BC-VPUBND 21/10/2022 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2022.
199/BC-UBND 20/10/2022 Về việc rà soát, điều chỉnh đưa ra ngoài Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 đối với các dự án đang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
198/BC-UBND 19/10/2022 Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
50/BC-VPUBND 19/10/2022 Kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
51/BC-VPUBND 19/10/2022 Kết quả thực hiện và đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự” năm 2022.
49/BC-VPUBND 18/10/2022 Tình hình thực hiện dự án sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
196/BC-UBND 13/10/2022 Về Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
197/BC-UBND 13/10/2022 Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
193/BC-UBND 12/10/2022 Tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 14/7/2022
194/BC-UBND 12/10/2022 Tổng hợp thiệt hại đợt bão số 4 (Noru) từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
194/BC-UBND 12/10/2022 Tổng hợp thiệt hại đợt bão số 4 (Noru) từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
195/BC-UBND 12/10/2022 Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 30/9/2022
191/BC-UBND 11/10/2022 Kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài
192/BC-UBND 11/10/2022 Kết quả thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
189/BC-UBND 10/10/2022 Tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ biểu quyết về việc phê duyệt phạm vi khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
190/BC-UBND 10/10/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh tháng 9, 9 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV/2022.
186/BC-UBND 07/10/2022 Kết quả thi hành án hành chính năm 2022
187/BC-UBND 07/10/2022 Báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy
188/BC-UBND 07/10/2022 Kết quả thực hiện Kết luận số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Công văn số 8752/VPCP-V.I ngày 20/10/2020 của Văn phòng Chính phủ
185/BC-UBND 06/10/2022 Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
184/BC-UBND 04/10/2022 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
47/BC-VPUBND 03/10/2022 Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X đến tháng 9/2022
46/BC-VPUBND 30/09/2022 Đề xuất chủ trương thực hiện sửa chữa Trụ sở làm việc
45/BC-VPUBND 29/09/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2022.
181/BC-UBND 26/09/2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2022
182/BC-UBND 26/09/2022 Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch Phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh
183/BC-UBND 26/09/2022 Thực trạng phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025
44/BC-VPUBND 23/09/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy định số 455-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Thời điểm 15/9/2022)
178/BC-UBND 22/09/2022 Về thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
179/BC-UBND 22/09/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/8/2022

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn