Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 15, văn bản 1 đến 50 trong 739 văn bản.
2243/QĐ - UBND 12/07/2019 về việc phân công kết nghĩa, giúp đỡ các xã miền núi của tỉnh
4000/UBND - KTN 10/07/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương
4005/UBND - KGVX 10/07/2019 V/v triển khai Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ
3894/UBND - KTN 05/07/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1639/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3904/UBND - KGVX 05/07/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
3929/UBND - KTTH 05/07/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính Phủ
3930/UBND - KGVX 05/07/2019 V/v giới thiệu Nghị định số 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ
3867/UBND - NC 04/07/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2706/QĐ-BQP
3875/UBND - KTN 04/07/2019 Công văn giới thiệu Thông tư số 08/2019/TT-BCT ngày 26/6/2019 của Bộ Công Thương
3876/UBND - KTTH 04/07/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
3803/UBND - KTTH 03/07/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-NHNN ngày 24/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3760/UBND - KTN 02/07/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 23/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
3776/UBND - KTN 02/07/2019 V/v thực hiện Quyết định số 504/QĐ-BTNMT ngày 25/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3777/UBND - KTN 02/07/2019 V/v thực hiện Quyết định số 605/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3778/UBND - KTN 02/07/2019 V/v thực hiện Quyết định số 604/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3779/UBND - KTTH 02/07/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1524/QĐ-BTNMT ngày 19/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3722/UBND - NC 01/07/2019 V/v tra cứu, thực hiện các Thông tư số 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 và Thông tư số 09/2019/TT-BNV, ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ
3697/UBND - KTN 28/06/2019 Thực hiện Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ
3576/UBND - KTTH 24/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính
3579/UBND - KTTH 24/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính
3583/UBND - KTTH 24/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính
3564/UBND - KTTH 21/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
3566/UBND - KTTH 21/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BTC ngày 28/5/2019 của Bộ Tài chính
3401/UBND - KTTH 17/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/6/2019 của Bộ Tài chính
3414/UBND - NC 17/06/2019 V/v tra cứu, thực hiện các Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 và Thông tư số 07/2019/TT-BNV, ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ

3377/UBND - KTTH 14/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính
3351/UBND - KTTH 13/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính
3284/UBND - KTN 12/06/2019 Thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính
3291/UBND - NC 12/06/2019 V/v thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
3294/UBND - KTTH 12/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3180/UBND - KTN 06/06/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 03/6/2019 của Ủy ban Dân tộc
3182/UBND - KTN 06/06/2019 Thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải
3184/UBND - KTN 06/06/2019 Thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT ngày 23/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải
3209/UBND - KTN 06/06/2019 Giới thiệu Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
3152/UBND - KGVX 05/06/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3167/UBND - KGVX 05/06/2019 V/v triển khai Quyết định 629/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ
3130/UBND - KTN 04/06/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1372/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3034/UBND - KTN 31/05/2019 V/v thực hiện Công văn số 2389/BTNMT-ĐCKS ngày 24/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3045/UBND - KTN 31/05/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1332/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3029/UBND - NC 30/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BNV, ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ
1197/VPUBND - NC 29/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Công văn số 231/CP-NC ngày 22/5/2019 của Chính phủ
2982/UBND - KTN 29/05/2019 V/v thực hiện Công văn số 2417/BTNMT-TCMT ngày 27/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)
2937/UBND - KTTH 28/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính
2889/UBND - KTN 24/05/2019 V/v thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2861/UBND - NC 23/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2862/UBND - NC 23/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2863/UBND-KTTH 23/05/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững
2866/UBND - KTN 23/05/2019 V/v thực hiện Công văn số 2349/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
1505/QĐ - UBND 22/05/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Công trình Khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Điện Bàn.
2818/UBND - NC 22/05/2019 V/v tra cứu Thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn