Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 14, văn bản 1 đến 50 trong 652 văn bản.
1198/UBND - KTN 08/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ Công Thương
707/QĐ - UBND 08/03/2019 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2” tỉnh Quảng Nam năm 2019
716/QĐ - UBND 08/03/2019 Phê duyệt cập nhật, bổ sung Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên (bổ sung hạng mục kè bảo vệ)
1183/UBND - KTN 07/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
615/QĐ - UBND 07/03/2019 Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn
1099/UBND - KGVX 05/03/2019 Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1108/UBND - KGVX 05/03/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 223/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
580/QĐ - UBND 05/03/2019 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
1066/UBND - KGVX 04/03/2019 Giới thiệu Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
546/QĐ - UBND 28/02/2019 Phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu tái định cư đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 (T13 - Giai đoạn 1), thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (đợt 1)
499/QĐ - UBND 25/02/2019 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Quảng Nam tại xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
954/UBND - KTTH 25/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BTC ngày 18/01/2019 của Bộ Tài chính
921/UBND - NC 22/02/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 384/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp
930/UBND - KTN 22/02/2019 Giới thiệu các Thông tư số 11/2018/TT-BXD, 12/2018/TT-BXD, 14/2018/TT-BXD và Quyết định số 69/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng
902/UBND - KTTH 21/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ
903/UBND - KTTH 21/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ
863/UBND - KTN 20/02/2019 Thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải
864/UBND - KTN 20/02/2019 V/v thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải
816/UBND - KTN 18/02/2019 Giới thiệu Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng
795/UBND - NC 14/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện các Thông tư số 01/2019/TT-BNV, 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ
757/UBND - KTN 13/02/2019 Thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
761/UBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính
762/UBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ
763/UBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính
779/UBND - TH 13/02/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
736/UBND - KTN 12/02/2019 V/v thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương
743/UBND - KTTH 12/02/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
715/UBND - KTN 01/02/2019 V/v thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ
658/UBND - KTN 31/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
659/UBND - KTN 31/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
665/UBND - KTN 31/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 34/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
619/UBND - KGVX 30/01/2019 Giới thiệu Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
624/UBND - KTTH 30/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BTC ngày 02/01/2019 của Bộ Tài chính
604/UBND - KTTH 29/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ
608/UBND - KTTH 29/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính
614/UBND - KGVX 29/01/2019 Giới thiệu Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019, Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
572/UBND - KTN 28/01/2019 Thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải
578/UBND - KTTH 28/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ
590/UBND - KTN 28/01/2019 V/v thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
591/UBND - KTN 28/01/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT trên địa bàn tỉnh
558/UBND - NC 25/01/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT
559/UBND - NC 25/01/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BKHCN
570/UBND - KTN 25/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
543/UBND - KTN 24/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 của Bộ Công Thương
499/UBND - KTN 23/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
466/UBND - KTN 22/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
488/UBND - KTTH 22/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 38/QĐ-BKHĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
490/UBND - KTTH 22/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
446/UBND - KTN 21/01/2019 Thực hiện Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
448/UBND - KGVX 21/01/2019 Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 và Quyết định số 7562 ngày 24/12/2018 của Bộ Y tế

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn