Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 17, văn bản 1 đến 50 trong 833 văn bản.
6748/UBND - KTN 11/11/2019 Thực hiện Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải
6752/UBND - KTTH 11/11/2019 Giới thiệu Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019 của Bộ Công thương
6753/UBND - KTN 11/11/2019 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
6754/UBND - KTN 11/11/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
6720/UBND - KTN 08/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6721/UBND - KTN 08/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6662/UBND - KTN 07/11/2019 V/v thực hiện Công văn số 11500/BQP-TM ngày 19/10/2019 của Bộ Quốc phòng
6670/UBND - KTTH 07/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ
6674/UBND - KTN 07/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 và Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6647/UBND - NC 06/11/2019 V/v tra cứu Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ
6605/UBND - KTTH 05/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 04/11/2019
6624/UBND - KTN 05/11/2019 V/v thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6561/UBND - KTN 01/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6528/UBND - KTN 31/10/2019 V/v thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6483/UBND - KTN 29/10/2019 V/v thực hiện Công văn số 5405/BTNMT-ĐCKS ngày 21/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6422/UBND - KTTH 28/10/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
6423/UBND - KTTH 28/10/2019 V/v giới thiệu Thông tư 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính
6364/UBND - KTN 23/10/2019 Giới thiệu Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14/10/2019 của Chính phủ
6342/UBND - KTN 22/10/2019 Thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải
6269/UBND - KTTH 21/10/2019 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh
6280/UBND - KTN 21/10/2019 Giới thiệu Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây dựng
6224/UBND - KTTH 18/10/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ
6230/UBND - KTTH 18/10/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính
6234/UBND - KTTH 18/10/2019 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
6241/UBND - KTN 18/10/2019 thực hiện Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải
6196/UBND - KTN 17/10/2019 V/v thực hiện Công văn số 484/CP-KGVX ngày 14/10/2019 của Chính phủ về đính chính Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
6213/UBND - KTN 17/10/2019 V/v thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
6168/UBND - KTN 16/10/2019 V/v thực hiện Công văn số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6190/UBND - KTTH 16/10/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019 của Bộ Tài chính
6158/UBND - KSTTHC 15/10/2019 V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
6161/UBND - KTN 15/10/2019 Giới thiệu các Thông tư số 18/2019/TT-BCT, số 19/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ Công thương
3264/QĐ - UBND 11/10/2019 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Thăng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu Khối thi đua các trường Trung học cơ sở của huyện Thăng Bình năm học 2018 - 2019.
3265/QĐ - UBND 11/10/2019 Phê duyệt Dự án “Chăm sóc Hy vọng cho Trẻ khuyết tật – HSC, giai đoạn mở rộng” do Tổ chức COV tài trợ
6040/UBND - NC 09/10/2019 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ.
6043/UBND - KTN 09/10/2019 V/v thực hiện Quyết định số 2548/QĐ-BTNMT ngày 07/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3211/QĐ - UBND 07/10/2019 Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2020 - 2025)
5910/UBND - KGVX 03/10/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính
5830/UBND - KTN 01/10/2019 V/v thực hiện Công văn số 4944/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (lần 2)
5754/UBND - KTN 27/09/2019 Giới thiệu Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ
5713/UBND - KTTH 26/09/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ
5661/UBND - KTTH 24/09/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 64/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 của Bộ Tài chính
3031/QĐ - UBND 23/09/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam./.
5624/UBND - KTTH 23/09/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính
5544/UBND - KSTTHC 19/09/2019 V/v triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính; cải thiện tiêu chí “Hiện đại hóa hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.
5554/UBND - KTN 19/09/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ
5538/UBND - KTTH 18/09/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ
5388/UBND - KGVX 12/09/2019 Giới thiệu Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
5403/UBND - KTN 12/09/2019 Thực hiện Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5404/UBND - KTN 12/09/2019 Thực hiện Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5356/UBND - KTN 10/09/2019 Thực hiện Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn