Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 20, văn bản 1 đến 50 trong 962 văn bản.
1750/UBND-KTTH 31/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1752/UBND-KTN 31/03/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1611/UBND-NC 24/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg
1513/UBND - KGVX 19/03/2020 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới phía Tây
1431/UBND - KTTH 17/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính
1330/UBND - KTTH 13/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
1357/UBND - KTN 13/03/2020 V/v thực hiện Quyết định số 609/QĐ-BTNMT ngày 11/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1301/UBND - KTTH 12/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 của Bộ Tài chính
1311/UBND - TH 12/03/2020 Nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1312/UBND - KTN 12/03/2020 Thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BGTVT ngày 09/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải
1313/UBND - NC 12/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg
1315/UBND - HCTC 12/03/2020 V/v đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, công sở
1316/UBND - KTTH 12/03/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1271/UBND - NC 11/03/2020 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.
1245/UBND - KTN 10/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1172/UBND - KGVX 06/03/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 283/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1114/UBND - KTN 05/03/2020 V/v thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ
1070/UBND - KTN 04/03/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 01/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1049/UBND - NC 03/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP
1056/UBND - KGVX 03/03/2020 Giới thiệu Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ và giao nhiệm vụ thực hiện
1002/UBND - KTN 02/03/2020 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tiển khai Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ
961/UBND - KTN 28/02/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 26/02/2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19
962/UBND - KTTH 28/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020
963/UBND - KTTH 28/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BGDĐT ngày 10/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
930/UBND - KTN 27/02/2020 V/v thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
931/UBND - KTN 27/02/2020 V/v thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
932/UBND - KTN 27/02/2020 V/v thực hiện Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 26/02/2020 của Văn phòng Chính phủ
933/UBND - KTN 27/02/2020 V/v thực hiện Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
950/UBND - NC 27/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg
891/UBND - KGVX 26/02/2020 Giới thiệu Công văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
764/UBND - KTN 20/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ
793/UBND - TH 20/02/2020 Giới thiệu Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020, số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao
684/UBND - KTN 14/02/2020 Giới thiệu Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng
639/UBND - KTTH 13/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ Tài chính
563/UBND - KTTH 07/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
564/UBND - KGVX 07/02/2020 Cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường
568/UBND - KTN 07/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 3738/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ Công Thương
572/UBND - KTN 07/02/2020 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 442/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ
572/UBND-KTN 07/02/2020 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ
499/UBND - KTN 04/02/2020 Công văn giới thiệu các Thông tư số 19/2019/TT-BXD, số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng
500/UBND - KTN 04/02/2020 V/v thực hiện Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
504/UBND - KTN 04/02/2020 V/v thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
474/UBND - KGVX 03/02/2020 Giới thiệu Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
481/UBND - KTTH 03/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ
484/UBND - NC 03/02/2020 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ.
486/UBND - KTN 03/02/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
465/UBND - KTN 31/01/2020 V/v thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
466/UBND - NC 31/01/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg
424/UBND - KTN 22/01/2020 Công văn giới thiệu Quyết định số 56/QĐ-BXD ngày 20/01/2019 của Bộ Xây dựng
394/UBND - KTN 21/01/2020 Giới thiệu và giao nhiệm vụ phổ biến, thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn