Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 9, văn bản 1 đến 50 trong 435 văn bản.
3964/UBND - KGVX 19/07/2018 Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
3924/UBND - KTN 17/07/2018 Giới thiệu Thông tư 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ
3876/UBND - KTTH 16/07/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ
3877/UBND - KTTH 16/07/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ
3830/UBND - KTTH 13/07/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ
3837/UBND - KTN 13/07/2018 V/v bổ sung nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp BVMT giai đoạn 2016 - 2018 và xây dựng kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2019 - 2011 từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT trên địa bàn tỉnh
3796/UBND - KGVX 12/07/2018 Tra cứu Thông tư số 03 và 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ và giao nhiệm vụ thực hiện
3732/UBND - KTN 10/07/2018 giới thiệu Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương
3676/UBND - NC 09/07/2018 V/v tra cứu Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ Nội vụ
3644/UBND - KTTH 06/07/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính
3651/UBND - KTN 06/07/2018 giới thiệu Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương
3671/UBND-KTTH 06/07/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện nghị định 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018
3672/UBND - KTTH 06/07/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính
3629/UBND - TH 05/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3578/UBND - NC 03/07/2018 V/v tra cứu Thông tư số 07/2018/TT-BNV ngày 15/6/2018 của Bộ Nội vụ
3512/UBND - KTN 29/06/2018 giới thiệu Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương
3489/UBND - KTTH 28/06/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
3405/UBND-KTN 26/06/2018 Thực hiện QĐ số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của thủ tướng chính phủ ban hành chương trình hành động Quốc gia "không còn nạn đói" ở VN đến năm 2025
3363/UBND - KTN 25/06/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ
3372/UBND - KTN 25/06/2018 Thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải
3344/UBND - KTTH 22/06/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính
3294/UBND - KSTTHC 20/06/2018 Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh.
3270/UBND - KTN 19/06/2018 Giới thiệu Thông tư 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018 của Bộ Công Thương
3234/UBND - KTN 18/06/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3236/UBND - KTTH 18/06/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính
3255/UBND - KTN 18/06/2018 Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng
3135/UBND - KTN 13/06/2018 V/v tra cứu Thông tư số 06/2018/TT-BNV
3144/UBND - KTN 13/06/2018 V/v giới thiệu Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
3159/UBND-KTTH 13/06/2018 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách NN năm 2019 và kế hoạch tài chính- NSNN 03 năm 2019-2021
3117/UBND - KTTH 12/06/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính
3118/UBND - KTTH 12/06/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính
3125/UBND - KTTH 12/06/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính
3072/UBND - KTTH 11/06/2018 Giới thiệu Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
3034/UBND - KTTH 08/06/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính
3047/UBND - KTTH 08/06/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính
3057/UBND - KTTH 08/06/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về kinh phí khuyến công
2923/UBND - KGVX 05/06/2018 Nghiên cứu Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
2924/UBND - KGVX 05/06/2018 Nghiên cứu Công văn số 1631/BTTTT-THH ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông và giao nhiệm vụ thực hiện
2908/UBND - NC 04/06/2018 V/v tra cứu Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 của Bộ Nội vụ
2914/UBND - KTTH 04/06/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính
2916/UBND - KTN 04/06/2018 Giới thiệu Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2868/UBND - KTN 01/06/2018 Thực hiện Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải
2871/UBND - NC 01/06/2018 Tra cứu Thông tư số 09/2018/TT-BCT ngày 23/5/2018 của Bộ Công Thương
2802/UBND-KTN 31/05/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ
2803/UBND - KTN 31/05/2018 Giới thiệu Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 và Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25/5/2018 của Bộ Công Thương
2833/UBND - KTN 31/05/2018 Giới thiệu Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ
2702/UBND - KTTH 28/05/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
2708/UBND - KTN 28/05/2018 Giới thiệu Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
2735/UBND - KGVX 28/05/2018 Tra cứu Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
2683/UBND - KTTH 25/05/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn