Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 10, văn bản 1 đến 50 trong 488 văn bản.
5245/UBND - KTTH 18/09/2018 Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5252/UBND - KTTH 18/09/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính
5253/UBND - KTTH 18/09/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 69/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính
5254/UBND - KTTH 18/09/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính
5255/UBND - KTTH 18/09/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BCT ngày 31/8/2018 của Bộ Công thương
5272/UBND - KTTH 18/09/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ
5273/UBND - KTTH 18/09/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ
5274/UBND - NC 18/09/2018 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5214/UBND - KTTH 17/09/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018
5215/UBND - KTTH 17/09/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 38/2018/NĐ-CP ngày 05/92018 của Thủ tướng Chính phủ
5230/UBND - KSTTHC 17/09/2018 V/v thực hiện Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh
5231/UBND - KSTTHC 17/09/2018 V/v thực hiện Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh
5177/UBND - KTTH 14/09/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính
5179/UBND - KTTH 14/09/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính
5194/UBND - KSTTHC 14/09/2018 V/v thực hiện Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh
5171/UBND - KTN 13/09/2018 V/v công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 910/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
5109/UBND - KTTH 12/09/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính
5069/UBND - NC 11/09/2018 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
5071/UBND - KGVX 11/09/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ
5072/UBND - KGVX 11/09/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ
5031/UBND - KTN 10/09/2018 V/v thực hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
5037/UBND - KTTH 10/09/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ
5038/UBND - KTTH 10/09/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính
5041/UBND - KGVX 10/09/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4986/UBND - KTTH 06/09/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 79/2018/TT-BTC ngày 22/8/2018 của Bộ Tài chính
4995/UBND - KGVX 06/09/2018 Triển khai Quyết định số 1045, 1072, 336 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
4880/UBND - KTN 31/08/2018 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng
4817/UBND - KTN 29/08/2018 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng
4819/UBND - KTN 29/08/2018 V/v thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4827/UBND - KTTH 29/08/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính
4754/UBND - KTTH 24/08/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính
4731/UBND - KTTH 23/08/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính
4738/UBND - KTN 23/08/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ
4697/UBND - KTN 22/08/2018 V/v thực hiện Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng
4658/UBND - KTTH 21/08/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính
4674/UBND - KTN 21/08/2018 V/v thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2478/QĐ - UBND 17/08/2018 Về việc triển khai thực hiện Quy định mức bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2461/QĐ - UBND 16/08/2018 Thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Đào tạo Vận tải Quảng Nam thuê đất để xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe ô tô tại Khối phố 7A, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
4510/UBND - KTN 14/08/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng năm 2030
4446/UBND - NC 10/08/2018 Tra cứu, thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4348/UBND - KGVX 07/08/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ
4242/UBND - KTN 02/08/2018 V/v thực hiện Quyết định số 910/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4243/UBND - KGVX 02/08/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ
4267/UBND - KGVX 02/08/2018 Tra cứu Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 và giao nhiệm vụ thực hiện
4232/UBND - KTTH 01/08/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 của Bộ Tài chính
4176/UBND - KTN 31/07/2018 V/v thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
4177/UBND -NC 31/07/2018 Gới thiệu Thông tư 19/2018/TT-BCT ngày 19/7/2018 của Bộ Công Thương
4132/UBND -NC 30/07/2018 Tra cứu nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ
4066/UBND - KTN 25/07/2018 Giới thiệu các Quyết định số 2538/QĐ-BCT, 2539/QĐ-BCT, 2540/QĐ-BCT và 2541/QĐ-BCT ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
4042/UBND -KTTH 24/07/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện QĐ số 1085/QĐ-BKHĐT ngày 16/7/2018 của BKHĐT

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn