Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 8, văn bản 1 đến 50 trong 378 văn bản.
2541/UBND - KTTH 18/05/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính
2480/UBND - KTTH 16/05/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính
2487/UBND - KTN 16/05/2018 Giới thiệu Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 của Bộ Công Thương
2494/UBND - TH 16/05/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2501/UBND - KTTH 16/05/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ
2504/UBND - KTN 16/05/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ
2472/UBND - KTN 15/05/2018 V/v thực hiện Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ
2425/UBND - KTTH 14/05/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2436/UBND - KTN 14/05/2018 Thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BGTVT ngày 28/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải
1512/QĐ - UBND 11/05/2018 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn Lao động tỉnh
2372/UBND - KTN 10/05/2018 đặt hàng thực hiện dịch vụ công ích quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh 8 tháng cuối năm 2018
2381/UBND - KTN 10/05/2018 Giới thiệu Thông tư số 08/2018/TT-BCT ngày 02/5/2018 của Bộ Công Thương
2314/UBND - TH 08/05/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ
2272/UBND - NC 07/05/2018 Tra cứu, thực hiện Nghị định số 55/2018/NĐ-CP của Chính phủ
2257/UBND - KTTH 04/05/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính
2263/UBND - KTN 04/05/2018 giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2153/UBND - KTN 27/04/2018 Thực hiện Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ
2154/UBND - KTN 27/04/2018 Thực hiện Thông tư số 18/2018/TT-BGTVT ngày 11/4/2018 của Bộ Giao thông vận tải
2162/UBND - KTTH 27/04/2018 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ
2083/UBND - KTTH 24/04/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
2084/UBND - KTN 24/04/2018 Giới thiệu Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 của Bộ Công Thương
2045/UBND - KTTH 20/04/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
1969/UBND - KTTH 18/04/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính
1979/UBND - KTTH 18/04/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính
1922/UBND - KTN 17/04/2018 Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT ngày 09/4/2018 của Bộ Giao thông vận tải
1960/UBND - KGVX 17/04/2018 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1908/UBND - KTTH 16/04/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1856/UBND - KTTH 12/04/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1831/UBND - KTTH 11/04/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính
1792/UBND - KTN 10/04/2018 Thực hiện Quyết định số 652/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2018 của Bộ Giao thông vận tải về công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
1810/UBND - KTN 10/04/2018 Giới thiệu Thông tư số 03/2018/TT-BCT ngày 30/3/2018 và Thông tư số 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018 của Bộ Công Thương
1742/UBND - KTN 09/04/2018 Thực hiện Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT ngày 28/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải
1772/UBND - KTTH 09/04/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1652/UBND - NC 04/04/2018 Tra cứu, thực hiện Nghị định số 41/2018/NĐ-CP và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP của Chính phủ
1672/UBND-KTTH 04/04/2018 V/v giới thiệu các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, hàng không hàng hải và đường sắt quốc gia
1634/UBND - KTTH 03/04/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1637/UBND - KTTH 03/04/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính
1638/UBND - KTTH 03/04/2018 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ
1509/UBND - KTTH 28/03/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ
1531/UBND - NC 28/03/2018 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định của Chính phủ
1462/UBND - KGVX 26/03/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 168/2017/NCP của Chính phủ
1474/UBND - KTN 26/03/2018 Giới thiệu các Quyết định số 811/QĐ-BCT và 812/QĐ-BCT ngày 15/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
1413/UBND - KTTH 23/03/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 18/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính
1414/UBND - KTTH 23/03/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 19/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính
1428/UBND - KGVX 23/03/2018 Tra cứu Quyết định số 308/QĐ-Ttg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
1441/UBND - KTTH 23/03/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính
1390/UBND - KTTH 22/03/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính
1347/UBND - KTTH 21/03/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ
1354/UBND - KTTH 21/03/2018 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định 42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ
1363/UBND - KTTH 21/03/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn