Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 15 trong 321, văn bản 701 đến 750 trong 16033 văn bản.
503/UBND-KTN 02/02/2023 V/v thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường của các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
504/UBND-KTN 02/02/2023 V/v dự Hội nghị “Phổ biến các kết quả làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu và Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm”
505/UBND-TD 02/02/2023 V/v chuyển đơn của các ông, bà Trang Thanh Liêm, Trang Thị Thanh Nga, Trang Thị Ngọc Tuyết
506/UBND-TH 02/02/2023 V/v mời tham gia Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ
508/UBND-KGVX 02/02/2023 V/v chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Quảng Nam
509/UBND-KGVX 02/02/2023 V/v phúc đáp Tờ trình số 124/TTr-SNV ngày 31/01/2023 của Trường Đại học Quảng Nam
510/UBND-KTN 02/02/2023 V/v Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023
511/UBND-KTTH 02/02/2023 V/v tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Sở Y tế
512/UBND-KTTH 02/02/2023 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
513/UBND-KTN 02/02/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
515/UBND-TD 02/02/2023 V/v chuyển đơn của ông Trần Văn Sách
516/UBND-TD 02/02/2023 V/v kiểm tra nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Trần Văn Sách
518/UBND-KTN 02/02/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
519/UBND-KGVX 02/02/2023 V/v nhận hồ sơ và bằng tốt nghiệp của sinh viên cử tuyển năm học 2021-2022 lần 2
520/UBND-KTTH 02/02/2023 V/v đăng cai tổ chức Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2023
521/UBND-KTN 02/02/2023 V/v giải trình ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ Trường Đồng, tỉnh Quảng Nam
522/UBND-KTN 02/02/2023 V/v tăng cường công tác quản lý các khu bảo tồn biển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh
485/UBND-NCKS 01/02/2023 Giao nhiệm vụ cho Đoàn Luật sư tỉnh năm 2023
486/UBND-NCKS 01/02/2023 Về việc đăng ký chỉ tiêu và danh sách công chức dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức
487/UBND-KTTH 01/02/2023 V/v lấy ý kiến dự thảo Văn kiện dự án “Phát triển năng lực về bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (lần 2)
488/UBND-KTTH 01/02/2023 V/v giải quyết một số nội dung liên quan đến Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam
489/UBND-KTTH 01/02/2023 V/v kinh phí mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên của các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam
490/UBND-KTN 01/02/2023 V/v tham mưu hỗ trợ cho huyện Nam Giang và Tây Giang thực hiện khắc phục thiên tai năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh
491/UBND-NCKS 01/02/2023 V/v thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS)
492/UBND-KTN 01/02/2023 V/v cử lãnh đạo tham gia Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
493/UBND-NCKS 01/02/2023 V/v tham mưu công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
495/UBND-KTN 01/02/2023 V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022
496/UBND-KTN 01/02/2023 V/v dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã Điện Bàn
497/UBND-KTTH 01/02/2023 V/v quyết toán các chi phí tư vấn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
498/UBND-KTN 01/02/2023 V/v đính chính văn bản xử lý kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Vững Phát đối với dự án Nhà máy chế biến thạch anh tại Lô A/A2 Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được
499/UBND-NCKS 01/02/2023 Về việc thực hiện Công văn số 301/BNV-TCBC ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Nội vụ
500/UBND-KTN 01/02/2023 V/v tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
501/UBND-KTTH 01/02/2023 V/v rà soát, báo cáo kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19
87/VPUBND-TH 01/02/2023 V/v phối hợp xác báo và cung cấp danh sách đại biểu của tỉnh tham dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị
88/VPUBND-KTN 01/02/2023 V/v đặt hàng thực hiện xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
89/VPUBND-TD 01/02/2023 V/v tham gia ý kiến giải quyết khiếu nại của ông Lê Mãn
90/VPUBND-KGVX 01/02/2023 V/v kinh phí dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về tại Phú Quốc
465/UBND-KTTH 31/01/2023 V/v tham gia góp ý về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán Ngân sách nhà nước hằng năm
466/UBND-KTTH 31/01/2023 V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2022
467/UBND-KGVX 31/01/2023 V/v thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023
468/UBND-KTN 31/01/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh
469/UBND-KTN 31/01/2023 V/v lấy ý kiến tham gia, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
470/UBND-KTN 31/01/2023 V/v thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
471/UBND-KGVX 31/01/2023 V/v triển khai Công văn số 179/LĐTBXH-TCGDNN ngày 18/01/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
472/UBND-KGVX 31/01/2023 V/v khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm toán Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021 -2025
473/UBND-NCKS 31/01/2023 Tham mưu thực hiện các đề xuất, kiến nghị về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Báo cáo số 16/BC-BTP ngày 10/01/2023 của Bộ Tư pháp
474/UBND-NCKS 31/01/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2023 của Bộ Tư pháp
475/UBND-NCKS 31/01/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ
476/UBND-NCKS 31/01/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 59/QĐ-BTP ngày 18/01/2023 của Bộ Tư pháp
477/UBND-NCKS 31/01/2023 Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo đề nghị của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại Văn bản số 152/HĐPH ngày 16/01/2023

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn