Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 19 trong 293, văn bản 901 đến 950 trong 14635 văn bản.
8037/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
8038/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Nam Giang đối với vốn đối ứng dự án “Xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho các cụm hộ gia đình tại xã Chà Vàl”
8039/UBND-KTN 02/12/2022 V/v điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất viên gỗ nén năng lượng tại CCN Tây An, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên
8040/UBND-TH 02/12/2022 V/v tham mưu nội dung phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ
8041/UBND-NCKS 02/12/2022 V/v triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
8042/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v xác định nguồn vốn được sử dụng để điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX)
8043/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v xử lý kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg
8044/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 185/2016/TT-BTC và Thông tư số 56/2018/TT-BTC
8045/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính
8046/UBND-TD 02/12/2022 V/v chuyển đơn của ông Thủy Châu Thành
8047/UBND-TD 02/12/2022 V/v hướng dẫn đơn của ông Diệp Thế Vinh
8048/UBND-TD 02/12/2022 V/v hướng dẫn đơn của bà Lý Thị Hà
8049/UBND-TD 02/12/2022 V/v hướng dẫn đơn của bà Lã Thị Vượng
8050/UBND-TD 02/12/2022 V/v chuyển đơn của bà Văn Thị Chi
8051/UBND-TD 02/12/2022 V/v hướng dẫn đơn của ông Đoàn Văn Mười
8052/UBND-TD 02/12/2022 V/v thực hiện Thông báo số 438/TB-UBND ngày 29/11/2022 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn về kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022.
8053/UBND-TD 02/12/2022 V/v thực hiện Thông báo số 439/TB-UBND ngày 29/11/2022 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn về kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022.
8054/UBND-TD 02/12/2022 V/v kiểm tra, giải quyết đơn của ông Bùi Phước Minh
8055/UBND-TD 02/12/2022 V/v kiểm tra, giải quyết đơn của bà Tống Thị Nhì
8056/UBND-KTN 02/12/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” năm 2022
8057/UBND-KTN 02/12/2022 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1104/TTg-NN ngày 21/11/2022
8058/UBND-KTN 02/12/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
8059/UBND-KTN 02/12/2022 V/v đề xuất xây dựng mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
8060/UBND-KTN 02/12/2022 V/v báo cáo tổng kết công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023
8061/UBND-KTN 02/12/2022 V/v chuyển hình thức thuê đất đối với đất thương mại, dịch vụ của Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị, thương mại dịch vụ Bắc Hội An
8062/UBND-KTN 02/12/2022 V/v tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở còn lại đã được cấp Giấy CNQSD đất theo Block tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2), huyện Núi Thành
8063/UBND-NCKS 02/12/2022 Thực hiện Văn bản số 1124/SY-BTĐKT ngày 21/11/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
8064/UBND-KGVX 02/12/2022 V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
8065/UBND-KGVX 02/12/2022 V/v thống nhất chủ trương tiếp nhận số tiền của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam để triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
8066/UBND-KGVX 02/12/2022 V/v giao triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp
8068/UBND-KTN 02/12/2022 V/v chuẩn bị nội dung họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045
8069/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước)
8070/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v tham mưu giải quyết các đề nghị của Sở Y tế về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam
8071/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v hỗ trợ cho huyện Núi Thành thực hiện nhiệm vụ Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu nghĩa trang nhân dân Tam Anh Bắc
8072/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đối với Quyết định số 3925/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh
8073/UBND-TD 02/12/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Ban Thường trực UBMT TQVN tỉnh
8074/UBND-KTN 02/12/2022 V/v diện tích Khu công nghiệp Bắc Chu Lai sau khi điều chỉnh giảm diện tích
8075/UBND-KTTH 02/12/2022 V/v phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang năm 2022
8076/UBND-KGVX 02/12/2022 V/v xem xét, giải quyết đề nghị của BQL Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh
1334/VPUBND-KTTH 01/12/2022 V/v xin chủ trương hoàn trả kinh phí nộp thừa vào Ngân sách nhà nước đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của 02 dự án do Công ty làm chủ đầu tư, dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) và khu dân cư Trường Đồng tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
1335/VPUBND-KTN 01/12/2022 V/v tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tài chính về Đề án Xây dựng mô hình trồng một số loài cây dược liệu có giá trị kinh tế trên địa bàn huyện Bắc Trà My
1336/VPUBND-KTN 01/12/2022 V/v đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
1337/VPUBND-KTN 01/12/2022 V/v lấy ý kiến UBND tỉnh về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Điện Bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1338/VPUBND-HCTC 01/12/2022 Danh sách cấp trưởng đơn vị thuộc, trực thuộc giữ chức vụ liên tiếp 02 nhiệm kỳ
1339/VPUBND-NCKS 01/12/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023
7993/UBND-KTN 01/12/2022 V/v chuẩn bị hồ sơ, báo cáo làm việc với Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ
7994/UBND-NCKS 01/12/2022 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá
7995/UBND-NCKS 01/12/2022 V/v vắng phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại vụ bà Ngô Thị Kim Chung khởi kiện
7996/UBND-NCKS 01/12/2022 V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
7997/UBND-KTN 01/12/2022 V/v bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cầu Vân Ly và đường dẫn

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn