Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 23, văn bản 51 đến 100 trong 1107 văn bản.
5521/UBND-KTN 22/09/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 2449/QĐ-BCT ngày 17/9/2020 của Bộ Công Thương
5504/UBND-NC 21/09/2020 V/v giới thiệu giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện nghị định số 110/2020/NĐ-cp
4/CĐ-UBND 17/09/2020 CÔNG ĐIỆN Chủ động ứng phó Bão số 5 và tình hình mưa lũ
5415/UBND-NC 16/09/2020 V/v giới thiệu, giao nhiệm vụ thực hiện các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ
5432/UBND-KTTH 16/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 3/9/2020 của Bộ Tài chính
5438/UBND-KTTH 16/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ
1365/VPUBND-KTN 15/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5379/UBND-KTN 15/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 20/2020/TT-BCT ngày 28/8/2020 của Bộ Công Thương
1346/VPUBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Quyết định số 1292, 1294, 1321 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 20, 21, 22 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 27, Kế hoạch số 681 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5320/UBND-KTN 11/09/2020 V/v giới thiệu các Thông tư của Bộ Công Thương
5328/UBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
5329/UBND-KGVX 11/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
5330/UBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
5334/UBND-KTTH 11/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5253/UBND-KTN 09/09/2020 V/v thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-BCT ngày 07/9/2020 của Bộ Công Thương
1317/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg
1319/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ
5171/UBND-KTTH 04/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính
5111/UBND-KTN 03/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương
5087/UBND-KTN 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5101/UBND-KTTH 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ
5102/UBND-KTTH 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ
5103/UBND-KTTH 01/09/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính
5017/UBND-KTN 28/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ
5018/UBND-KTN 28/08/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 99/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4954/UBND-KTTH 26/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020 của Chính phủ
4948/UBND-TH 25/08/2020 Thực hiện Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4818/UBND-KTN 20/08/2020 V/v triển khai thực hiện văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU
1230/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 13, 14, 15 và Quyết định số 1246 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1231/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 84 của Chính phủ; Quyết định số 20, 809, 1191, 1189 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03, 15 của Bộ Khoa học và Công nghệ
1232/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1233/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 91 của Chính phủ; Thông tư số 16 của Bộ Thông tin và Truyền thông
4794/UBND-KGVX 19/08/2020 Giới thiệu Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN và giao nhiệm vụ thực hiện
4795/UBND-KGVX 19/08/2020 Giới thiệu Quyết định 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
4802/UBND-KTN 19/08/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4762/UBND-KTTH 18/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4763/UBND-KTTH 18/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4768/UBND-KTTH 18/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT
ngày 07/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4769/UBND-NC 18/08/2020 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ
4734/UBND-KTTH 17/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 10/8/2020 của Bộ Tài chính
4672/UBND-KTN 12/08/2020 V/v thực hiện Quyết định số 2133/QĐ-BCT ngày 11/8/2020 của Bộ Công Thương
1183/VPUBND-KGVX 11/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1180/QĐ-TTg
4578/UBND-TH 10/08/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1152/VPUBND-NC 06/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ
1155/VPUBND-NC 06/08/2020 V/v tra cứu thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khen thưởng Dân quân tự vệ
4480/UBND-KTN 06/08/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4484/UBND-KTN 06/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng
4488/UBND-KTN 06/08/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 03/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4501/UBND-KTTH 06/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4509/UBND-KTN 06/08/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1708/QĐ-BTNMT ngày 05/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn