Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 21 trong 22, văn bản 1001 đến 1050 trong 1055 văn bản.
4457/UBND-KTTH 05/08/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 72/2020/TT-BTC ngày 31/7/2020 của Bộ Tài chính
292/TB-UBND 04/08/2020 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND huyện Duy Xuyên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1138/VPUBND-NC 03/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA
4307/UBND-TH 30/07/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về Kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX.
4252/UBND-KTN 29/07/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1949/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của Bộ Công Thương
4266/UBND-KTN 29/07/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh
4283/UBND-KTN 29/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương
4294/UBND-KTN 29/07/2020 V/v thực hiện Công văn số 974/TTg-NN ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4197/UBND-KTN 24/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020
4142/UBND-KTN 23/07/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 17/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương
4129/UBND-KTTH 22/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
4109/UBND-NC 21/07/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ
4112/UBND-KTN 21/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ
4028/UBND-KTN 20/07/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
4014/UBND-KTTH 17/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ
4015/UBND-KTTH 17/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội
3983/UBND-KTTH 16/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ Tài chính
3911/UBND-KTN 14/07/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3871/UBND-KTTH 13/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 64/2020/TT-BTC ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính
3834/UBND-NC 10/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 73/2020/NĐ-CP, Nghị định số 75/2020/NĐ-CP và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP của Chính phủ
3767/UBND-KTN 09/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 của Bộ Công Thương
3784/UBND-NC 09/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP và Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ
3700/UBND-KTN 07/07/2020 V/v thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1797/QĐ - UBND 06/07/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp (trừ phân khu 1) tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
3690/UBND-KGVX 06/07/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
3691/UBND-KTN 06/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
3692/UBND-KTN 06/07/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
3623/UBND-KTTH 02/07/2020 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
3630/UBND-KTN 02/07/2020 V/v thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3550/UBND-KTTH 30/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020, số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ Tài chính
3554/UBND-KTTH 30/06/2020 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020
3468/UBND-KTTH 26/06/2020 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính
3472/UBND-KGVX 26/06/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 3033/BYT-KH-TC ngày 02/6/2020 của Bộ Y tế
3476/UBND-KTN 26/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3458/UBND-KTTH 25/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020, số 53/2020/TT-BTC ngày 10/6/2020, số 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
3463/UBND-NC 25/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg
3421/UBND-KTTH 24/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
3350/UBND-NC 22/06/2020 V/v thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện nghèo
1652/QĐ - UBND 18/06/2020 Quyết định chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư: Nhà máy chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khối 6, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.
225/TB-UBND 18/06/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
3229/UBND-KTN 12/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ
3183/UBND-KTTH 11/06/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính
3195/UBND-KTN 11/06/2020 V/v thực hiện Công văn số 3064/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09/6/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3160/UBND-KTN 10/06/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1487/QĐ-BCT ngày 08/6/2020 của Bộ Công Thương
3120/UBND-NC 09/06/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 4333/VPCP-PL ngày 01/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
3127/UBND-NC 09/06/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ
3135/UBND-NC 09/06/2020 V/v tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
3048/UBND-KGVX 04/06/2020 V/v giới thiệu Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
3050/UBND-KGVX 04/06/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giao nhiệm vụ thực hiện
2925/UBND-KTN 29/05/2020 V/v thực hiện Công văn số 2770/BTNMT-TCMT ngày 25/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn