Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 233 trong 261, văn bản 11601 đến 11650 trong 13032 văn bản.
6575/UBND-KTN 07/10/2022 V/v chuyển giao 04 điểm đất quốc phòng theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 13/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ cho địa phương quản lý, sử dụng
6576/UBND-KTN 07/10/2022 V/v lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh thông qua dự thảo Quyết định Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6581/UBND-KTTH 07/10/2022 V/v đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022 trên địa bàn tỉnh
6582/UBND-KTN 07/10/2022 V/v tham gia ý kiến hồ sơ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6588/UBND-KTTH 07/10/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị với các Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
6592/UBND-KTN 07/10/2022 V/v thuê đất theo hiện trạng để sử dụng làm văn phòng làm việc, nhà ở công nhân, khu vực sân công nghiệp và đường vào mỏ đá Kỳ Hà mới, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành
6595/UBND-KTN 07/10/2022 V/v góp ý Dự thảo Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Lào (lần 3)
6596/UBND-KTN 07/10/2022 V/v tham gia góp ý dự thảo Tờ trình báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ
6597/UBND-KTN 07/10/2022 V/v tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh
6598/UBND-KGVX 07/10/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
6599/UBND-NCKS 07/10/2022 V/v tự kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ
6600/UBND-NCKS 07/10/2022 V/v phúc đáp Tờ trình số 134/TTr-SNgV ngày 06/9/2022 của Sở Ngoại vụ
6601/UBND-KGVX 07/10/2022 V/v góp ý dự thảo đối với hồ sơ trình Chính phủ về Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 - 4 tuổi) và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2023 - 2030” và Đề án “Hỗ trợ phát triển Giáo dục Mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030”
6602/UBND-KGVX 07/10/2022 V/v báo cáo số liệu triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
6603/UBND-KTN 07/10/2022 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu nhà hàng ẩm thực thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An
6533/UBND-TD 06/10/2022 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Sinh
6535/UBND-TD 06/10/2022 V/v chuyển đơn của Công ty Cổ phần Tín Hưng
6536/UBND-TD 06/10/2022 V/v giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tuyết
6537/UBND-NCKS 06/10/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
6538/UBND-NCKS 06/10/2022 V/v tham mưu khen thưởng
6539/UBND-TH 06/10/2022 V/v giải quyết các đề xuất của UBND huyện Quế Sơn
6540/UBND-KGVX 06/10/2022 Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung lập hồ sơ xếp hạng di tích
6541/UBND-KGVX 06/10/2022 Góp ý dự thảo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
6542/UBND-KGVX 06/10/2022 Góp ý đối với Thông tư ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực thư viện
6543/UBND-KGVX 06/10/2022 Tổng kết thi hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ
6544/UBND-KGVX 06/10/2022 Thực hiện khoản 2 Điều 15 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ
6545/UBND-KTTH 06/10/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ
6547/UBND-KTTH 06/10/2022 V/v phối hợp tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 - gửi Bộ Khoa học và Công nghệ
6549/UBND-KTTH 06/10/2022 V/v ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật theo quy định tại khoản 7, Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ
6550/UBND-KTN 06/10/2022 V/v thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 4230/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh
6551/UBND-KGVX 06/10/2022 V/v phối hợp, chuẩn bị các điều kiện để đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đến thăm, tặng quà, nhà tình nghĩa các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Nam
6552/UBND-KGVX 06/10/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
6553/UBND-NCKS 06/10/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022
6554/UBND-NCKS 06/10/2022 V/v thực hiện Công văn 3006/BQP-TM ngày 09/9/2022 của Bộ Quốc phòng
6557/UBND-NCKS 06/10/2022 về việc tham mưu thực hiện Thông báo số 2480/TB-BTĐKT ngày 19/9/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
6558/UBND-NCKS 06/10/2022 V/v tham mưu thực hiện nội dung đề nghị của UBND huyện Đại Lộc tại Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 21/9/2022
6560/UBND-TH 06/10/2022 V/v xây dựng, tham mưu trình Nghị quyết quy định: “Giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc”.
6562/UBND-KGVX 06/10/2022 V/v thống nhất chủ trương bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2022-2027
6563/UBND-KGVX 06/10/2022 V/v thống nhất chủ trương mua sắm thiết bị dạy học lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
6564/UBND-KTN 06/10/2022 V/v tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2022
6566/UBND-KGVX 06/10/2022 Thống nhất chủ trương triển khai xây dựng phần mềm Quản lý thông tin người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
6567/UBND-KGVX 06/10/2022 Thống nhất chủ trương triển khai dự án Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh
6568/UBND-NCKS 06/10/2022 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh
6569/UBND-KTN 06/10/2022 V/v điều chỉnh dự án Phân xưởng đế giày Phước Lộc tại Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước
6570/UBND-KTN 06/10/2022 V/v điều chỉnh dự án Khu liên hợp sợi - dệt - nhuộm - may tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn
6571/UBND-KGVX 06/10/2022 Về Đề án quy định chế độ dinh dưỡng, chế độ hỗ trợ đối với vận động viên, huấn luyện viên tuyến năng khiếu tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2030, bổ sung vào Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh
6572/UBND-KTN 06/10/2022 V/v đề xuất nhu cầu về sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
6573/UBND-KGVX 06/10/2022 V/v giới thiệu Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ
6574/UBND-KGVX 06/10/2022 V/v giải quyết đơn của công dân
6503/UBND-KTN 05/10/2022 V/v rà soát, đề xuất phương án bố trí Cửa hàng xăng dầu dọc các trục đường lớn và các khu trong đô thị của các huyện, thị xã, thành phố

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn