Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 233, văn bản 101 đến 150 trong 11616 văn bản.
5215/UBND-NCKS 09/08/2022 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 2099/BTĐKT-V.III ngày 04/8/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
5216/UBND-KTN 09/08/2022 V/v kiểm tra, tham mưu về đấu nối thoát nước của Khu nghỉ mát Malibu
5217/UBND-KTN 09/08/2022 V/v xử lý vi phạm “Phạm vi bảo vệ đường dây và cột thông tin, tín hiệu đường sắt”.
5218/UBND-KTN 09/08/2022 V/v giới thiệu Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5218/UBND-KTN 09/08/2022 V/v giới thiệu Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5219/UBND-NCKS 09/08/2022 V/v đôn đốc thực hiện hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022)
5219/UBND-NCKS 09/08/2022 V/v đôn đốc thực hiện hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022)
5220/UBND-KTN 09/08/2022 V/v kết thúc thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Lai Viễn Kiều (Chùa Cầu)
5221/UBND-NCKS 09/08/2022 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg
5222/UBND-KTN 09/08/2022 V/v quy mô dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai (giai đoạn 2)
5223/UBND-TD 09/08/2022 V/v chuyển đơn của ông Dương Tôi
5224/UBND-TD 09/08/2022 V/v chuyển đơn của ông Võ Ngọc Trinh
5225/UBND-TD 09/08/2022 V/v chuyển đơn của ông Bùi Văn Dũng (An Mỹ)
5226/UBND-TD 09/08/2022 V/v chuyển đơn của ông Lê Công Vĩnh
5227/UBND-TD 09/08/2022 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Chơi và ông Nguyễn Thông
5229/UBND-NCKS 09/08/2022 V/v đăng ký làm việc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum
5230/UBND-NCKS 09/08/2022 Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 308/TTBNV-PTH ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ.
5231/UBND-NCKS 09/08/2022 V/v tiếp nhận vào làm công chức (bà Lê Thị Lập)
5232/UBND-KTN 09/08/2022 V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu của Dự án thủy điện Đak Mi 4A và hạng mục lắp đặt cổng trục đập tràn trên QL.14E, tỉnh Quảng Nam
5233/UBND-KTN 09/08/2022 V/v thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
5234/UBND-KTN 09/08/2022 V/v tham gia Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam lần 1 năm 2022
5235/UBND-KTN 09/08/2022 V/v tham mưu thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1158-CV/TU ngày 04/8/2022
5236/UBND-KTN 09/08/2022 V/v thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030
5237/UBND-KTN 09/08/2022 V/v thống nhất các nhiệm vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Quảng Nam thực hiện trong năm 2023
5238/UBND-KTN 09/08/2022 V/v thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh đối với hoạt động khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành
5239/UBND-KTTH 09/08/2022 V/v tham dự tập huấn công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
5240/UBND-KTN 09/08/2022 V/v nghiên cứu, chia sẻ tài liệu “Hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã”
5241/UBND-KTN 09/08/2022 V/v thực hiện Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2022-2025
5202/UBND-NCKS 08/08/2022 V/v tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
5203/UBND-NCKS 08/08/2022 V/v khẩn trương gửi văn bản góp ý dự thảo Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học”
5204/UBND-KTN 08/08/2022 V/v phát triển đô thị thông minh bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5205/UBND-KTN 08/08/2022 V/v giới thiệu Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải
5206/UBND-KGVX 08/08/2022 nghiên cnghiên cứu khai thác cơ sở giữ liệu quốc gia về Bảo hiểm ứu khai thác cơ sở giữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
5207/UBND-NCKS 08/08/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư
5209/UBND-KTN 08/08/2022 V/v tham mưu bài viết đăng trong Bản tin Xây dựng Đảng số 7+8 năm 2022
5210/UBND-KTN 08/08/2022 V/v góp ý dự thảo Chương trình phát triển Sâm Việt Nam
5211/UBND-NCKS 08/08/2022 V/v thống nhất tiếp nhận cán bộ Hội vào làm viên chức (trường hợp trước đây đã từng là công chức) để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (ông Lê Đức Hùng)
5212/UBND-TH 08/08/2022 Tiếp, làm việc với Đoàn tiền trạm của tỉnh Salavan
5213/UBND-KTN 08/08/2022 V/v khẩn trương Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 và 03 năm 2023-2025 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
5213/UBND-KTN 08/08/2022 V/v khẩn trương Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 và 03 năm 2023-2025 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
5214/UBND-KTN 08/08/2022 Kế hoạch giám sát, đánh giá của Tổ Công tác Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
5214/UBND-KTN 08/08/2022 Kế hoạch giám sát, đánh giá của Tổ Công tác Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
859/VPUBND-HCTC 08/08/2022 Tham gia Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022.
860/VPUBND-NCKS 08/08/2022 V/v chuyển giải quyết đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 580/TTr-BDT
861/VPUBND-KTN 08/08/2022 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại Công văn số 1093/BQLGT-QLDA1 ngày 04/8/2022
862/VPUBND-KGVX 08/08/2022 V/v giới thiệu nhân sự tham gia Ban Tổ chức Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII- năm 2022
5154/UBND-KTN 05/08/2022 V/v tham dự Hội thảo góp ý dự thảo Quy chuẩn soát xét, bổ sung, sửa đổi QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
5156/UBND-NCKS 05/08/2022 V/v tham mưu thực hiện khen thưởng đối ngoại
5157/UBND-KTTH 05/08/2022 V/v tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
5158/UBND-KTN 05/08/2022 V/v điều chỉnh dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II)

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn