Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 6, văn bản 101 đến 150 trong 272 văn bản.
189/BC-UBND 27/10/2021 Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
188/BC-UBND 26/10/2021 Xây dựng kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2021 - 2025
50/BC-VPUBND 26/10/2021 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
186/BC-UBND 21/10/2021 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
187/BC-UBND 21/10/2021 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý III năm 2021
49/BC-VPUBND 21/10/2021 Báo cáo công tác dân vận tại các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
184/BC-UBND 20/10/2021 Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đối khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
185/BC-UBND 20/10/2021 Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
48/BC-VPUBND 20/10/2021 Báo cáo Kết quả xây dựng Văn phòng UBND tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự “ năm 2021
180/BC-UBND 15/10/2021 V/v Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh theo đối tượng là hội viên Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu Thanh niên xung phong.
181/BC-UBND 15/10/2021 Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
182/BC-UBND 15/10/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
135/BC-BCĐ 14/10/2021 V/v quá trình xét tặng danh hiệu "Nghẹ sỹ nhân dân"
136/BC-BCĐ 14/10/2021 V/v quá trình đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ ưu tú"
179/BC-UBND 14/10/2021 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
177/BC-UBND 12/10/2021 Những vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng Nam với tỉnh Quảng Ngãi; đề xuất, kiến nghị phương án giải quyết
176/BC-UBND 11/10/2021 Tổng hợp thiệt hại đợt mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 gây ra từ ngày 11-13/9/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
174/BC-UBND 07/10/2021 Tình hình, kết quả thi hành án hành chính năm 2021
175/BC-UBND 07/10/2021 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 9, 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV/2021.
173/BC-UBND 06/10/2021 Kết quả thực hiện các kiến nghị của Bộ Công an về triển khai các quy định của pháp luật trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cư trú
46/BC-VPUBND 05/10/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đến ngày 05/10/2021
47/BC-VPUBND 05/10/2021 Kết quả thi hành pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021
171/BC-UBND 30/09/2021 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021
172/BC-UBND 30/09/2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Quý III năm 2021)
126/BC-TCT 29/09/2021 BÁO CÁO Nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai cung cấp DVC mức độ 4 tại Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 26/7/2020 và tiến độ thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về cung cấp DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh
170/BC-UBND 29/09/2021 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV
168/BC-UBND 27/09/2021 Toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
169/BC-UBND 27/09/2021 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2021, ước cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2021
167/BC-UBND 25/09/2021 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 8 tháng năm 2021, ước giải ngân 9 tháng và cả năm 2021
162/BC-UBND 24/09/2021 Sơ kết 5 năm (2016-2021) thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
163/BC-UBND 24/09/2021 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 5308/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh về việc “Tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020”
164/BC-UBND 24/09/2021 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng dân nhân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
165/BC-UBND 24/09/2021 Tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đia bàn tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2012-2020
166/BC-UBND 24/09/2021 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2021
161/BC-UBND 23/09/2021 Kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
44/BC-VPUBND 23/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong Quý III/2021
160/BC-UBND 21/09/2021 Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
158/BC-UBND 20/09/2021 Tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, giai đoạn 2015 - 2021
159/BC-UBND 20/09/2021 Về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trong 08 tháng đầu năm
157/BC-UBND 17/09/2021 Về việc hỗ trợ Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng
156/BC-UBND 16/09/2021 Báo cáo thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/01/2020 - 6/2021
154/BC-UBND 14/09/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024
155/BC-UBND 14/09/2021 Nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn năm 2021, 2022 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
153/BC-UBND 10/09/2021 Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (từ 16/8/2020 đến 15/8/2021)
152/BC-UBND 09/09/2021 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021
151/BC-UBND 08/09/2021 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
149/BC-UBND 03/09/2021 V/v Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
148/BC-UBND 31/08/2021 Đánh giá tổng thể 5 năm thực hiện Luật Thống kê
146/BC-UBND 27/08/2021 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024
147/BC-UBND 27/08/2021 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hôi Khóa XIV

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn