Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 74, văn bản 101 đến 150 trong 3686 văn bản.
7283/UBND-KGVX 15/10/2021 V/v triển khai Công văn số 8646/BYT-MT ngày 13/10/2021 của Bộ Y tế
7284/UBND-KGVX 15/10/2021 V/v gửi văn bản kiểm tra theo thẩm quyền
7285/UBND-NC 15/10/2021 V/v tăng cường biện pháp thực hiện công tác tuyển quân năm 2022
7286/UBND-KTN 15/10/2021 V/v lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
7287/UBND-KTTH 15/10/2021 V/v giải quyết đề nghị hỗ trợ kinh phí của UBND các huyện: Duy Xuyên, Đông Giang
7288/UBND-KTTH 15/10/2021 V/v tham mưu văn bản của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về một số nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
7289/UBND-TH 15/10/2021 V/v theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X thông qua, ban hành trong nhiệm kỳ 2021-2026.
7290/UBND-KGVX 15/10/2021 V/v tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của THACO di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án
7256/UBND-KTN 14/10/2021 V/v hợp tác với UBND thành phố Hà Nội trong tiêu thụ nông sản
7257/UBND-KTN 14/10/2021 V/v xin ý kiến thực hiện cung ứng cây giống sâm Ngọc Linh 01 năm tuổi cho các doanh nghiệp thông qua hình thức bán đấu giá
7258/UBND-KTN 14/10/2021 V/v góp ý hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
7259/UBND-KTN 14/10/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-TTg và Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
7260/UBND-KTN 14/10/2021 V/v ý kiến về góp ý Thông tư quy định quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo
7261/UBND-KTN 14/10/2021 V/v báo cáo tổng kết chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung (lần 2)
7262/UBND-NC 14/10/2021 Về việc thống nhất tổ chức Công an xã chính quy (73 xã)
7263/UBND-TH 14/10/2021 V/v tham mưu báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2021 và đăng ký chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
7266/UBND-TD 14/10/2021 V/v kiểm tra, giải quyết đơn của ông Võ Hùng
7267/UBND-KGVX 14/10/2021 V/v tạo điều kiện để công dân di chuyển từ Quảng Ngãi đến Quảng Nam - Bùi Văn Tiến
7268/UBND-TH 14/10/2021 Xuất, nhập cảnh cho người lao động Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Quảng Nam
7269/UBND-KGVX 14/10/2021 V/v tạo điều kiện để công dân di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam - Trương Minh Hùng
7270/UBND-NC 14/10/2021 V/v điều chỉnh địa phương phục vụ kiểm tra theo Kế hoạch số 6974/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về bảo đảm cho kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019- 2023”
7271/UBND-TH 14/10/2021 V/v khẩn trương đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ vốn đầu tư công 2022
7272/UBND-TH 14/10/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng năm 2021
7273/UBND-KTTH 14/10/2021 V/v “Đề án tổ chức chỉnh lý tài liệu từ năm 2020 trở về trước của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Tỉnh ủy”
7274/UBND-TH 14/10/2021 V/v kiểm tra về điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn NSTW
7275/UBND-NC 14/10/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
7276/UBND-KTTH 14/10/2021 V/v giải quyết đề nghị hỗ trợ kinh phí của UBND huyện Đại Lộc
7277/UBND-TD 14/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân
7278/UBND-TD 14/10/2021 V/v Phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
7279/UBND-KTTH 14/10/2021 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy thuỷ điện Đăk Di 1 và Nhà máy thuỷ điện Đăk Di 2 tại huyện Nam Trà My
7280/UBND-KGVX 14/10/2021 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa
7281/UBND-KTN 14/10/2021 V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Trung Phước giai đoạn 2020 và 2030, huyện Nông Sơn.
7282/UBND-KTN 14/10/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP
1408/VPUBND-KGVX 13/10/2021 V/v chuyển nghiên cứu đề nghị của Tạp chí Tổ chức nhà nước; Báo Công Thương
1409/VPUBND-TH 13/10/2021 V/v phúc đáp một số vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao trên Phân hệ giám sát
1410/VPUBND-TH 13/10/2021 V/v báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
1411/VPUBND-KTN 13/10/2021 V/v chuyển giao quản lý, chăm sóc, duy trì cây xanh, thảm cở ở dải phân cách cầu Cửa Đại
7224/UBND-NC 13/10/2021 V/v giải quyết đề nghị khen thưởng (Công an tỉnh)
7225/UBND-KGVX 13/10/2021 V/v tham mưu phát động phong trào đóng góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
7226/UBND-KGVX 13/10/2021 V/v đánh giá thực hiện các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
7227/UBND-KTN 13/10/2021 V/v đóng cửa mỏ khoáng sản vàng gốc tại khu vực Khe Đá Mài, thôn Tuy Hòa (thôn 5 cũ), xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
7227/UBND-KTN 13/10/2021 V/v đóng cửa mỏ khoáng sản vàng gốc tại khu vực Khe Đá Mài, thôn Tuy Hòa (thôn 5 cũ), xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
7228/UBND-KGVX 13/10/2021 V/v hỗ trợ, bồi dưỡng thêm ngoài chế độ hiện hành cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ nguồn xã hội hóa
7228/UBND-KGVX 13/10/2021 V/v hỗ trợ, bồi dưỡng thêm ngoài chế độ hiện hành cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ nguồn xã hội hóa
7229/UBND-NC 13/10/2021 Về việc thống nhất khen thưởng đột xuất cho Công an tỉnh
7230/UBND-TH 13/10/2021 V/v chuẩn bị nội dung và báo cáo tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2021.
7231/UBND-NC 13/10/2021 V/v cung cấp thông tin và đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực Công Thương
7232/UBND-KTTH 13/10/2021 góp ý đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ký kết Hiệp định vay và Hiệp định viện trợ cho dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số, dự án thành phần tỉnh Bình Định và Quảng Nam (Dự án CRIEM 1),vay ADB
7233/UBND-TH 13/10/2021 Giải quyết xuất, nhập cảnh cho công dân Việt Nam và người nước ngoài qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang
7234/UBND-KGVX 13/10/2021 V/v tạo điều kiện để công dân di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam - Nguyễn Thanh Nhàng

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn