Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 311 trong 719, văn bản 15501 đến 15550 trong 35943 văn bản.
578/UBND-KTN 07/02/2023 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương
579/UBND-KTN 07/02/2023 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
580/UBND-KTTH 07/02/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022
577/KH-UBND 07/02/2023 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
217/QĐ-UBND 07/02/2023 Điều chỉnh một số thông tin trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 cho các cơ sở y tế
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
217/QĐ-UBND 07/02/2023 Điều chỉnh một số thông tin trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 cho các cơ sở y tế
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
25/TB-UBND 07/02/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
100/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v trình phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Lần 4)
101/VPUBND-NCKS 06/02/2023 V/v tra cứu, thực hiện các Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 và Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ
102/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v giải quyết đề nghị gia hạn thời gian sử dụng đất của Công ty Cổ phần rượu bia nước giải khát Việt Á
103/VPUBND-KTTH 06/02/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính
104/VPUBND-KGVX 06/02/2023 Tham gia Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh của Việt Nam Lần thứ Nhất vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ
545/UBND-KTN 06/02/2023 V/v ý kiến về Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá ốp lát tại các khu vực Núi Tịnh và Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
546/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thuê bao dịch vụ các trạm đo khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2026
547/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thống nhất các thông số kỹ thuật Trạm biến áp nâng 10,5/110kV Nhà máy thủy điện Trà Linh 2
548/UBND-KTN 06/02/2023 V/v rà soát đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2023
549/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v báo cáo nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
550/UBND-TD 06/02/2023 V/v hướng dẫn ông Lê Tấn Quy gửi đơn khiếu nại
551/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của bà Dương Thị Cậy
552/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của ông Lê Phỉ Luận
553/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách trung ương
555/UBND-NCKS 06/02/2023 Về việc thực hiện Công văn số 349/BNV-CQĐP ngày 03/02/2023 của Bộ Nội vụ
556/UBND-NCKS 06/02/2023 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Công văn số 279/BNV-CTTN ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ
557/UBND-TD 06/02/2023 V/v chuyển đơn của ông Lê Văn Thịnh
558/UBND-KTN 06/02/2023 V/v báo cáo tình hình triển khai các dự án đường cao tốc đầu tư theo phương thức PPP
559/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP
560/UBND-TH 06/02/2023 Giao nhiệm các Sở, Ban, ngành khẩn trương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo số 340-TB/TU ngày 20/4/2022 của Tỉnh ủy
561/UBND-NCKS 06/02/2023 v/v phúc đáp phúc đáp Tờ trình số 987/TTr-BDT ngày 07/01/2023 của Ban Dân tộc tỉnh
562/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v phúc đáp Tờ trình số 93/TTr-SNV ngày 16/01/2023 của Sở Nội vụ
564/UBND-KTN 06/02/2023 V/v xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Tiệp Như
565/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v chuẩn bị nội dung họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
566/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v khẩn trương báo cáo công tác triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
567/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
568/UBND-KTTH 06/02/2023 V/v tham mưu thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030
569/UBND-KTN 06/02/2023 V/v thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
571/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v kiểm tra, xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
573/UBND-KGVX 06/02/2023 V/v phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia và làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ
574/UBND-KGVX 06/02/2023 V/v hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2023
575/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I)
576/UBND-NCKS 06/02/2023 V/v thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2023
98/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v làm rõ thêm một số nội dung đề nghị thu hồi đất, giao đất cho Trường Mẫu giáo công lập Trúc Đào tại xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành
99/VPUBND-KTN 06/02/2023 V/v lập hồ sơ đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường tại mỏ khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa khu vực Dự án xây dựng thao trường bắn huấn luyện lực lượng vũ trang huyện Phú Ninh
563/KH-UBND 06/02/2023 Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
211/QĐ-UBND 06/02/2023 Về việc ủy quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo
213/QĐ-UBND 06/02/2023 Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh Đại học năm 2023 của Trường Đại học Quảng Nam
214/QĐ-UBND 06/02/2023 Về việc ủy quyền phụ trách lĩnh vực tài chính ngân sách
215/QĐ-UBND 06/02/2023 Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Hội An
216/QĐ-UBND 06/02/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20/TB-UBND 06/02/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển kh
21/TB-UBND 06/02/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đi khảo sát thực tế, làm việc với UBND huyện Duy Xuyên

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn