Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 3, văn bản 1 đến 50 trong 112 văn bản.
8551/TTr-UBND 30/11/2021 V/v đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
8559/TTr-UBND 30/11/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8560/TTr-UBND 30/11/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8485/TTr-UBND 29/11/2021 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020
8511/TTr-UBND 29/11/2021 Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Nam
8512/TTr-UBND 29/11/2021 Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022
8439/TTr-UBND 26/11/2021 Đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8440/TTr-UBND 26/11/2021 Về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
8455/TTr-UBND 26/11/2021 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
8459/TTr-UBND 26/11/2021 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức
8472/TTr-UBND 26/11/2021 Về việc đề nghị thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 14B, đoạn từ Đại Hiệp đến cầu Hà Nha, huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045
8408/TTr-UBND 25/11/2021 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Núi Thành
8409/TTr-UBND 25/11/2021 V/v trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giảm 50% mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
8410/TTr-UBND 25/11/2021 Tờ trình về việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; chính sách hỗ trợ cho nhân viên nấu ăn tại các trường phổ thông công lập có tổ chức nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn th
8411/TTr-UBND 25/11/2021 Tờ trình về việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8436/TTr-UBND 25/11/2021 Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
8388/TTr-UBND 24/11/2021 Về việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nước sạch thực hiện giảm giá nước sạch năm 2020 do đại dịch Covid-19
8399/TTr-UBND 24/11/2021 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8400/TTr-UBND 24/11/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
8401/TTr-UBND 24/11/2021 V/v thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh
8323/TTr-UBND 23/11/2021 Đề nghị bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án do BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư
8278/TTr-UBND 22/11/2021 Về việc thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
8212/TTr-UBND 19/11/2021 Về việc thống nhất chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2021
8238/TTr-UBND 19/11/2021 Về việc xin thay đổi thời gian đào tạo và danh sách viên chức tham gia đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, ekip theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND
ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
8261/TTr-UBND 19/11/2021 Về việc thẩm định, đề nghị xét, công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
8173/TTr-UBND 17/11/2021 Về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
8178/TTr-UBND 17/11/2021 Về việc đề nghị đổi tên các thôn thuộc xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ
1563/TTr-VPUBND 12/11/2021 Về việc đề nghị phê duyệt Đề án số hoá tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Phông lưu trữ UBND tỉnh, giai đoạn 2022-2024
8053/TTr-UBND 12/11/2021 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
8058/TTr-UBND 12/11/2021 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng (5 trường hợp)
8075/TTr-UBND 12/11/2021 Về việc đề nghị thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Đông Quế Sơn
8006/TTr-UBND 11/11/2021 Về việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
8008/TTr-UBND 11/11/2021 Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc
1537/TTr-VPUBND 09/11/2021 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
7936/TTr-UBND 09/11/2021 Đề nghị cho phép kéo dài thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 của dự án Trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ phòng chống lũ, sạt lở đất gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bảo vệ dân cư một số khu vực trọng điểm
1528/TTr-VPUBND 08/11/2021 Phê duyệt dự toán: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại Khối Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2022
7879/TTr-UBND 08/11/2021 Về việc đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ (04 tập thể)
7880/TTr-UBND 08/11/2021 Về việc đề nghị tặng Bằng khen TTCP cho 04 tập thể, 05 cá nhân, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
7888/TTr-UBND 08/11/2021 Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
7627/TTr-UBND 27/10/2021 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn huyện Nam Trà My
7567/TTr-UBND 26/10/2021 Chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Lương Thúc Kỳ
7591/TTr-UBND 26/10/2021 Về việc xin cấp bổ sung thêm vắc xin phòng COVID-19
7512/TTr-UBND 25/10/2021 Chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hoá hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh
7475/TTr-UBND 22/10/2021 Xin ý kiến sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam (Xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
7476/TTr-UBND 22/10/2021 Xin ý kiến sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam (Xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh)
7485/TTr-UBND 22/10/2021 Về việc thống nhất Đề án và chỉ tiêu tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
7450/TTr-UBND 21/10/2021 Về việc đề nghị thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH4.NS, huyện Nông Sơn (đoạn từ cầu Nông Sơn
đến làng Đại Bình) trong kế hoạch đầu tư công năm 2022
133/TTr-HĐ 14/10/2021 V/v đề nghị xét tặng danh Hiệu Nghệ sỹ ưu tú
134/TTr-HĐ 14/10/2021 V/v đề nghị xét tặng danh Hiệu Nghệ sỹ nhân dân
7013/TTr-UBND 06/10/2021 V/v cho phép tỉnh Quảng Nam đón khách du lịch quốc tế

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn