Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 10, văn bản 1 đến 50 trong 458 văn bản.
95/BC-UBND 25/05/2022 Về việc quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2016 đến năm 2021
77/BC-TCTĐA06 24/05/2022 Kết quả tháng 5/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến về triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
93/BC-UBND 20/05/2022 Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phát triển Sâm Ngọc Linh thời gian qua và đề xuất Chương trình phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045
92/BC-UBND 19/05/2022 Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2021 của các Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều do UBND tỉnh Quảng Nam quản lý
90/BC-UBND 17/05/2022 Kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2022 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 của Chính phủ
16/BC-VPUBND 13/05/2022 Kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
89/BC-UBND 13/05/2022 Báo cáo phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2022
15/BC-VPUBND 11/05/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
87/BC-UBND 09/05/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 4, 4 tháng năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022
88/BC-UBND 09/05/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
14/BC-VPUBND 05/05/2022 Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
85/BC-UBND 03/05/2022 Báo cáo một số tình hình trong dịp nghỉ Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
13/BC-VPUBND 28/04/2022 Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa, công sở ” giai đoạn 2019 - 2025.
81/BC-UBND 28/04/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến Quý I/2022
82/BC-UBND 28/04/2022 Thực trạng và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
78/BC-UBND 26/04/2022 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022
79/BC-UBND 26/04/2022 Nội dung trình phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc
80/BC-UBND 26/04/2022 Tổng hợp thiệt hại đợt mưa lớn từ ngày 31/3 đến ngày 05/4/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
77/BC-UBND 25/04/2022 Tình hình quản lý, sử dụng và công khai tài sản công năm 2021 của tỉnh Quảng Nam
61/BC-TCTĐA06 22/04/2022 Kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tháng 04/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến
12/BC-VPUBND 21/04/2022 Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính
58/BC-TN&DHMT 21/04/2022 Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
76/BC-UBND 21/04/2022 Thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
75/BC-UBND 20/04/2022 Xin ý kiến về tiếp tục chủ trương thực hiện phân bổ Quỹ tiền lương đối với những hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước
74/BC-UBND 19/04/2022 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị nhiễm COVID-19 tập trung (F0) đến ngày 31/3/2022
71/BC-UBND 18/04/2022 Về việc chưa phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
72/BC-UBND 18/04/2022 Kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án khởi công mới
73/BC-UBND 18/04/2022 Nội dung hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở
50/BC-BĐDNHCS 15/04/2022 Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam quý I năm 2022
69/BC-UBND 15/04/2022 Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
70/BC-UBND 15/04/2022 Một số thành tựu cơ bản về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sau 25 năm tái lập tỉnh (1997-2022)
68/BC-UBND 13/04/2022 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
66/BC-UBND 08/04/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 3, Quý I/2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2022
67/BC-UBND 08/04/2022 Báo cáo kết quả thi hành án hành chính Quý II năm 2002
65/BC-UBND 07/04/2022 Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
64/BC-UBND 04/04/2022 Bố trí kinh phí ngân sách nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2021
64/BC-UBND 04/04/2022 Bố trí kinh phí ngân sách nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2021
11/BC-VPUBND 01/04/2022 Công tác phối hợp tổ chức Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 của Văn phòng UBND tỉnh
62/BC-UBND 31/03/2022 Việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, số lượng người làm việc, các chính sách tinh giản biên chế thuộc khối chính quyền
59/BC-UBND 30/03/2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2022
60/BC-UBND 30/03/2022 Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
58/BC-UBND 29/03/2022 Tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
57/BC-UBND 25/03/2022 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022
10/BC-VPUBND 18/03/2022 Về việc hoàn thiện đề cương và dự toán chi tiết Dự án Hệ thống tiếp công dân trực tuyến
54/BC-UBND 18/03/2022 Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
55/BC-UBND 18/03/2022 Kiểm kê nguồn lực năm 2021 của tỉnh Quảng Nam
53/BC-UBND 17/03/2022 Thành lập hội đồng trường và thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
33/BC-BCĐ 15/03/2022 Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
51/BC-UBND 15/03/2022 Thực hiện chủ trương hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào ở lại tỉnh trong dịp nghỉ hè năm 2021
08/BC-VPUBND 14/03/2022 Tóm tắt nội dung chính của Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn