Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 193, văn bản 1 đến 50 trong 9604 văn bản.
3326/UBND-NCKS 26/05/2022 Quy định chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ trên địa bàn tỉnh
3327/UBND-NCKS 26/05/2022 Góp ý phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
3328/UBND-NCKS 26/05/2022 V/v rà soát, cập nhật danh mục thủ tục hành chính
3329/UBND-KTN 26/05/2022 V/v tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh
3330/UBND-KTTH 26/05/2022 V/v tuyên truyền, cổ động TechFest Quang Nam lần thứ 3 – năm 2022
3331/UBND-KGVX 26/05/2022 Địa điểm lắp đặt Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
3332/UBND-KTN 26/05/2022 V/v thực hiện chế độ báo cáo số liệu định kỳ trên lĩnh vực kinh tế hợp tác, trang trại thông qua phần mềm quản lý hợp tác xã nông nghiệp
3333/UBND-KTN 26/05/2022 V/v bảo tồn Voọc Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành
3334/UBND-TH 26/05/2022 V/v rà soát danh mục đầu tư dự án từ Chương trình phục hồi và phát triển KTXH thuộc lĩnh vực y tế
3335/UBND-KTTH 26/05/2022 V/v chặt ngọn tỉa cành cây rừng ngoài hành lang tuyến phục vụ đóng điện ĐZ 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi, đoạn tuyến qua huyện Bắc Trà My
3336/UBND-KTTH 26/05/2022 V/v lấy ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
3337/UBND-KTN 26/05/2022 V/v thực hiện các hồ sơ đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh
3338/UBND-KTTH 26/05/2022 V/v công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021 và tập trung đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
3339/UBND-TH 26/05/2022 Tham gia ấn phẩm kỷ niệm 60 năm quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào và chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022
3340/UBND-KTN 26/05/2022 V/v báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư trên địa bàn tỉnh
3341/UBND-KTN 26/05/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An tại Công văn số 116/2022/HASD-CO ngày 25/5/2022.
3342/UBND-KTN 26/05/2022 V/v báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nghiên cứu, đề xuất Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển địa phương
3343/UBND-KTN 26/05/2022 V/v sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia
3344/UBND-TH 26/05/2022 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác giải ngân vốn đầu tư công
3345/UBND-KTTH 26/05/2022 V/v giải quyết kiến nghị của các hộ dân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ do bị ảnh hưởng dự án Mở rộng trụ sở Báo Quảng Nam tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
3346/UBND-KGVX 26/05/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
3347/UBND-KTTH 26/05/2022 V/v xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023
3348/UBND-KTN 26/05/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3349/UBND-KGVX 26/05/2022 Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022
3350/UBND-TH 26/05/2022 Đề xuất Kế hoạch tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Quảng Nam – Thái Lan
3351/UBND-KTN 26/05/2022 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Bệnh viện Nhi thành Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Nam
3352/UBND-KGVX 26/05/2022 V/v đăng ký tham gia thực hiện Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025
3353/UBND-NCKS 26/05/2022 Về việc giới thiệu Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ thực hiện.
3354/UBND-NCKS 26/05/2022 Về việc tham mưu thực hiện Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
3355/UBND-NCKS 26/05/2022 Về việc giới thiệu Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ thực hiện.
3356/UBND-NCKS 26/05/2022 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 2157/BNV-CQĐP ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ
3357/UBND-TH 26/05/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 9000/BKHĐT-TTr ngày 02/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3358/UBND-KGVX 26/05/2022 Triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin Quản lý An sinh xã hội (VNPT-ASXH)
3359/UBND-KTN 26/05/2022 V/v tham dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV
3361/UBND-NCKS 26/05/2022 Về việc đôn đốc tham mưu thực hiện việc khen thưởng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1366/UBND-NCKS ngày 10/3/2022.
3362/UBND-KTN 26/05/2022 V/v cử thành viên tham gia Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai
3363/UBND-KTN 26/05/2022 V/v đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tu bổ, nâng cấp, mở rộng Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà lưu niệm cụ Phan Châu Trinh, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
3364/UBND-KTN 26/05/2022 V/v đề nghị thẩm định dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
3365/UBND-KGVX 26/05/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 1139/BKHCN-TCCB ngày 23/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
560/VPUBND-KTTH 26/05/2022 V/v giải quyết đề nghị của địa phương, đơn vị
561/VPUBND-KTTH 26/05/2022 V/v giải quyết đề nghị của địa phương, đơn vị
562/VPUBND-KTTH 26/05/2022 V/v giải quyết đề nghị của địa phương, đơn vị
563/VPUBND-KTTH 26/05/2022 V/v định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh
564/VPUBND-KTN 26/05/2022 V/v giải quyết đề nghị của các địa phương
565/VPUBND-KTTH 26/05/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh về quyết toán dự án hoàn thành
566/VPUBND-QTTV 26/05/2022 V/v thống nhất cho mượn địa điểm làm việc
3287/UBND-KTN 25/05/2022 V/v đầu tư xây dựng Chợ Trung tâm xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ
3288/UBND-KGVX 25/05/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
3289/UBND-KGVX 25/05/2022 V/v triển khai Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.
3290/UBND-TH 25/05/2022 V/v đính chính lại thời hạn gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Nồi Rang tại Thông báo số 180/TB-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn