Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 101, văn bản 1 đến 50 trong 5049 văn bản.
1649/VPUBND-KTTH 30/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Phước Sơn về thanh toán cước vận chuyển gạo đến các xã để dự trữ cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ cho học sinh bán trú trên địa bàn huyện Phước Sơn
1650/VPUBND-KTTH 30/11/2021 V/v giải quyết đề nghị liên quan đến kinh phí của UBND huyện Đông Giang
1651/VPUBND-KTTH 30/11/2021 V/v giải quyết đề nghị liên quan đến kinh phí của UBND huyện Tây Giang
1652/VPUBND-KTTH 30/11/2021 V/v giải quyết đề nghị liên quan đến kinh phí đầu tư phòng họp trực tuyến của các cơ quan, đơn vị
1653/VPUBND-KTTH 30/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn
1654/VPUBND-KTN 30/11/2021 V/v lấy ý kiến về di dời và hoàn trả kênh chính trạm bơm điện Hà Châu đoạn K0+618 đến K0+879 thuộc dự án Khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hội An
1655/VPUBND-KTN 30/11/2021 V/v điều chỉnh khối lượng sửa chữa mặt đường công tác quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến đường tỉnh
8525/UBND-KTN 30/11/2021 V/v cấp lại giấy phép khai thác đất san lấp tại khu vực đồi Châu Mỹ, thôn Quý Xuân, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình
8526/UBND-KTTH 30/11/2021 V/v tổ chức đấu thầu lại Gói thầu: Mua sắm 15 máy chạy thận nhân tạo và 02 hệ thống xử lý nước RO trang bị cho Bệnh viện Đa khoa KVMNPB Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam được phê duyệt tại Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh
8527/UBND-KTTH 30/11/2021 dừng đầu tư và quyết toán chi phí đầu tư đối với hạng mục trồng rừng ngập mặn tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình và hạng mục các bảng tuyên truyền, bảng báo bảo vệ rừng thuộc dự án thành phần do GCF tài trợ
8528/UBND-KGVX 30/11/2021 V/v góp ý dự thảo Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”
8529/UBND-KTN 30/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 341/BC-SXD ngày 23/11/2021.
8530/UBND-KTN 30/11/2021 V/v báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi năm 2021
8531/UBND-KTN 30/11/2021 V/v hoàn chỉnh Đề án Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
8532/UBND-KTN 30/11/2021 V/v thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030
8533/UBND-TH 30/11/2021 V/v tham mưu và trả lời nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X (tổ chức ngày 07-08/12/2021)
8534/UBND-KTN 30/11/2021 V/v khẩn trương báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của Công ty Luật TNHH Hiệp Thành.
8535/UBND-KTTH 30/11/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ
8536/UBND-KGVX 30/11/2021 Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện các Công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
8537/UBND-KTN 30/11/2021 V/v bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ
8538/UBND-KTN 30/11/2021 V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 (lần thứ 2)
8539/UBND-KTN 30/11/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1407/QĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
8540/UBND-KGVX 30/11/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017
8541/UBND-KGVX 30/11/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
8542/UBND-KTN 30/11/2021 V/v có ý kiến đối với chủ trương quyết toán theo thực tế thực hiện Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Ban Quản lý dự án trồng rừng huyện Núi Thành
8543/UBND-KTN 30/11/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8544/UBND-KTN 30/11/2021 V/v cuộc thi ảnh và câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông”
8545/UBND-KTN 30/11/2021 V/v tham gia góp ý nội dung Bộ tiêu chí khu công nghiệp sinh thái, cụm công nghiệp sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8546/UBND-KTN 30/11/2021 V/v đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành của hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh
8547/UBND-KTN 30/11/2021 V/v tham gia góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
8548/UBND-KTN 30/11/2021 V/v tham dự Hội nghị Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021
8549/UBND-KGVX 30/11/2021 v/v tăng cường thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội
8552/UBND-KGVX 30/11/2021 Triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
8553/UBND-KTN 30/11/2021 V/v lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp kênh N1 và N2 hồ chứa nước Phú Lộc
8556/UBND-KTN 30/11/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
8557/UBND-KGVX 30/11/2021 V/v phúc đáp Tờ trình số 1442/TTr-SKHCN ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh
8558/UBND-KTN 30/11/2021 V/v tiếp tục phối hợp với Công ty BP rà soát, đánh giá Dự án tín chỉ các-bon rừng từ REDD+ tỉnh Quảng Nam
1637/VPUBND-NC 29/11/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 18/2021/TT-BCT ngày 19/11/2021 của Bộ Công Thương
1638/VPUBND-NC 29/11/2021 V/v lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL
1639/VPUBND-KTN 29/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam tại Tờ trình số 2551/TTr-CT ngày 22/11/2021
1640/VPUBND-TH 29/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Nam Giang về bố trí vốn từ nguồn kinh phí còn lại của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
1641/VPUBND-TH 29/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Núi Thành về đầu tư dự án Cầu Bến Ván và đường dẫn
1642/VPUBND-TH 29/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh về bố trí kinh phí đầu tư kiên cố hoá kênh mương
1643/VPUBND-TH 29/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của UBND các đơn vị, địa phương về bổ sung vốn đầu tư
1644/VPUBND-TH 29/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Tây Giang về hỗ trợ thành toán nợ vốn đầu tư Chương trình MTQG
1645/VPUBND-TH 29/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của Sở Xây dựng về phân bổ kinh phí triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt năm 2021
1646/VPUBND-HCTC 29/11/2021 V/v đồng ý cho viên chức thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng
1647/VPUBND-KTTH 29/11/2021 V/v giải quyết đề nghị liên quan đến kinh phí của UBND các huyện: Quế Sơn, Duy Xuyên
1648/VPUBND-KTTH 29/11/2021 V/v giải quyết đề nghị của UBND các huyện: Thăng Bình, Tiên Phước
8476/UBND-KTN 29/11/2021 V/v nghiên cứu, đề xuất dự án Nhà máy may Tiên Cẩm tại xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn