Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 13, văn bản 1 đến 50 trong 619 văn bản.
221/BC-UBND 02/12/2022 Tổng kết thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2006 - 2022
222/BC-UBND 02/12/2022 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 (PHỤC VỤ KỲ HỌP HĐND NĂM 2022)
219/BC-UBND 01/12/2022 Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
220/BC-UBND 01/12/2022 Về tình hình điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
216/BC-UBND 30/11/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022
217/BC-UBND 30/11/2022 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023
218/BC-UBND 30/11/2022 Kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
67/BC-VPUBND 30/11/2022 Số lượng công chức, viên chức được đánh giá, phân loại năm 2022
213/BC-UBND 29/11/2022 Xin chủ trương lùi thời hạn phân bổ quỹ tiền lương đối với hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước
214/BC-UBND 29/11/2022 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X (Trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X)
215/BC-UBND 29/11/2022 Kết quả rà soát xung đột lợi ích và chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
64/BC-VPUBND 29/11/2022 Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 của Văn phòng UBND tỉnh
65/BC-VPUBND 29/11/2022 Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại Văn phòng UBND tỉnh
66/BC-VPUBND 29/11/2022 Tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
144/BC-BĐDNHCS 28/11/2022 Kết quả hoạt động BĐD HĐQT NHCSXH năm 2021 và 10 tháng 2022
212/BC-UBND 28/11/2022 Báo cáo Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
211/BC-UBND 25/11/2022 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2023
62/BC-VPUBND 25/11/2022 Kết quả xét, công nhận sáng kiến năm 2022
63/BC-VPUBND 25/11/2022 Tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022
210/BC-UBND 23/11/2022 Giải trình, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung liên quan đến hồ sơ thành lập 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấnTrung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
209/BC-UBND 22/11/2022 Tổng hợp thiệt hại đợt mưa lũ và bão số 5 từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
60/BC-VPUBND 18/11/2022 Kết quả công tác Nội vụ của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
207/BC-UBND 15/11/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/10/2022
208/BC-UBND 15/11/2022 Tình hình thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
204/BC-UBND 11/11/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh tháng 10, 10 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm hai tháng cuối năm 2022
205/BC-UBND 11/11/2022 Kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn từ năm 2011 - 2021
206/BC-UBND 11/11/2022 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
58/BC-VPUBND 09/11/2022 Tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
59/BC-VPUBND 09/11/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
56/BC-VPUBND 07/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng năm 2022
57/BC-VPUBND 07/11/2022 Kết quả công tác kết nghĩa năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
203/BC-UBND 01/11/2022 Báo cáo phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11/2022
55/BC-VPUBND 01/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền tại Văn phòng UBND tỉnh
202/BC-UBND 31/10/2022 Về việc đề nghị tiếp tục giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước)
53/BC-VPUBND 31/10/2022 Hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cấp hạ tầng mạng, máy chủ hoạt động tại Văn phòng UBND tỉnh
54/BC-VPUBND 31/10/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2022Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
200/BC-UBND 28/10/2022 Bổ sung tình hình thiên tai, thiệt hại 08 tháng đầu năm và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022
129/BC-BĐDNHCS 26/10/2022 Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam 9 tháng đầu năm 2022
125/BC-BĐDNHCS 21/10/2022 Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Nam
52/BC-VPUBND 21/10/2022 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2022.
199/BC-UBND 20/10/2022 Về việc rà soát, điều chỉnh đưa ra ngoài Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 đối với các dự án đang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
198/BC-UBND 19/10/2022 Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
50/BC-VPUBND 19/10/2022 Kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
51/BC-VPUBND 19/10/2022 Kết quả thực hiện và đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự” năm 2022.
49/BC-VPUBND 18/10/2022 Tình hình thực hiện dự án sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
196/BC-UBND 13/10/2022 Về Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
197/BC-UBND 13/10/2022 Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
193/BC-UBND 12/10/2022 Tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 14/7/2022
194/BC-UBND 12/10/2022 Tổng hợp thiệt hại đợt bão số 4 (Noru) từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
194/BC-UBND 12/10/2022 Tổng hợp thiệt hại đợt bão số 4 (Noru) từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn