Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 27/VPUBND - KGVX
Ngày ban hành 06/01/2020
Người ký Võ Văn Viên
Trích yếu Giới thiệu Thông tư số 18/2019, Báo cáo số 115 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 12, 13/2019, Quyết định số 3807, 3810 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn Văn phòng (205)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 182 (lượt), tải về 7 (lượt)

Văn bản đính kèm:
TT-BTTTT_18_2019.pdf
BC-BTTTT_115_2019_NQ_17.pdf
Phu_luc_BC_115_2019_NQ_17.pdf
TT-BKHCN_12_2019.pdf
TT-BKHCN_13_2019.pdf
QD0BKHCN_3807_2019_do_luong.pdf
QD-BKHCN_3810_2019.pdf
vp27.signed.signed.pdf
Văn bản khác V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng (05/05/2017)
Giới thiệu văn bản của Trung ương (08/05/2017)
Tra cứu văn bản Trung ương ND 60 QD 632 (23/05/2017)
Tra cứu văn bản Trung ương QD 677 689 698 TT 03 04 (30/05/2017)
V/v giới thiệu Nghị định, Thông tư (31/05/2017)
V/v giới thiệu Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT (12/06/2017)
V/v giới thiệu Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ (10/07/2017)
Giới thiệu Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội ... (25/07/2017)
Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu ... (27/07/2017)
V/v thực hiện Nghị định số 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ (31/07/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn