Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 1470/KH-VPUBND
Ngày ban hành 27/10/2021
Người ký Nguyễn Như Công
Trích yếu Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch (136)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 336 (lượt), tải về 65 (lượt)

Văn bản đính kèm:
Mẫu 2-HD KĐ.ĐG (Dành cho CBCCVCNLĐ là đảng viên).doc
Mẫu số 2-SNV (Không phải là ĐV trong CQHC).docx
Mẫu số 3-SNV (Không phải là ĐV trong ĐVSNCL).docx
SNV. Công văn vv đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC và NLĐ năm 2021.signed.signed.pdf
20.10QUY ĐỊNH KĐ, ĐG CÁN BỘ THUỘC DIỆN BTVTU QUẢN LÝ 2021 (chính thức).doc
Hương dan 02.doc
KH.signed.pdf
Văn bản khác Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (09/06/2017)
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, ... (04/08/2017)
Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Phú ... (20/03/2019)
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 24/8/2020 ... (30/10/2020)
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm ... (29/12/2020)
Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em ... (22/02/2021)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh ... (24/02/2021)
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam ... (05/03/2021)
Kế hoạch triển khai công tác thông tin cơ sở tỉnh Quảng Nam năm 2021 (19/03/2021)
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2021 (23/03/2021)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn