Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 44/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2021
Người ký Lê Trí Thanh
Trích yếu Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định QPPL (104)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 1,905 (lượt), tải về 69 (lượt)

Văn bản đính kèm:
he so 2022 (chinh thuc).rar
13 - Bắc Trà My.signed.pdf
14 - Nam Trà My.signed.pdf
15 - Phước Sơn.signed.pdf
6 - Thăng Bình.signed.pdf
7 - Phú Ninh.signed.pdf
8 - Núi Thành.signed.pdf
9 - Quế Sơn.signed.pdf
10 - Nông Sơn.signed.pdf
11 - Tiên Phước.signed.pdf
12 - Hiệp Đức.signed.pdf
21-12-21 Quy dinh HSDC gia dat nam 2022.signed.pdf
16 - Nam Giang.signed.pdf
17 - Đông Giang.signed.pdf
18 - Tây Giang.signed.pdf
21-12-21 Quyet dinh quy dinh HSDC gia dat 2022.signed.pdf
1 - Tam Kỳ.signed.pdf
2 - Hội An.signed.pdf
3 - Điện Bàn.signed.pdf
4 - Đại Lộc.signed.pdf
5 - Duy Xuyên.signed.pdf
Văn bản khác V/v quy định giá dịch vụ đồ đạt lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắng liền với đất, ... (17/09/2018)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, ... (15/11/2018)
Bãi bỏ một số nội dung tại Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng ... (30/10/2018)
Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (20/12/2018)
Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (20/12/2019)
Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (20/12/2019)
Về việc phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục ... (18/09/2020)
Ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (27/11/2020)
Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (01/12/2020)
Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 11 của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri do ... (03/12/2020)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn