Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 4062/UBND-KTN
Ngày ban hành 23/06/2022
Người ký Đinh Văn Vũ
Trích yếu V/v dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2022
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (10452)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 33 (lượt), tải về 0 (lượt)

Văn bản đính kèm:
HIỆP ĐỨC.pdf
SỞ KHCN.pdf
SỞ LĐTBXH.pdf
06 09 - Lay y kien ve du thao Ke hoach thuc hien QD so 533 ngay 06.4.2022.signed.pdf
SỞ KHĐT.pdf
BAN DÂN TỘC.pdf
BẮC TRÀ MY.pdf
SỞ VHTT&DL.pdf
SỞ NGOẠI VỤ.pdf
STNMT góp ý.pdf
NAM TRÀ MY.pdf
CV y kien KH QD 533-TTg Qoffice.signed.pdf
1. Phieu trình so.doc
PHƯỚC SƠN.pdf
HỘI CHỬ THẬP ĐỎ.pdf
SỞ XÂY DỰNG.pdf
3. 262022 Dự thảo Ke hoach trien khai thuc hien QD 553 cua TTg CP thuc hien năm 2022 du thao.doc
2. 262022 SNN Vv de nghi UBND tinh ban hanh KH triển khai QĐ 1900.doc
CV-1244.2022.signed.signed.signed.pdf
SỞ GD&ĐT.pdf
4. 262022_Dự thảo PL Ke hoach trien khai thuc hien QD 1900.xls
06 22 - Du thao Ke hoach thuc hien QD 533 cua TTg CP nam 2022.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn