Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 4066/UBND-KTN
Ngày ban hành 23/06/2022
Người ký Nguyễn Như Công
Trích yếu V/v góp ý dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác HKDD tại sân bay quân sự Thành Sơn (Ninh Thuận) và sân bay quân sự Biên Hòa (Đồng Nai); nghiên cứu đề án Xã hội hóa đầu tư, khai thác CHK Chu Lai (Quảng Nam)
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (10452)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 70 (lượt), tải về 12 (lượt)

Văn bản đính kèm:
877946e6-9e67-416b-a9d5-65a9b4a0d42b.pdf
14038ca8-75d5-408b-82a9-2fc8eef11247.docx
b73f019e-e03c-436e-a809-3439ea5fd0b5.docx
542e9d0d-66aa-4569-a92b-2fdd10f1b225.docx
6576da41-16d5-44fc-8c60-8415ab9bb467.pdf
Giao BQL KKT và KCN c hu tri gop y thanh lap To cong tac XHH san bay Chu Lai.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn