Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 4093/UBND-KTTH
Ngày ban hành 24/06/2022
Người ký Nguyễn Ngọc Nam
Trích yếu V/v góp ý dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định AIFTA, ACFTA
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (11621)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 37 (lượt), tải về 0 (lượt)

Văn bản đính kèm:
2. TTrCP Nghi dinh AIFTA 2023 - 2027.doc
3. Du thao Nghi dinh AIFTA 2022 (2).doc
Bieu thue ACFTA 2022-2027 - 22.06.2022.pdf
03. TTr TTCP_Du thao Nghi dinh ACFTA.docx
5669_16062022_143353.pdf
23-6-2022 góp ý Thuế 5947 -5669.signed.pdf
05. Phu luc 1 _DGTD FTA 2018-2022-ACFTA.docx
5. Phu luc 1 DGTD - AIFTA - 2022-2027.docx
06. Phu luc 2 _Nguyen tac chuyen doi AC edit.docx
5947_22062022_170416.pdf
02. CV xin ý kiến các Bộ, ngành-rev.docx
6. Phu luc 2 - Nguyen tac va ket qua chuyen doi bieu AIFTA.docx
1. CV xin ý kiến các Bộ, ngành-rev.pdf
04. Du thao Nghi dinh ACFTA-2022-2027 edit.docx
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn