Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 4319/TTr-UBND
Ngày ban hành 04/07/2022
Người ký Lê Trí Thanh
Trích yếu Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách c
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Tờ trình (310)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 123 (lượt), tải về 7 (lượt)

Văn bản đính kèm:
7. Về việc sửa đổi, bổ sung NQ 12 năm 2019 của HĐND tỉnh (thay thế).signed.pdf
BC tổng hợp ý kiến góp ý NQ sđ, bs NQ 12.2019.signed.signed.pdf
BC tổng hợp ý kiến TVUBND tỉnh ve du thao sua NQ 12.2019.signed.signed.pdf
1306TTr SNV_UBND de nghi ky To trinh.signed.signed.pdf
Báo cáo tiếp thu thẩm định của Sở Tư pháp về NQ sđ NQ 12.2019.signed.signed.pdf
BC thẩm định của Sở Tư pháp.pdf
Văn bản khác Về việc cấp bổ sung vốn đầu tư cho Chi cục Kiểm lâm để thực hiện dự án Nâng cao năng lực phòng ... (10/07/2017)
Xin phê duyệt bổ sung Kế hoạch đoàn ra năm 2018 (10/05/2018)
Về kế hoạch phát triển cấp nước năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10/05/2018)
Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Nam” cho các sản phẩm từ tơ, lụa của tỉnh ... (26/11/2018)
Chủ trương đầu tư dự án Đường từ Trường PTTH Thái Phiên đến Quốc lộ 14E, huyện Thăng Bình (10/05/2019)
Chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam (05/07/2019)
Chủ trương đầu tư dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện ... (17/04/2020)
Đề nghị hỗ trợ các điểm chốt chặn làm việc cường độ cao, Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống ... (02/08/2021)
Về việc đề nghị xem xét, quyết định thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trực thuộc Ủy ... (13/08/2021)
Về việc đề nghị phân bổ nguồn kinh phí cho các dự án Khu tái định cư, nghĩa trang nhân dân vùng ... (16/08/2021)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn