Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 5205/UBND-KTN
Ngày ban hành 08/08/2022
Người ký Nguyễn Như Công
Trích yếu V/v giới thiệu Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (12793)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 63 (lượt), tải về 0 (lượt)

Văn bản đính kèm:
f90a0eb3-caa2-43fe-bfea-7fa4a4d72a94.pdf
f2292543-0ca2-43e5-b055-bf388729196d.pdf
86a235d3-3673-4354-a1ce-770b53417534.pdf
603be7dd-d5a2-47d5-83ea-11e1998ad2ad.pdf
de9bfac3-67e9-4e1a-a3ee-9c0659a2396e.pdf
954a0dad-8765-46fc-963f-dcbfbd3e4f00.pdf
fb6f8ed0-5b23-4e6d-93f8-00c77454a695.pdf
7e4c3311-950e-4d9c-b30b-a64d71b23b35.pdf
c9fc2f1a-b296-49fc-9b39-d0011b8a6aef.pdf
031f2d4c-160e-4bab-8d05-4134fd381e58.pdf
e8e02adb-b7e4-412f-bcd5-0c8ab072bfb3.pdf
019ad940-825b-4f12-9fee-00f1709d56a8.pdf
e033818b-fc57-4530-a50d-6983a43cd354.pdf
b8a6e96b-6392-479f-9dcb-4c3953343804.pdf
83f27726-9878-4988-bf7e-2dc09280cad4.pdf
c7ed3fbe-d666-4c0e-bf57-39b6b5e2f77b.pdf
cfc52050-a7d2-4d69-b222-c8a5b1f3928a.pdf
b8485bb4-0ce2-4058-87be-f479e03496d7.pdf
6b2d6f25-1d32-4234-9f00-70c73c6aba91.pdf
ebf1d139-236a-4f48-aaff-3d32205b76ed.pdf
a4e89bf6-87a7-44a5-99a0-f664eec0a1f8.pdf
f99c0efc-f430-4966-9524-08d1161b689b.pdf
4b9cf323-0076-460a-8101-4004f916eacc.pdf
787ad553-8f7f-41ab-9200-1083dd5a15c0.pdf
337e7e5b-16b3-4960-bb10-1c6d5255e0a2.pdf
d1833a15-a53d-4e9b-98d7-9d5e30a28e92.pdf
a590fbcd-7657-48a8-a49d-59605cfb7d34.pdf
de28815a-5d8d-4c4f-9e2f-fc4f2eea2700.pdf
3b8aaafe-49ca-440d-b669-0a5a518904aa.pdf
01881423-b887-4fd7-b408-27c22e5e0d62.pdf
ba520f98-2ef8-4858-8428-b0b8379534df.pdf
d34849a6-969c-440b-a2b4-5f7dc1398b00.pdf
66bf2bc3-d015-4843-9ea8-e13d96cf400c.pdf
0fe12f9f-90aa-4c27-be1a-59e25f44dc9d.pdf
b53eb925-4bc8-40a8-841d-a653ae3ed067.pdf
d1844cdd-95ff-435b-9049-e51aa33a7b52.pdf
fc88d71b-4458-4a7a-8f1e-dd7f94e01cab.pdf
b5e4c3f6-b07d-4f24-b88b-1e3f7da26425.pdf
9e894d89-7743-445e-85ac-37a47c26d674.pdf
10834baf-110d-4d01-9782-fd6bebfa73c6.pdf
a4449023-04da-4643-be72-898a02b184b5.pdf
6ceb5339-e9bf-416f-96ca-d8b43965d71d.pdf
f3a7cf83-01f9-44c7-bed1-9560f4592f8c.pdf
cd83f6a9-d7fd-4689-84f3-422e8ceb144d.pdf
665db5cd-6b2e-482e-8f7c-42c5957d7065.pdf
7974921f-02e3-4335-b6cc-5e83d89befcc.pdf
25d19d02-6af7-48df-83c9-a7cbb285bd0c.pdf
e6dc3460-b935-4ff5-9e6e-f47bdb63ac6b.pdf
0c49c6ff-cf99-4020-9ca2-dee8cf0c6271.pdf
c4919afd-c623-405d-8ce8-a5295cc0fa0f.pdf
5b05936b-a825-4b5f-97f0-741f5760e174.pdf
4f8b2ce7-ae32-40c0-8fb7-449d69702e9d.pdf
e62091e8-ddde-4f31-9099-9beac104d2da.pdf
Gioi thieu Thong tu 20-2022 cua Bo GTVT.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn