Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 8084/KH-UBND
Ngày ban hành 02/12/2022
Người ký Trần Văn Tân
Trích yếu Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương (khối chính quyền) thuộc tỉnh năm 2023.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch (556)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 149 (lượt), tải về 12 (lượt)

Văn bản đính kèm:
KE HOACH bien che CC-VC-hop dong 2023(hoàn chỉnh).signed.pdf
PL I -BC cong chuc 2023.signed.pdf
PL II - Bien che VC 2023.signed.pdf
PL III-Bo sung bien che GD-DT 2022-2023.signed.pdf
PL IV -HD 68-161 nam 2023.signed.pdf
PL V - Dinh muc hop dong CSBTXH-TT Nguoi co cong 2023.signed.pdf
PL VI - Dinh muc Hoi 2023.signed.pdf
Văn bản khác Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (09/06/2017)
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, ... (04/08/2017)
Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Phú ... (20/03/2019)
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 24/8/2020 ... (30/10/2020)
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm ... (29/12/2020)
Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em ... (22/02/2021)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh ... (24/02/2021)
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam ... (05/03/2021)
Kế hoạch triển khai công tác thông tin cơ sở tỉnh Quảng Nam năm 2021 (19/03/2021)
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2021 (23/03/2021)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn