Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 1532/VPUBND - KGVX
Ngày ban hành 05/07/2019
Người ký Võ Văn Viên
Trích yếu Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn Văn phòng (136)
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 206 (lượt), tải về 33 (lượt)

Văn bản đính kèm:
TT_so_10-2019_cua_BYT_ve_yeu_to_hoa_hoc_tai_noi_lam_viec.PDF
vp1532.signed.signed.pdf
Văn bản khác V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng (05/05/2017)
Giới thiệu văn bản của Trung ương (08/05/2017)
Tra cứu văn bản Trung ương ND 60 QD 632 (23/05/2017)
Tra cứu văn bản Trung ương QD 677 689 698 TT 03 04 (30/05/2017)
V/v giới thiệu Nghị định, Thông tư (31/05/2017)
V/v giới thiệu Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT (12/06/2017)
V/v giới thiệu Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ (10/07/2017)
Giới thiệu Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội ... (25/07/2017)
Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 quy định về công tác cứu ... (27/07/2017)
V/v thực hiện Nghị định số 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ (31/07/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn