Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 401, văn bản 1 đến 50 trong 20012 văn bản.
15/TB-UBND 14/01/2022 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái Tỉnh Thủy tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
160/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ
161/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai
162/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung chức vụ quản lý tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm chức vụ quản lý tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng (tầng 1) tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc Trung đo
163/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
164/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc điều chuyển kế hoạch vốn và thu hồi ứng trước ngân sách tỉnh
165/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc điều chỉnh tên dự án và thu hồi ứng trước ngân sách tỉnh
166/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
167/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp tại Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 26/8/2002 của UBND tỉnh
294/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
295/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ.
296/UBND-TH 14/01/2022 Người xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn
297/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v kiểm tra, giải quyết đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của UBND thị trấn Núi Thành
298/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v tham mưu thực hiện Báo cáo số 5268/BC-BQP ngày 30/12/2021 của Bộ Quốc phòng về sơ kết 06 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015, giai đoạn 2016-2021
299/UBND-KTTH 14/01/2022 V/v điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Phát triển và kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và biệt thự ven sông tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
300/UBND-KTTH 14/01/2022 V/v giải quyết tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 01/2022
301/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v tham dự Hội thảo “Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19”
302/UBND-TH 14/01/2022 V/v báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện các Đề án trong năm 2020, 2021 thuộc Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
303/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v phúc đáp Tờ trình số 15/TTr-SYT ngày 13/01/2022 của Sở Y tế
304/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An - Holiday do Công ty Cổ phần Đầu tư Hội An - Thái Bình Dương làm chủ đầu tư
305/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v xử lý Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của dự án Thủy điện Tr’Hy do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển Năng Lượng làm chủ đầu tư
306/UBND-TH 14/01/2022 V/v báo cáo số liệu thu ngân sách nhà nước 2021
307/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v uỷ quyền dự họp với Hội đồng Dân tộc Quốc hội Khoá XV
308/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v chuyển đơn của Công ty Cổ phần Giao thông công chính Tam Kỳ
309/UBND-KTN 14/01/2022 V/v tham gia góp ý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
310/UBND-NCKS 14/01/2022 Nghiên cứu, tiếp thu Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp
311/UBND-NCKS 14/01/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ Tư pháp
312/UBND-TD 14/01/2022 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hương
313/UBND-KTTH 14/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của các địa phương
314/UBND-KTTH 14/01/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn
315/UBND-KTN 14/01/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
316/UBND-KTN 14/01/2022 V/v bổ sung Quy hoạch Cụm công nghiệp Đồng Dài, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn
317/UBND-KTN 14/01/2022 V/v bổ sung ngành nghề cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình
318/UBND-TH 14/01/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình KT-XH tháng 01 năm 2022
319/UBND-KTTH 14/01/2022 V/v khẩn trương tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng, bảo vệ thi công dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam
320/UBND-NCKS 14/01/2022 Triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
321/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
322/UBND-KGVX 14/01/2022 V/v tuân thủ đề cương và quản lý thuốc trong Chương trình sử dụng thuốc molnupiravir có kiểm soát
323/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v ủy quyền tham gia tố tụng vụ án hành chính do ông Ngô Quang Vinh khởi kiện
324/UBND-NCKS 14/01/2022 V/v thay người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong vụ án do bà Đỗ Thị Tạc khởi kiện
325/UBND-NCKS 14/01/2022 Thực hiện các Kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp
10/BC-UBND 13/01/2022 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
150/QĐ-UBND 13/01/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
151/QĐ-UBND 13/01/2022 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các thủ tục hành chính đã được ủy quyền
152/QĐ-UBND 13/01/2022 Phê duyệt nội dung kêu gọi đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đại An mở rộng, huyện Đại Lộc
153/QĐ-UBND 13/01/2022 Phê duyệt dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
154/QĐ-UBND 13/01/2022 Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Quảng Nam
155/QĐ-UBND 13/01/2022 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An - Shantira beach Resort and Spa tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
157/QĐ-UBND 13/01/2022 Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết vấn đề nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
158/QĐ-UBND 13/01/2022 Đính chính nội dung khoản 10 Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3700/QĐ-UBND, điều chỉnh lần thứ 02 ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn