Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 242, văn bản 1 đến 50 trong 12082 văn bản.
566/QĐ-UBND 04/03/2021 Ban hành Quy chế Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện
568/QĐ-UBND 04/03/2021 Phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ
02/2021/QĐ-UBND 03/03/2021 Ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
555/QĐ-UBND 03/03/2021 Về việc kiện toàn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam
556/QĐ-UBND 03/03/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam
557/QĐ-UBND 03/03/2021 Ban hành Quy chế quản lý thu, nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam
558/QĐ-UBND 03/03/2021 Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Quế Sơn
559/QĐ-UBND 03/03/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
562/QĐ-UBND 03/03/2021 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành.
564/QĐ-UBND 03/03/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kiên cố hóa trường lớp học Mầm non, Tiểu học huyện Đông Giang, giai đoạn 2017-2020
65/TB-UBND 03/03/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Duy Xuyên về Khu di tích lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà
66/TB-UBND 03/03/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 01/3/2021
67/TB-UBND 03/03/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng,
tái định cư vùng Đông huyện Duy Xuyên
63/TB-UBND 02/03/2021 Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc với Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp về dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang và dự án Khu du lịch sinh thái Trường Sơn – Sông Bung
64/TB-UBND 02/03/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về chương trình, kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
xúc tiến đầu tư năm 2021 và những năm tiếp theo
1003/UBND-KGVX 01/03/2021 Tổng kết thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ và đề xuất điều chỉnh
1014/UBND-KTTH 01/03/2021 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 16/6/2019 của Quốc Hội và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
1015/UBND-KTTH 01/03/2021 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2014/TT-BTC và Thông tư số 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
1016/UBND-KTN 01/03/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1019/UBND-KGVX 01/03/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 277/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
538/QĐ-UBND 01/03/2021 Phê duyệt điều chỉnh nghề khai thác của tàu cá trong Danh sách chủ tàu đủ điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28/02/2019
539/QĐ-UBND 01/03/2021 Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải
540/QĐ-UBND 01/03/2021 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020.
62/TB-UBND 01/03/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2021 của tỉnh Quảng Nam
527/QĐ-UBND 26/02/2021 Phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất năm 2021 (đợt 2)
528/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
529/QĐ-UBND 26/02/2021 Phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 gồm 1.200 thí sinh
530/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014, Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
61/TB-UBND 26/02/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn triển khai chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
974/UBND-KTTH 26/02/2021 V/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2021 trên địa bàn tỉnh
984/UBND-KTN 26/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
522/QĐ-UBND 25/02/2021 Ban hành Quy định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
524/QĐ-UBND 25/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
59/TB-UBND 25/02/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 và Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
60/TB-UBND 25/02/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tỉnh tại cuộc họp tổng kết công tác NVNONN năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
929/UBND-KTN 25/02/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương
933/UBND-KTN 25/02/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
936/UBND-KTN 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
951/UBND-KTTH 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021, số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021, số 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 của Bộ Tài chính
960/UBND-KTTH 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính
961/UBND-KTTH 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính
963/UBND-TH 25/02/2021 Triển khai thực hiện Công văn số 881/VPCP-QHQT ngày 04/02/2021 của Văn phòng Chính phủ
968/UBND-TH 25/02/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 17/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
970/UBND-KTN 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
58/TB-UBND 24/02/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 22/02/2021
914/UBND-KTN 24/02/2021 V/v thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
920/KH-UBND 24/02/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
921/UBND-KGVX 24/02/2021 Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và công tác trẻ em năm 2021
57/TB-UBND 23/02/2021 Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
909/UBND-KGVX 23/02/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn