Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 50 trong 86 văn bản.
2238/VPUBND - KGVX 08/11/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương QĐ 1697 1705 BTTTT
2197/VPUBND - KTN 05/11/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2195/VPUBND - KGVX 02/11/2018 Giới thiệu Nghị định số 148/2018/NĐ-CP
2113/VPUBND - KGVX 23/10/2018 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ
2114/VPUBND - KGVX 23/10/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương TT 11 13 BTTTT
2114/VPUBND-KGVX 23/10/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương TT 11 13 BTTTT
2053/VPUBND - KSTTHC 15/10/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
2028/VPUBND - NC 12/10/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
1999/VPUBND - KTTH 09/10/2018 Giới thiệu Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016
1980/VPUBND - KGVX 08/10/2018 Tra cứu văn bản Trung ương ND 130 TT 12 QD 2284
1962/VPUBND - KGVX 05/10/2018 V/v triển khai thực Nghị định số 126/NĐ-CP của Chính phủ
1959/VPUBND - NC 04/10/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 143/2018/TT-BQP ngày 15/9/2018 của Bộ Quốc phòng
1940/VPUBND - NC 02/10/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 129/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ
1944/VPUBND - NC 02/10/2018 V/v giới thiệu Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC
1837/VPUBND-HCTC 19/09/2018 Khảo sát, triển khai gửi, nhận văn bản điện tử
09/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 V/v quy định giá dịch vụ đồ đạt lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắng liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh QN
1817/VPUBND KTTH 17/09/2018 Giới thiệu TT số 80/2018/TT-BTC của BTC về hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
1786/VPUBND-KGVX 13/09/2018 Nghiên cứu triển khai Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ
325/TB-UBND 31/08/2018 Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về hoạt động phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính
1606/VPUBND-KGVX 21/08/2018 V/v giới thiệu văn bản trung ương
1591/VPUBND-NC 20/08/2018 Tra cứu, thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BTP
1533/VPUBND -NC 13/08/2018 Giới thiệu quyết định số 31/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg của thủ Tướng Chính phủ
1543/VPUBND-KSTTHC 13/08/2018 Giới thiệu Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
1495/VPUBND-KGVX 07/08/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
1499/VPUBND-KSTTHC 07/08/2018 Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết NĐ số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
1431/VPUBND-NC 26/07/2018 Tra cứu thực hiện Thông tư số 09/2018/ TT-BTP
1416/VPUBND-KTTH 25/07/2018 V/v giới thiệu nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của chính phủ
1405//VPUBND-KGVX 24/07/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
1343/VPUBND-NC 17/07/2018 V/v tra cứu thực hiện thông tư số 05/2018/TT số 05/2018
1261/VPUBND-NC 05/07/2018 V/v tra cứu, thực hiện thông tư số 08/2018/TT-BTP
1234/VPUBND-KGVX 29/06/2018 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ
1203/VPUBND-KGVX 26/06/2018 V/v nghiên cứu triển khai nghị định sô 88/2018/NĐ-CP của chính phủ
1199/VPUBND-KGVX 25/06/2018 V/v giới thiệu văn bản của Trung ương
1185/VPUBN-KTTH 22/06/2018 Giới thiệu Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ
1018/VPUBND-NC 01/06/2018 Giới thiệu Nghị định số 71/2018/NĐ-CP và Nghị định số 79/2018/NĐ-CP của chính phủ
931/VPUND-KGVX 24/05/2018 V/v giới thiệu văn bản của Trung ương
917/VPUBND-KTN 23/05/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018
765/VPUBND-NC 04/05/2018 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP
759/VPUBND-KSTTHC 03/05/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
722/VPUBND-NC 24/04/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của chính phủ
664/VPUBND-KGVX 17/04/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
633/VPUBND-NC 12/04/2018 Giới thiệu Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội Vụ
553/VPUBND-NC 04/04/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24/3/2018 của Bộ Quốc phòng
485/VPUBND-KTTH 26/03/2018 V/v giới thiệu Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 07/01/2018 của Bộ Tài chính
368/VPUBND-KGVX 08/03/2018 Tra cứu văn bản Trung ương
363/VPUBND-NC 07/03/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
344/VPUBND-KGVX 05/03/2018 Về việc giới thiệu văn bản của Trung ương
286/VPUBND-KGVX 09/02/2018 Giới thiệu văn bản cảu Trung ương
239/VPUBND-KTN 05/02/2018 V/v Giới thiệu Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng
164/VPUBND - KTN 24/01/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 và Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn