Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 5, văn bản 1 đến 50 trong 223 văn bản.
1388/VPUBND-KGVX 22/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 23, 24 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1389/VPUBND-KGVX 22/09/2020 Giới thiệu Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 26, 28, 29, 30, 31, 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 25 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1365/VPUBND-KTN 15/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1346/VPUBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Quyết định số 1292, 1294, 1321 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 20, 21, 22 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 27, Kế hoạch số 681 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1317/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg
1319/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ
1230/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 13, 14, 15 và Quyết định số 1246 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1231/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 84 của Chính phủ; Quyết định số 20, 809, 1191, 1189 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03, 15 của Bộ Khoa học và Công nghệ
1232/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1233/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 91 của Chính phủ; Thông tư số 16 của Bộ Thông tin và Truyền thông
11/TB-VPUBND 17/08/2020 Về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
1183/VPUBND-KGVX 11/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1180/QĐ-TTg
1152/VPUBND-NC 06/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ
1155/VPUBND-NC 06/08/2020 V/v tra cứu thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khen thưởng Dân quân tự vệ
1138/VPUBND-NC 03/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA
1120/VPUBND-NC 27/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020
1105/VPUBND-NC 23/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1040/QĐ-TTg và Quyết định số 1041/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1106/VPUBND-NC 23/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 84/2020/TT-BQP
1093/VPUBND-NC 20/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
1086/VPUBND-NC 17/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 của Bộ Công an
1067/VPUBND-NC 14/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 78/2020/NĐ-CP
1022/VPUBND-NC 06/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 63/2020/TT-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ Tài chính
1023/VPUBND-NC 06/07/2020 V/v nghiên cứu, thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1015/VPUBND-NC 02/07/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BQP
990/VPUBND-KGVX 26/06/2020 V/v nghiên cứu, triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
952/VPUBND-KTN 17/06/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1559/QĐ-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
953/VPUBND-KTN 17/06/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 10/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
954/VPUBND-KTN 17/06/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
937/VPUBND-KTN 12/06/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 63/2020/NĐ-CP
917/VPUBND-KGVX 10/06/2020 Giới thiệu Thông tư số 09, 10, 11, 12/2020, Thông tư số 10/2019, Báo cáo số 39 của Bộ Thông tin và Truyền thông
918/VPUBND-KGVX 10/06/2020 Thông tư số 12/2020, Quyết định số 1205 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
872/VPUBND-NC 01/06/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị định số 59/2020/NĐ-CP
864/VPUBND-NC 29/05/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 57/2020/TT-BQP và Thông tư số 58/2020/BQP
865/VPUBND-NC 29/05/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP và Nghị quyết số 80/NQ-CP
859/VPUBND-KGVX 28/05/2020 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
852/VPUBND-NC 27/05/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
831/VPUBND-KGVX 25/05/2020 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4/TB-VPUBND 19/05/2020 Chức danh và giới thiệu chữ ký của ông Lê Ngọc Quảng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Tiếp Công dân tỉnh Quảng Nam
775/VPUBND-KGVX 08/05/2020 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 6/2020/TT-BYT ngày 07/5/2020 của Bộ Y tế
738/VPUBND-KTN 27/04/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 1165/QĐ-BCT ngày 21/4/2020 của Bộ Công Thương
688/VPUBND - NC 15/04/2020 V/v thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
689/VPUBND-KGVX 15/04/2020 Giới thiệu Thông tư số 06, 08/2020, Quyết định số 476, Công văn 1145 của Bộ Thông tin và Truyền thông
669/VPUBND-NC 09/04/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP và Nghị định số 44/2020/NĐ-CP
651/VPUBND-KGVX 06/04/2020 V/v Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 5/2020/TT-BYT ngày 03/4/2020 và CV số 1769/BYT-KH-TC của Bộ Y tế
631/VPUBND-KGVX 27/03/2020 Giới thiệu Thông tư số 29/2019, Quyết định số 610 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 395, Chỉ thị số 16 của Bộ Thông tin và Truyền thông
570/VPUBND-NC 23/03/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ
571/VPUBND-KGVX 23/03/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 27, 34 của Chính phủ, Quyết định số 135, 314 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 01 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 05 của Bộ Thông tin và Truyền thông
548/VPUBND - NC 19/03/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BCA
530/VPUBND - KGVX 18/03/2020 Nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế
504/VPUBND - HCTC 17/03/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn