Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 50 trong 71 văn bản.
1837/VPUBND-HCTC 19/09/2018 Khảo sát, triển khai gửi, nhận văn bản điện tử
1817/VPUBND KTTH 17/09/2018 Giới thiệu TT số 80/2018/TT-BTC của BTC về hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
1786/VPUBND-KGVX 13/09/2018 Nghiên cứu triển khai Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ
325/TB-UBND 31/08/2018 Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về hoạt động phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính
1606/VPUBND-KGVX 21/08/2018 V/v giới thiệu văn bản trung ương
1591/VPUBND-NC 20/08/2018 Tra cứu, thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BTP
1533/VPUBND -NC 13/08/2018 Giới thiệu quyết định số 31/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg của thủ Tướng Chính phủ
1543/VPUBND-KSTTHC 13/08/2018 Giới thiệu Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
1495/VPUBND-KGVX 07/08/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
1499/VPUBND-KSTTHC 07/08/2018 Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết NĐ số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
1431/VPUBND-NC 26/07/2018 Tra cứu thực hiện Thông tư số 09/2018/ TT-BTP
1416/VPUBND-KTTH 25/07/2018 V/v giới thiệu nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của chính phủ
1405//VPUBND-KGVX 24/07/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
1343/VPUBND-NC 17/07/2018 V/v tra cứu thực hiện thông tư số 05/2018/TT số 05/2018
1261/VPUBND-NC 05/07/2018 V/v tra cứu, thực hiện thông tư số 08/2018/TT-BTP
1234/VPUBND-KGVX 29/06/2018 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ
1203/VPUBND-KGVX 26/06/2018 V/v nghiên cứu triển khai nghị định sô 88/2018/NĐ-CP của chính phủ
1199/VPUBND-KGVX 25/06/2018 V/v giới thiệu văn bản của Trung ương
1185/VPUBN-KTTH 22/06/2018 Giới thiệu Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ
1018/VPUBND-NC 01/06/2018 Giới thiệu Nghị định số 71/2018/NĐ-CP và Nghị định số 79/2018/NĐ-CP của chính phủ
931/VPUND-KGVX 24/05/2018 V/v giới thiệu văn bản của Trung ương
917/VPUBND-KTN 23/05/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018
765/VPUBND-NC 04/05/2018 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP
759/VPUBND-KSTTHC 03/05/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
722/VPUBND-NC 24/04/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của chính phủ
664/VPUBND-KGVX 17/04/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
633/VPUBND-NC 12/04/2018 Giới thiệu Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội Vụ
553/VPUBND-NC 04/04/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24/3/2018 của Bộ Quốc phòng
485/VPUBND-KTTH 26/03/2018 V/v giới thiệu Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 07/01/2018 của Bộ Tài chính
368/VPUBND-KGVX 08/03/2018 Tra cứu văn bản Trung ương
363/VPUBND-NC 07/03/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
344/VPUBND-KGVX 05/03/2018 Về việc giới thiệu văn bản của Trung ương
286/VPUBND-KGVX 09/02/2018 Giới thiệu văn bản cảu Trung ương
239/VPUBND-KTN 05/02/2018 V/v Giới thiệu Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng
164/VPUBND - KTN 24/01/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 và Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
114/VPUBND-KGVX 17/01/2018 Tra cứu văn bản Trung ương TT 43 44
77/VPUBND-KGVX 12/01/2018 Giới thiệu Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
56/VPUBND-KGVX 10/01/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
105/UBND-KTTH 08/01/2018 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
34/UBND-KTTH 08/01/2018 V/v giới thiệu các văn bản mới của Bộ Tài chính
7242/UBND-KTN 25/12/2017 Thực hiện TT số 54/2017/TT-BTNMT ngày 07/12/2017 của Bộ tài Nguyên MT
2367/UBND-KGVX 06/12/2017 Giới thiệu Nghị quyết số 125//NQ-CP của chính phủ và quyết định số 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
2298/VPUBND-KTN 29/11/2017 V/v giới thiệu các thông tư của bộ Tài nguyên và Môi trường
2269/VPUBND-KGVX 24/11/2017 V/v giới thiệu văn bản cử Trung ương
2082/VPUBND-KTN 31/10/2017 Giới thiệu Quyết định số 3552/QĐ-BNN-PCTT ngày 31/8/2017 và Quyết định số 3967/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2074/VPUBND-KGVX 30/10/2017 Giới thiệu văn bản của Trương ương
2061/VPUBND-NC 27/10/2017 V/v giới thiệu văn bản Trung ương
1965/VPUBND - KGVX 16/10/2017 Tra cứu văn bản Trung ương TT 18 19 21 QD 2548
3630/QĐ- VPUBND 12/10/2017 Về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 cho Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, UBND huyện Thăng Bình
1940/VPUBND - KGVX 10/10/2017 Giới thiệu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn