Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 3, văn bản 1 đến 50 trong 126 văn bản.
1575/VPUBND - KGVX 12/07/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 04 và 05/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1551/VPUBND - KGVX 10/07/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương ND 60 QD 21 TT 01
1536/VPUBND - KGVX 08/07/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế
1532/VPUBND - KGVX 05/07/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế
1405/VPUBND - KTTH 24/06/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 190/QĐ-BTC ngày 29/01/2019 của Bộ Tài chính
1256/VPUBND - KGVX 04/06/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 829 CV 1694
1212/VPUBND - KTTH 31/05/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 71/QĐ-BTC ngày 07/01/2019 của Bộ Tài chính
1197/VPUBND - NC 29/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Công văn số 231/CP-NC ngày 22/5/2019 của Chính phủ
983/VPUBND - KSTTHC 09/05/2019 Về triển khai thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh
2504/VPUBND - KTTH 08/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính
898/VPUBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-NHNN ngày 09/4/2019
2175/VPUBND - KTTH 23/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
771/VPUBND- KGVX 16/04/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BYT của Bộ Y tế và các Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
724/VPUBND - KSTTHC 09/04/2019 Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.
710/VPUBND - NC 08/04/2019 V/v tra cứu, thực hiện Công văn số 130/CP-NC ngày 05/4/2019 của Chính phủ
665/VPUBND - NC 03/04/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp
535/VPUBND - KGVX 19/03/2019 Tra cứu văn bản Trung ương TT 16 QD 101 BKHCN
429/VPUBND - KTTH 07/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính
431/VPUBND - KTTH 07/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 296/QĐ-BTC ngày 27/02/2019 của Bộ Tài chính
410/VPUBND - KTTH 05/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 20/2019/NĐ-Cp của Chính phủ
330/VPUBND - NC 21/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
295/VPUBND - NC 15/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 173/2019/TT-BQP ngày 31/12/2018 của Bộ Quốc phòng
288/VPUBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính
208/VPUBND - KTTH 25/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 135/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính
209/VPUBND - KTTH 25/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính
165/VPUBND - KTN 21/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
140/VPUBND - KTTH 17/01/2019 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ
120/VPUBND - KGVX 16/01/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 44 TT 10
116/VPUBND - KTTH 15/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính
117/VPUBND - KTTH 15/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính
78/VPUBND - KGVX 11/01/2019 Tra cứu văn bản Trung ương QD 1851 TT 15 18 19 20 21 22
69/VPUBND - KTTH 10/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính
70/VPUBND - KTTH 10/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
73/VPUBND - KTN 10/01/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
74/VPUBND - KTN 10/01/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
21/VPUBND - KTTH 04/01/2019 V/v giới thiệu Nghị định 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
2650/VPUBND - KGVX 26/12/2018 Tra cứu văn bản Trung ương TT 16 17 BTTTT
2626/VPUBND-KTTH 24/12/2018 V/v giới thiệu Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2492/VPUBND - KGVX 05/12/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 1872 BTTTT
2367/VPUBND - KGVX 21/11/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương ND 154 TT 15 QD 1820
2238/VPUBND - KGVX 08/11/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương QĐ 1697 1705 BTTTT
2197/VPUBND - KTN 05/11/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2195/VPUBND - KGVX 02/11/2018 Giới thiệu Nghị định số 148/2018/NĐ-CP
2113/VPUBND - KGVX 23/10/2018 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ
2114/VPUBND - KGVX 23/10/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương TT 11 13 BTTTT
2114/VPUBND-KGVX 23/10/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương TT 11 13 BTTTT
2053/VPUBND - KSTTHC 15/10/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
2028/VPUBND - NC 12/10/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
1999/VPUBND - KTTH 09/10/2018 Giới thiệu Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016
1980/VPUBND - KGVX 08/10/2018 Tra cứu văn bản Trung ương ND 130 TT 12 QD 2284

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn