Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 3, văn bản 1 đến 50 trong 140 văn bản.
2370/VPUBND - KGVX 15/10/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 31 1201 1688
2287/VPUBND - NC 07/10/2019 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg
2288/VPUBND - NC 07/10/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BNV
2172/VPUBND - KGVX 25/09/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương TT 03 CV 3098
2162/VPUBND - KGVX 23/09/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế
2121/VPUBND - KGVX 17/09/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế
2070/VPUBND - KSTTHC 12/09/2019 V/v giới thiệu Quyết định “Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của các sở, ngành thuộc tỉnh đợt 2”
2071/VPUBND - KGVX 12/09/2019 Tra cứu văn bản Trung ương QD 1068 TT 07 CV 7843 2973 3001
2047/VPUBND - KGVX 10/09/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 12/7/2019 của Bộ Y tế
1918/VPUBND - KGVX 23/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 04 và 05/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 07, 08 và 09/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
1720/VPUBND - KGVX 30/07/2019 Giới thiệu Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN và Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT
1677/VPUBND - KGVX 24/07/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế
1673/VPUBND - KGVX 23/07/2019 Giới thiệu Quyết định số 1074 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Báo cáo số 5833 của Văn phòng Chính phủ
1660/VPUBND - KTTH 22/07/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ Tài chính
1575/VPUBND - KGVX 12/07/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 04 và 05/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1551/VPUBND - KGVX 10/07/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương ND 60 QD 21 TT 01
1536/VPUBND - KGVX 08/07/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế
1532/VPUBND - KGVX 05/07/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế
1405/VPUBND - KTTH 24/06/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 190/QĐ-BTC ngày 29/01/2019 của Bộ Tài chính
1256/VPUBND - KGVX 04/06/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 829 CV 1694
1212/VPUBND - KTTH 31/05/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 71/QĐ-BTC ngày 07/01/2019 của Bộ Tài chính
1197/VPUBND - NC 29/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Công văn số 231/CP-NC ngày 22/5/2019 của Chính phủ
983/VPUBND - KSTTHC 09/05/2019 Về triển khai thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh
2504/VPUBND - KTTH 08/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính
898/VPUBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-NHNN ngày 09/4/2019
2175/VPUBND - KTTH 23/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
771/VPUBND- KGVX 16/04/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BYT của Bộ Y tế và các Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
724/VPUBND - KSTTHC 09/04/2019 Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.
710/VPUBND - NC 08/04/2019 V/v tra cứu, thực hiện Công văn số 130/CP-NC ngày 05/4/2019 của Chính phủ
665/VPUBND - NC 03/04/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp
535/VPUBND - KGVX 19/03/2019 Tra cứu văn bản Trung ương TT 16 QD 101 BKHCN
429/VPUBND - KTTH 07/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính
431/VPUBND - KTTH 07/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 296/QĐ-BTC ngày 27/02/2019 của Bộ Tài chính
410/VPUBND - KTTH 05/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 20/2019/NĐ-Cp của Chính phủ
330/VPUBND - NC 21/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
295/VPUBND - NC 15/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 173/2019/TT-BQP ngày 31/12/2018 của Bộ Quốc phòng
288/VPUBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính
208/VPUBND - KTTH 25/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 135/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính
209/VPUBND - KTTH 25/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính
165/VPUBND - KTN 21/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
140/VPUBND - KTTH 17/01/2019 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ
120/VPUBND - KGVX 16/01/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 44 TT 10
116/VPUBND - KTTH 15/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính
117/VPUBND - KTTH 15/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính
78/VPUBND - KGVX 11/01/2019 Tra cứu văn bản Trung ương QD 1851 TT 15 18 19 20 21 22
69/VPUBND - KTTH 10/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính
70/VPUBND - KTTH 10/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
73/VPUBND - KTN 10/01/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
74/VPUBND - KTN 10/01/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
21/VPUBND - KTTH 04/01/2019 V/v giới thiệu Nghị định 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn