Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 3, văn bản 1 đến 50 trong 109 văn bản.
429/VPUBND - KTTH 07/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính
431/VPUBND - KTTH 07/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 296/QĐ-BTC ngày 27/02/2019 của Bộ Tài chính
410/VPUBND - KTTH 05/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 20/2019/NĐ-Cp của Chính phủ
330/VPUBND - NC 21/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
295/VPUBND - NC 15/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 173/2019/TT-BQP ngày 31/12/2018 của Bộ Quốc phòng
288/VPUBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính
208/VPUBND - KTTH 25/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 135/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính
209/VPUBND - KTTH 25/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính
165/VPUBND - KTN 21/01/2019 V/v thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
140/VPUBND - KTTH 17/01/2019 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ
120/VPUBND - KGVX 16/01/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 44 TT 10
116/VPUBND - KTTH 15/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính
117/VPUBND - KTTH 15/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính
78/VPUBND - KGVX 11/01/2019 Tra cứu văn bản Trung ương QD 1851 TT 15 18 19 20 21 22
69/VPUBND - KTTH 10/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính
70/VPUBND - KTTH 10/01/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
73/VPUBND - KTN 10/01/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
74/VPUBND - KTN 10/01/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
21/VPUBND - KTTH 04/01/2019 V/v giới thiệu Nghị định 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
2650/VPUBND - KGVX 26/12/2018 Tra cứu văn bản Trung ương TT 16 17 BTTTT
2626/VPUBND-KTTH 24/12/2018 V/v giới thiệu Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2492/VPUBND - KGVX 05/12/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 1872 BTTTT
2367/VPUBND - KGVX 21/11/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương ND 154 TT 15 QD 1820
2238/VPUBND - KGVX 08/11/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương QĐ 1697 1705 BTTTT
2197/VPUBND - KTN 05/11/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2195/VPUBND - KGVX 02/11/2018 Giới thiệu Nghị định số 148/2018/NĐ-CP
2113/VPUBND - KGVX 23/10/2018 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ
2114/VPUBND - KGVX 23/10/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương TT 11 13 BTTTT
2114/VPUBND-KGVX 23/10/2018 Giới thiệu văn bản Trung ương TT 11 13 BTTTT
2053/VPUBND - KSTTHC 15/10/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
2028/VPUBND - NC 12/10/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
1999/VPUBND - KTTH 09/10/2018 Giới thiệu Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016
1980/VPUBND - KGVX 08/10/2018 Tra cứu văn bản Trung ương ND 130 TT 12 QD 2284
1962/VPUBND - KGVX 05/10/2018 V/v triển khai thực Nghị định số 126/NĐ-CP của Chính phủ
1959/VPUBND - NC 04/10/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 143/2018/TT-BQP ngày 15/9/2018 của Bộ Quốc phòng
1940/VPUBND - NC 02/10/2018 V/v giới thiệu Nghị định số 129/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ
1944/VPUBND - NC 02/10/2018 V/v giới thiệu Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC
1837/VPUBND-HCTC 19/09/2018 Khảo sát, triển khai gửi, nhận văn bản điện tử
09/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 V/v quy định giá dịch vụ đồ đạt lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắng liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh QN
1817/VPUBND KTTH 17/09/2018 Giới thiệu TT số 80/2018/TT-BTC của BTC về hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
1786/VPUBND-KGVX 13/09/2018 Nghiên cứu triển khai Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ
325/TB-UBND 31/08/2018 Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về hoạt động phát triển du lịch, công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính
1606/VPUBND-KGVX 21/08/2018 V/v giới thiệu văn bản trung ương
1591/VPUBND-NC 20/08/2018 Tra cứu, thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BTP
1533/VPUBND -NC 13/08/2018 Giới thiệu quyết định số 31/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg của thủ Tướng Chính phủ
1543/VPUBND-KSTTHC 13/08/2018 Giới thiệu Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
1495/VPUBND-KGVX 07/08/2018 Giới thiệu văn bản của Trung ương
1499/VPUBND-KSTTHC 07/08/2018 Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết NĐ số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
1431/VPUBND-NC 26/07/2018 Tra cứu thực hiện Thông tư số 09/2018/ TT-BTP
1416/VPUBND-KTTH 25/07/2018 V/v giới thiệu nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn