Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
85/VPUBND-NC 19/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp
86/VPUBND-NC 19/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp
87/VPUBND-KSTTHC 19/01/2021 V/v giới thiệu quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70/VPUBND-KGVX 15/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, Quyết định số 2269/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH
63/VPUBND-NC 14/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
53/VPUBND-KTN 13/01/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
57/VPUBND-KGVX 13/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 23/QĐ-TTg, Quyết định số 2232/QĐ-TTg, Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH và Kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ
58/VPUBND-KGVX 13/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 và Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
46/VPUBND-KTTH 11/01/2021 V/v thực hiện Công văn số 28/BTC-QLG ngày 04/01/2021 của Bộ Tài chính
38/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp
39/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
40/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 173/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ Quốc phòng
13/VPUBND-NC 05/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
02/VPUBND-KTN 04/01/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1894/VPUBND-NC 29/12/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ Tư pháp
1747/VPUBND-KTTH 02/12/2020 V/v tra cứu thực hiện thông tư số 100/2020/TT-BTC
1365/VPUBND-KTN 15/09/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1346/VPUBND-KGVX 11/09/2020 Giới thiệu Quyết định số 1292, 1294, 1321 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 20, 21, 22 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 27, Kế hoạch số 681 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1317/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-TTg
1319/VPUBND-NC 08/09/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ
1230/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 13, 14, 15 và Quyết định số 1246 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1231/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 84 của Chính phủ; Quyết định số 20, 809, 1191, 1189 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03, 15 của Bộ Khoa học và Công nghệ
1232/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1233/VPUBND-KGVX 19/08/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 91 của Chính phủ; Thông tư số 16 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1183/VPUBND-KGVX 11/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1180/QĐ-TTg
1152/VPUBND-NC 06/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ
1155/VPUBND-NC 06/08/2020 V/v tra cứu thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khen thưởng Dân quân tự vệ
1138/VPUBND-NC 03/08/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA
831/VPUBND-KGVX 25/05/2020 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
271/KTN-UBND 15/01/2020 Giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ
1197/VPUBND - NC 29/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Công văn số 231/CP-NC ngày 22/5/2019 của Chính phủ
2504/VPUBND - KTTH 08/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính
114/VPUBND-KGVX 17/01/2018 Tra cứu văn bản Trung ương TT 43 44
77/VPUBND-KGVX 12/01/2018 Giới thiệu Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
34/UBND-KTTH 08/01/2018 V/v giới thiệu các văn bản mới của Bộ Tài chính
7242/UBND-KTN 25/12/2017 Thực hiện TT số 54/2017/TT-BTNMT ngày 07/12/2017 của Bộ tài Nguyên MT
2269/VPUBND-KGVX 24/11/2017 V/v giới thiệu văn bản cử Trung ương
1965/VPUBND - KGVX 16/10/2017 Tra cứu văn bản Trung ương TT 18 19 21 QD 2548
2548/VPUBND - KTTH 23/05/2017 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn