Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 243, văn bản 101 đến 150 trong 12145 văn bản.
15/TB-UBND 18/01/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài chính về triển khai các nhiệm vụ trong năm 2021
318/UBND-KTTH 18/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính
319/UBND-KTTH 18/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
322/UBND-NC 18/01/2021 V/v tham mưu thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
301/UBND-KTTH 15/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ
302/UBND-KTTH 15/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 của Chính phủ
144/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Ngữ Văn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
145/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
146/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
147/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
148/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Nghệ thuật theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
149/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Lịch sử và Địa lý theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
150/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Khoa học tự nhiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
151/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
152/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Giáo dục thể chất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
153/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Công nghệ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
154/QĐ-UBND 14/01/2021 Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 môn Giáo dục công dân theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
265/UBND-KTTH 14/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 25/QĐ-BTC
12/TB-UBND 13/01/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 và năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh
128/QĐ-UBND 13/01/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”
13/TB-UBND 13/01/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Phòng khám đa khoa khu vực Đông Quế Sơn và Trạm Y tế xã Tam Thăng
246/UBND-KTN 13/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
251/UBND-KTTH 13/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính
252/UBND-KTTH 13/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 115/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
53/VPUBND-KTN 13/01/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
57/VPUBND-KGVX 13/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 23/QĐ-TTg, Quyết định số 2232/QĐ-TTg, Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH và Kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ
58/VPUBND-KGVX 13/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 và Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
10/TB-UBND 12/01/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09/01/2021
11/TB-UBND 12/01/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025
192/UBND-KTN 12/01/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 1677/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng
193/UBND-TH 12/01/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
87/QĐ-UBND 12/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
92/QĐ-UBND 12/01/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Khối Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam
09/TB-UBND 11/01/2021 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam)
171/UBND-KGVX 11/01/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 01/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
180/UBND-NC 11/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 172/2020/TT-BQP
46/VPUBND-KTTH 11/01/2021 V/v thực hiện Công văn số 28/BTC-QLG ngày 04/01/2021 của Bộ Tài chính
79/QĐ-UBND 11/01/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã ATiêng, Bhalêê, AVương
81/QĐ-UBND 11/01/2021 Ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
138/UBND-KTN 08/01/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 3505/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ Công Thương
38/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp
39/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
40/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 173/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ Quốc phòng
52/QĐ-UBND 08/01/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
105/UBND-NC 07/01/2021 V/v tra cứu, giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp
122/UBND-TH 07/01/2021 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
35/QĐ-UBND 07/01/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
95/UBND-KTN 07/01/2021 V/v thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
96/UBND-KTN 07/01/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 52/2020/TT-BCT ngày 24/12/2020 của Bộ Công Thương
05/TB-UBND 06/01/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị trực tuyến Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao thứ hạng Chỉ số PCI Quảng Nam giai đoạn (2021-2025) và Công bố thứ hạng Chỉ số DDCI Quảng Nam năm 2019

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn