Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 18, văn bản 1 đến 50 trong 866 văn bản.
7331/UBND - KTTH 05/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 03/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7279/UBND - KTN 04/12/2019 V/v thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi
7212/UBND - KTTH 03/12/2019 Giới thiệu Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công thương
7214/UBND - KTN 03/12/2019 Giới thiệu Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công thương
7216/UBND - KTN 03/12/2019 V/v thực hiện Quyết định số 3021/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7231/UBND - KTN 03/12/2019 Giới thiệu Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ Xây dựng
7163/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 26/11/2019
7168/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019 của Chính phủ
7169/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính
7170/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính
7117/UBND - KTN 28/11/2019 V/v thực hiện Quyết định số 3012/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7127/UBND - KTTH 28/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ
7144/UBND - KTN 28/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính
7096/UBND - KTN 27/11/2019 V/v thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
7103/UBND - NC 27/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP
7104/UBND - NC 27/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg
7113/UBND - KTN 27/11/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công thương
7064/UBND - KGVX 26/11/2019 V/v thực hiện Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định về quản lý phân bón
7065/UBND - KTN 26/11/2019 V/v thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực trồng trọt
7026/UBND - KTTH 25/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính Phủ
7027/UBND - KTTH 25/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính Phủ
6987/UBND - KTN 22/11/2019 V/v thực hiện Quyết định số 2908/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6971/UBND - NC 21/11/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 77/2019/TT-BTC
6973/UBND - NC 21/11/2019 Thực hiện Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ
6932/UBND - KTN 20/11/2019 Giới thiệu các Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019, số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019, số 31/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công thương
3790/QĐ - UBND 19/11/2019 Về việc thành lập Tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp
và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
6900/UBND - KTN 19/11/2019 Giới thiệu các Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 và số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng
6881/UBND - KTTH 18/11/2019 V/v giới thiệu Thông tư 76/2019/TT-BTC ngày 05/10/2019 của Bộ Tài chính
6884/UBND - KTTH 18/11/2019 Giới thiệu các Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30/10/2019, số 22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019, số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019, số 25/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019, số 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công thương
6893/UBND - KTN 18/11/2019 Thực hiện Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ
6896/UBND - KTTH 18/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính Phủ
6897/UBND - KTTH 18/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính Phủ
6825/UBND - KTTH 13/11/2019 V/v thực hiện Công văn số 10335/VPCP-V.I ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường
6748/UBND - KTN 11/11/2019 Thực hiện Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải
6752/UBND - KTTH 11/11/2019 Giới thiệu Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019 của Bộ Công thương
6753/UBND - KTN 11/11/2019 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
6754/UBND - KTN 11/11/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
6720/UBND - KTN 08/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6721/UBND - KTN 08/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6662/UBND - KTN 07/11/2019 V/v thực hiện Công văn số 11500/BQP-TM ngày 19/10/2019 của Bộ Quốc phòng
6670/UBND - KTTH 07/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ
6674/UBND - KTN 07/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 và Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6647/UBND - NC 06/11/2019 V/v tra cứu Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ
6605/UBND - KTTH 05/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 04/11/2019
6624/UBND - KTN 05/11/2019 V/v thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6561/UBND - KTN 01/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6528/UBND - KTN 31/10/2019 V/v thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6483/UBND - KTN 29/10/2019 V/v thực hiện Công văn số 5405/BTNMT-ĐCKS ngày 21/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6422/UBND - KTTH 28/10/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
6423/UBND - KTTH 28/10/2019 V/v giới thiệu Thông tư 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn