Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 17, văn bản 501 đến 550 trong 804 văn bản.
6158/UBND - KSTTHC 15/10/2019 V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
6161/UBND - KTN 15/10/2019 Giới thiệu các Thông tư số 18/2019/TT-BCT, số 19/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ Công thương
3264/QĐ - UBND 11/10/2019 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Thăng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu Khối thi đua các trường Trung học cơ sở của huyện Thăng Bình năm học 2018 - 2019.
3265/QĐ - UBND 11/10/2019 Phê duyệt Dự án “Chăm sóc Hy vọng cho Trẻ khuyết tật – HSC, giai đoạn mở rộng” do Tổ chức COV tài trợ
6040/UBND - NC 09/10/2019 V/v nghiên cứu, triển khai Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ.
6043/UBND - KTN 09/10/2019 V/v thực hiện Quyết định số 2548/QĐ-BTNMT ngày 07/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3211/QĐ - UBND 07/10/2019 Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2020 - 2025)
5910/UBND - KGVX 03/10/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính
5830/UBND - KTN 01/10/2019 V/v thực hiện Công văn số 4944/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (lần 2)
5754/UBND - KTN 27/09/2019 Giới thiệu Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ
5713/UBND - KTTH 26/09/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ
5661/UBND - KTTH 24/09/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 64/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 của Bộ Tài chính
3031/QĐ - UBND 23/09/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam./.
5624/UBND - KTTH 23/09/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính
5544/UBND - KSTTHC 19/09/2019 V/v triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính; cải thiện tiêu chí “Hiện đại hóa hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.
5554/UBND - KTN 19/09/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ
5538/UBND - KTTH 18/09/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ
5388/UBND - KGVX 12/09/2019 Giới thiệu Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
5403/UBND - KTN 12/09/2019 Thực hiện Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5404/UBND - KTN 12/09/2019 Thực hiện Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5356/UBND - KTN 10/09/2019 Thực hiện Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5293/UBND - KTN 09/09/2019 Thực hiện Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT ngày 04/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5294/UBND-KTN 09/09/2019 V/v thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5278/UBND - KTTH 06/09/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019
5078/UBND - KTN 28/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng
5089/UBND - KTTH 28/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính
5049/UBND - KTTH 27/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 53/2019/TT-BTC ngày 20/8/2019 của Bộ Tài chính
5054/UBND - KTTH 27/08/2019 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính
5061/UBND - KTTH 27/08/2019 giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 37/2019/TT-BTC ngày 25/6/2019 của Bộ Tài chính
5062/UBND - KGVX 27/08/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
5037/UBND - KGVX 26/08/2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
4996/UBND - KTN 23/08/2019 V/v thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4912/UBND - KTN 21/08/2019 Giới thiệu Quyết định số 2543/QĐ-BCT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương
4936/UBND - KTTH 21/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ Tài chính
4894/UBND - KTN 19/08/2019 Công văn giới thiệu Quyết định số 2541/QĐ-BCT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương
4796/UBND - KTN 15/08/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1743/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4807/UBND - KTTH 15/08/2019 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính
4763/UBND - KTTH 14/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-NHNN ngày 05/8/2019
4769/UBND - KTN 14/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 13/2019/TT-BCT ngày 31/7/2019 của Bộ Công thương
4770/UBND - KTN 14/08/2019 Giới thiệu Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 13/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
4706/UBND - KTN 13/08/2019 V/v thực hiện Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ
4709/UBND - KTN 13/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công thương
4717/UBND - NC 13/08/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4722/UBND - KTN 13/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng
4727/UBND - KGVX 13/08/2019 Giới thiệu Quyết định số 626/QĐ-VPCP ngày 01/8/2019 và Công văn số 7029/VPCP-KSTT ngày 08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
4737/UBND - KTN 13/08/2019 V/v thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4743/UBND - KTTH 13/08/2019 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ
4678/UBND - KTN 09/08/2019 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ
4684/UBND - KTN 09/08/2019 V/v báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh
4617/UBND - NC 07/08/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 10/20019/TT-BNV, ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn