Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 4, văn bản 1 đến 50 trong 174 văn bản.
631/VPUBND-KGVX 27/03/2020 Giới thiệu Thông tư số 29/2019, Quyết định số 610 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 395, Chỉ thị số 16 của Bộ Thông tin và Truyền thông
570/VPUBND-NC 23/03/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ
571/VPUBND-KGVX 23/03/2020 V/v giới thiệu Nghị định số 27, 34 của Chính phủ, Quyết định số 135, 314 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 01 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 05 của Bộ Thông tin và Truyền thông
548/VPUBND - NC 19/03/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BCA
530/VPUBND - KGVX 18/03/2020 Nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế
504/VPUBND - HCTC 17/03/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
481/VPUBND - NC 13/03/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp
455/VPUBND - NC 11/03/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
456/VPUBND - NC 11/03/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
345/VPUBND - KTN 28/02/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 672/QĐ-BCT ngày 27/02/2020 của Bộ Công Thương
318/VPUBND - KGVX 27/02/2020 Giới thiệu Thông tư số 02, 03, 04 của Bộ Thông tin và Truyền thông
262/VPUBND - NC 19/02/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ
228/VPUBND - NC 14/02/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
166/VPUBND - NC 03/02/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ
154/VPUBND - KGVX 30/01/2020 Nghiên cứu, triển khai Quyết định định số 153/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
143/VPUBND - KGVX 21/01/2020 Giới thiệu Thông tư số 19, Quyết định số 3925 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 2337 của Bộ Thông tin và Truyền thông
130/VPUBND - NC 20/01/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 48/QĐ-BNV
94/VPUBND - NC 14/01/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 05/2020/NĐ-CP
95/VPUBND - NC 14/01/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 195/2019/TT-BQP
96/VPUBND - NC 14/01/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BLĐTBXH
79/VPUBND - KSTTHC 13/01/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính
81/VPUBND - NC 13/01/2020 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg
61/VPUBND - KGVX 08/01/2020 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
43/QĐ - UBND 07/01/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang.
27/VPUBND - KGVX 06/01/2020 Giới thiệu Thông tư số 18/2019, Báo cáo số 115 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 12, 13/2019, Quyết định số 3807, 3810 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
28/VPUBND - KGVX 06/01/2020 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
29/VPUBND - KGVX 06/01/2020 Giới thiệu Thông tư số 19 và 20/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
35/VPUBND - KGVX 06/01/2020 Thực hiện giới thiệu Thông tư số 10/2019 và Thông tư số 17/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
2938/VPUBND - NC 23/12/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng
2852/VPUBND - KGVX 13/12/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 16/2019 và Thông tư số 17/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2816/VPUBND - KTN 10/12/2019 gia hạn thời gian thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường từ ĐT609 vào các xã ngập lụt (ĐH6b.DB), thị xã Điện Bàn
2796/VPUBND - KGVX 06/12/2019 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1745/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 30/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
2716/VPUBND - KSTTHC 29/11/2019 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2712/VPUBND - KGVX 28/11/2019 Thực hiện Thông tư số 09/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 13, 14/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
3871/QĐ - UBND 28/11/2019 Chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư: Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương tại Thôn Đồng Dương và thôn Xuân Thái, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình.
2692/VPUBND - KGVX 27/11/2019 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7036/VPUBND - KGVX 25/11/2019 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2672/VPUBND - KGVX 22/11/2019 V/v Giới thiệu Thông tư số 08/2019 và Quyết định số 3263 của Bộ Khoa học và Công nghệ
2579/VPUBND - KGVX 11/11/2019 Giới thiệu Thông tư số 11 và 12 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2370/VPUBND - KGVX 15/10/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 31 1201 1688
2287/VPUBND - NC 07/10/2019 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg
2288/VPUBND - NC 07/10/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BNV
2172/VPUBND - KGVX 25/09/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương TT 03 CV 3098
2162/VPUBND - KGVX 23/09/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế
2121/VPUBND - KGVX 17/09/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế
2070/VPUBND - KSTTHC 12/09/2019 V/v giới thiệu Quyết định “Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của các sở, ngành thuộc tỉnh đợt 2”
2071/VPUBND - KGVX 12/09/2019 Tra cứu văn bản Trung ương QD 1068 TT 07 CV 7843 2973 3001
2047/VPUBND - KGVX 10/09/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 12/7/2019 của Bộ Y tế
1918/VPUBND - KGVX 23/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 04 và 05/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 07, 08 và 09/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
1720/VPUBND - KGVX 30/07/2019 Giới thiệu Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN và Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn