Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 3, văn bản 1 đến 50 trong 144 văn bản.
2816/VPUBND - KTN 10/12/2019 gia hạn thời gian thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường từ ĐT609 vào các xã ngập lụt (ĐH6b.DB), thị xã Điện Bàn
2796/VPUBND - KGVX 06/12/2019 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1745/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 30/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
2716/VPUBND - KSTTHC 29/11/2019 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2712/VPUBND - KGVX 28/11/2019 Thực hiện Thông tư số 09/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 13, 14/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
3871/QĐ - UBND 28/11/2019 Chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư: Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương tại Thôn Đồng Dương và thôn Xuân Thái, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình.
2692/VPUBND - KGVX 27/11/2019 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7036/VPUBND - KGVX 25/11/2019 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2672/VPUBND - KGVX 22/11/2019 V/v Giới thiệu Thông tư số 08/2019 và Quyết định số 3263 của Bộ Khoa học và Công nghệ
2579/VPUBND - KGVX 11/11/2019 Giới thiệu Thông tư số 11 và 12 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2370/VPUBND - KGVX 15/10/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 31 1201 1688
2287/VPUBND - NC 07/10/2019 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg
2288/VPUBND - NC 07/10/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BNV
2172/VPUBND - KGVX 25/09/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương TT 03 CV 3098
2162/VPUBND - KGVX 23/09/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế
2121/VPUBND - KGVX 17/09/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế
2070/VPUBND - KSTTHC 12/09/2019 V/v giới thiệu Quyết định “Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của các sở, ngành thuộc tỉnh đợt 2”
2071/VPUBND - KGVX 12/09/2019 Tra cứu văn bản Trung ương QD 1068 TT 07 CV 7843 2973 3001
2047/VPUBND - KGVX 10/09/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 12/7/2019 của Bộ Y tế
1918/VPUBND - KGVX 23/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 04 và 05/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 07, 08 và 09/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
1720/VPUBND - KGVX 30/07/2019 Giới thiệu Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN và Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT
1677/VPUBND - KGVX 24/07/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế
1673/VPUBND - KGVX 23/07/2019 Giới thiệu Quyết định số 1074 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Báo cáo số 5833 của Văn phòng Chính phủ
1660/VPUBND - KTTH 22/07/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ Tài chính
1575/VPUBND - KGVX 12/07/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 04 và 05/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1551/VPUBND - KGVX 10/07/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương ND 60 QD 21 TT 01
1536/VPUBND - KGVX 08/07/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế
1532/VPUBND - KGVX 05/07/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế
1405/VPUBND - KTTH 24/06/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 190/QĐ-BTC ngày 29/01/2019 của Bộ Tài chính
1256/VPUBND - KGVX 04/06/2019 Giới thiệu văn bản Trung ương QD 829 CV 1694
1212/VPUBND - KTTH 31/05/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 71/QĐ-BTC ngày 07/01/2019 của Bộ Tài chính
983/VPUBND - KSTTHC 09/05/2019 Về triển khai thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh
898/VPUBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-NHNN ngày 09/4/2019
2175/VPUBND - KTTH 23/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
771/VPUBND- KGVX 16/04/2019 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BYT của Bộ Y tế và các Quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
724/VPUBND - KSTTHC 09/04/2019 Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.
710/VPUBND - NC 08/04/2019 V/v tra cứu, thực hiện Công văn số 130/CP-NC ngày 05/4/2019 của Chính phủ
665/VPUBND - NC 03/04/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp
865/QĐ - UBND 21/03/2019 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 07 tập thể theo đề nghị của UBND huyện Phú Ninh.
535/VPUBND - KGVX 19/03/2019 Tra cứu văn bản Trung ương TT 16 QD 101 BKHCN
823/QĐ - UBND 18/03/2019 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên

703/QĐ - UBND 08/03/2019 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
704/QĐ - UBND 08/03/2019 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
710/QĐ - UBND 08/03/2019 Cho Công ty Cổ phần gạch không nung Điện Bàn thuê đất, giao đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Điện Bàn (giai đoạn 2) tại Cụm Công nghiệp Nam Dương, phường Điện Dương - phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
711/QĐ - UBND 08/03/2019 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng
429/VPUBND - KTTH 07/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính
431/VPUBND - KTTH 07/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 296/QĐ-BTC ngày 27/02/2019 của Bộ Tài chính
410/VPUBND - KTTH 05/03/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 20/2019/NĐ-Cp của Chính phủ
330/VPUBND - NC 21/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
295/VPUBND - NC 15/02/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 173/2019/TT-BQP ngày 31/12/2018 của Bộ Quốc phòng
288/VPUBND - KTTH 13/02/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn