Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 191, văn bản 501 đến 550 trong 9510 văn bản.
527/QĐ-UBND 26/02/2021 Phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất năm 2021 (đợt 2)
528/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
529/QĐ-UBND 26/02/2021 Phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 gồm 1.200 thí sinh
530/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014, Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
522/QĐ-UBND 25/02/2021 Ban hành Quy định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
524/QĐ-UBND 25/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
513/QĐ-UBND 22/02/2021 Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2021”
515/QĐ-UBND 22/02/2021 Ủy quyền theo dõi, đôn đốc, duyệt ký các nội dung báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp.
488/QĐ-UBND 09/02/2021 Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
452/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam, khai thác nguồn nước dưới đất tại Cụm công nghiệp Tam Nghĩa, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành
454/QĐ-UBND 08/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
455/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt lại giá đất tái định cư (68 lô) thuộc dự án Khu tái định cư Tam Anh Nam (giai đoạn 1.1) tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành
456/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
457/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Tân Lập và thôn Thuận An, xã Tam Hải (giai đoạn 2)
458/QĐ-UBND 08/02/2021 Về việc dừng thực hiện Phương án cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng tại khu vực thôn Đông Hồ, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
475/QĐ-UBND 08/02/2021 Về việc ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
477/QĐ-UBND 08/02/2021 Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
436/QĐ-UBND 05/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức lực lượng, huấn luyện,
hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
440/QĐ-UBND 05/02/2021 Phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la
441/QĐ-UBND 05/02/2021 Phê duyệt phương án bố trí công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
448/QĐ-UBND 05/02/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường THPT Trần Quý Cáp, thành phố Hội An; Hạng mục: Khối nhà lớp học, khối hiệu bộ và phục vụ học tập
449/QĐ-UBND 05/02/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Tân Lập và thôn Thuận An, xã Tam Hải
450/QĐ-UBND 05/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
405/QĐ-UBND 04/02/2021 Ủy quyền cho Sở Công Thương giải quyết một số thủ tục hành chính.
409/QĐ-UBND 04/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 19
360/QĐ-UBND 03/02/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu.
361/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 19
362/QĐ-UBND 03/02/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kiên cố hóa trường lớp học Mầm non, Tiểu học huyện Thăng Bình (giai đoạn 2017-2020)
363/QĐ-UBND 03/02/2021 Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2021 của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
364/QĐ-UBND 03/02/2021 Phê duyệt lại giá đất tái định cư đối với một số lô đất thuộc dự án Kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư ADB (giai đoạn 2), phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
386/QĐ-UBND 03/02/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm học 2020 - 2021 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021
387/QĐ-UBND 03/02/2021 Thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Nam lần IX năm học 2020 - 2021 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021
388/QĐ-UBND 03/02/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng khu vực III năm 2021 tại Quảng Nam
389/QĐ-UBND 03/02/2021 Thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực III năm 2021 tại Quảng Nam
390/QĐ-UBND 03/02/2021 Phê duyệt Dự án “Sàng lọc cộng đồng bằng chiến lược 2X (X-quang, Xpert) kết hợp sàng lọc, điều trị lao hoạt động và lao tiềm ẩn” do tổ chức FIT/Đức tài trợ
391/QĐ-UBND 03/02/2021 Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức COV – Mỹ tài trợ
352/QĐ-UBND 02/02/2021 Thành lập Ban Giám sát Kỳ xét tuyển viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính
340/QĐ-UBND 01/02/2021 Về việc đính chính một số nội dung tại Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh
342/QĐ-UBND 01/02/2021 Cho phép thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Tam Kỳ.
326/QĐ-UBND 29/01/2021 Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
331/QĐ-UBND 29/01/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ khoản 4 và khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng c
309/QĐ-UBND 28/01/2021 Phê duyệt Chiến lược phát triển; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2021 – 2025) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
310/QĐ-UBND 28/01/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam, năm 2021
312/QĐ-UBND 28/01/2021 Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
313/QĐ-UBND 28/01/2021 Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025
318/QĐ-UBND 28/01/2021 Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025
293/QĐ-UBND 27/01/2021 Phê duyệt danh sách xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
299/QĐ-UBND 27/01/2021 Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Nam
305/QĐ-UBND 27/01/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2).
266/QĐ-UBND 26/01/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa tại Quốc lộ 1A, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình.

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn