Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
3563/KH-UBND 15/06/2021 Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.
3408/KH-UBND 08/06/2021 Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3409/KH-UBND 08/06/2021 Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3344/KH-UBND 04/06/2021 Kế hoạch tuyên truyền ứng dụng Smart Quang Nam và Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022
74/KH-BCĐ 04/06/2021 Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2021
3311/KH-UBND 03/06/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
3316/KH-UBND 03/06/2021 Thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
71/KH-BCĐ 01/06/2021 Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3214/KH-UBND 31/05/2021 Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 4567/ KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
3114/KH-UBND 26/05/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển
bằng phương tiện thủy nội địa
3115/KH-UBND 26/05/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
2771/KH-UBND 12/05/2021 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021
2714/KH-UBND 11/05/2021 KẾ HOẠCH Cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
2693/KH-UBND 10/05/2021 KẾ HOẠCH Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia
2632/KH-UBND 07/05/2021 Kế hoạch Truyền thông hoạt động Kỷ niệm 550 Danh xưng Quảng Nam
2515/KH-UBND 01/05/2021 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2416/KH-UBND 27/04/2021 Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2360/KH-UBND 26/04/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động và Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên "S-Race 2021" tại Quảng Nam
2363/KH-UBND 26/04/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2336/KH-UBND 23/04/2021 Kế hoạch triển khai các hoạt động trọng tâm công tác Y tế dự phòng và Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
2337/KH-UBND 23/04/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
2338/KH-UBND 23/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 tại tỉnh Quảng Nam
2204/KH-UBND 16/04/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển sự nghiệp Y tế, Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
2080/KH-UBND 13/04/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026
2005/KH-UBND 12/04/2021 Kế hoạch triển khai Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch "hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025" năm 2021
1996/KH-UBND 09/04/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh
1938/KH-UBND 08/04/2021 Triển khai Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1866/KH-UBND 06/04/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2021
1761/KH-UBND 01/04/2021 Kế hoạch thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
1739/KH-UBND 31/03/2021 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 -2025
1682/KH-UBND 30/03/2021 Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác y tế phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1711/KH-UBND 30/03/2021 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
1527/KH-UBND 23/03/2021 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2021
1470/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch triển khai công tác thông tin cơ sở tỉnh Quảng Nam năm 2021
1108/KH-UBND 05/03/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030
920/KH-UBND 24/02/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
890/KH-UBND 22/02/2021 Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030
7703/KH-UBND 29/12/2020 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6340/KH-UBND 30/10/2020 Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 24/8/2020 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân
849/QĐ - UBND 20/03/2019 Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Phú Thịnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và 2030
4094/KH - UBND 04/08/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
2881/KH-UBND 09/06/2017 Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn