Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 206 trong 267, văn bản 10251 đến 10300 trong 13301 văn bản.
2073/QĐ-UBND 27/07/2021 Phân công công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
298/TB-UBND 27/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 26/7/2021
4740/UBND-KTTH 27/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 56/2021/TT-BTC
2070/QĐ-UBND 26/07/2021 Phê duyệt đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2022
295/TB-UBND 26/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
296/TB-UBND 26/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai (giai đoạn 2) tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành
297/TB-UBND 26/07/2021 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
294/TB-UBND 25/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
2056/QĐ-UBND 24/07/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách
4671/UBND-KGVX 24/07/2021 Tổng đài 1022 Quảng Nam giải đáp thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
2051/QĐ-UBND 23/07/2021 Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2021 của huyện Bắc Trà My tại Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh
2052/QĐ-UBND 23/07/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kiên cố hóa trường lớp học Mầm non, Tiểu học huyện Phước Sơn (giai đoạn 2017-2020)
2055/QĐ-UBND 23/07/2021 Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu công viên chuyên đề vui chơi giải trí Cổ Cò tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
290/TB-UBND 23/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, 06 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ thời gian đế
291/TB-UBND 23/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích
292/TB-UBND 23/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 cuộc họp với Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về tình hình điều trị các ca bệnh
293/TB-UBND 23/07/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với huyện Quế Sơn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4664/UBND-KTTH 23/07/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính
4665/UBND-KTTH 23/07/2021 V/v giới thiệu và triển khai Thông tư số 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2037/QĐ-UBND 22/07/2021 Phê duyệt danh mục dự án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí Dự án: Nghĩa trang nhân dân xã Đại Hiệp và Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng
2039/QĐ-UBND 22/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Petrolimex - Các Cửa hàng số 62, 108 của Chi nhánh Công ty Xăng dầu Khu vực V TNHH MTV tại Quảng Nam
2043/QĐ-UBND 22/07/2021 Phê duyệt quyết toán diện tích, kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2044/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc điều chỉnh giảm dự toán nguồn số dư năm 2020 chuyển sang năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2045/QĐ-UBND 22/07/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mạng lưới thu gom nước thải đấu nối vào hộ dân thành phố Hội An
4586/UBND-KGVX 22/07/2021 V/v hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
4591/UBND-KTN 22/07/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 04/2021/TT-BCT ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
2031/QĐ-UBND 21/07/2021 Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.
4532/UBND-KTN 21/07/2021 V/v thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4539/UBND-KTTH 21/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 55/2021/TT-BTC
4546/UBND-KGVX 21/07/2021 V/v thống nhất hướng dẫn áp dụng các biện pháp quản lý người ra/vào Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
4553/UBND-KGVX 21/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tường Chính phủ
4566/UBND-KTTH 21/07/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính
2016/QĐ-UBND 20/07/2021 Phê duyệt lại giá đất tái định cư (02 lô đất) tại Khu dân cư - tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 1), xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ
2017/QĐ-UBND 20/07/2021 Phê duyệt lại giá đất tái định cư tại dự án Khu dân cư An cư 1 thuộc Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
2018/QĐ-UBND 20/07/2021 Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam
2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Cho phép sáp nhập Hội Từ thiện huyện Thăng Bình vào Hội Chữ thập đỏ huyện Thăng Bình.
2024/QĐ-UBND 20/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (ĐH1.NTM)
2025/QĐ-UBND 20/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My.
284/TB-UBND 20/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) và vấn đề cấp nước sạch, xử lý rác thải trên địa bàn xã Tam Hải
286/TB-UBND 20/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phức hợp
dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng Sơn Viên tại xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn
287/TB-UBND 20/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An
289/TB-UBND 20/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 19/7/2021
4494/UBND-KGVX 20/07/2021 V/v hướng dẫn, quản lý người ra/vào Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
4497/UBND-KTN 20/07/2021 V/v giới thiệu Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
4519/UBND-KTTH 20/07/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP
09/2021/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phân cấp thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố hoạt động, công bố lại, gia hạn hoạt động và đóng, tạm dừng
hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1995/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án từ Sở Công Thương sang Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh
1996/QĐ-UBND 19/07/2021 Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (giai đoạn 1)
1997/QĐ-UBND 19/07/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam
2000/QĐ-UBND 19/07/2021 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao, huyện Đông Giang

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn