Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
14/2020/QĐ - UBND 18/09/2020 Về việc phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi,
giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
24/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
25/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11/2018/QĐ-UBND 15/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
ban hành kèm theo Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
10/2018/QD-UBND 30/10/2018 Bãi bỏ một số nội dung tại Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 12/06/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
09/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 V/v quy định giá dịch vụ đồ đạt lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắng liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh QN

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn