Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 3, văn bản 51 đến 100 trong 131 văn bản.
8735/TTr-UBND 06/12/2021 Về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam
8736/TTr-UBND 06/12/2021 Chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (Bình Tú) - Đường Võ Chí Công - UBND xã Bình Sa
8764/TTr-UBND 06/12/2021 Đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
8669/TTr-UBND 03/12/2021 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, đoạn Km14+565,62-Km22+398; giai đoạn 1: Đoạn Km14+565,62-Km18+00
8678/TTr-UBND 03/12/2021 Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam
8693/TTr-UBND 03/12/2021 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4
8694/TTr-UBND 03/12/2021 Về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh phát sinh 9 tháng đầu năm 2021
8724/TTr-UBND 03/12/2021 Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Nam
8725/TTr-UBND 03/12/2021 Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022
8732/TTr-UBND 03/12/2021 V/v đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian áp dụng cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND đến ngày Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND có hiệu lực
8592/TTr-UBND 01/12/2021 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh
8624/TTr-UBND 01/12/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
8551/TTr-UBND 30/11/2021 V/v đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
8559/TTr-UBND 30/11/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8560/TTr-UBND 30/11/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8568/TTr-UBND 30/11/2021 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8569/TTr-UBND 30/11/2021 Về việc đề nghị xem xét, thống nhất quy định về mật độ để tính bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8571/TTr-UBND 30/11/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
8576/TTr-UBND 30/11/2021 Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
8577/TTr-UBND 30/11/2021 Về việc đề nghị thông qua các hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai
8578/TTr-UBND 30/11/2021 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án
8579/TTr-UBND 30/11/2021 Đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8485/TTr-UBND 29/11/2021 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020
8511/TTr-UBND 29/11/2021 Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Nam
8512/TTr-UBND 29/11/2021 Đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022
8439/TTr-UBND 26/11/2021 Đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8440/TTr-UBND 26/11/2021 Về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
8455/TTr-UBND 26/11/2021 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
8459/TTr-UBND 26/11/2021 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức
8472/TTr-UBND 26/11/2021 Về việc đề nghị thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến Quốc lộ 14B, đoạn từ Đại Hiệp đến cầu Hà Nha, huyện Đại Lộc giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045
8408/TTr-UBND 25/11/2021 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Núi Thành
8409/TTr-UBND 25/11/2021 V/v trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giảm 50% mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
8410/TTr-UBND 25/11/2021 Tờ trình về việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; chính sách hỗ trợ cho nhân viên nấu ăn tại các trường phổ thông công lập có tổ chức nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn th
8411/TTr-UBND 25/11/2021 Tờ trình về việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8436/TTr-UBND 25/11/2021 Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
8388/TTr-UBND 24/11/2021 Về việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nước sạch thực hiện giảm giá nước sạch năm 2020 do đại dịch Covid-19
8399/TTr-UBND 24/11/2021 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8400/TTr-UBND 24/11/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
8401/TTr-UBND 24/11/2021 V/v thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh
8323/TTr-UBND 23/11/2021 Đề nghị bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án do BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư
8278/TTr-UBND 22/11/2021 Về việc thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc
8212/TTr-UBND 19/11/2021 Về việc thống nhất chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2021
8238/TTr-UBND 19/11/2021 Về việc xin thay đổi thời gian đào tạo và danh sách viên chức tham gia đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, ekip theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND
ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
8261/TTr-UBND 19/11/2021 Về việc thẩm định, đề nghị xét, công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
8173/TTr-UBND 17/11/2021 Về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
8178/TTr-UBND 17/11/2021 Về việc đề nghị đổi tên các thôn thuộc xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ
1563/TTr-VPUBND 12/11/2021 Về việc đề nghị phê duyệt Đề án số hoá tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Phông lưu trữ UBND tỉnh, giai đoạn 2022-2024
8053/TTr-UBND 12/11/2021 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
8058/TTr-UBND 12/11/2021 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng (5 trường hợp)
8075/TTr-UBND 12/11/2021 Về việc đề nghị thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn