Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
6249/TTr-UBND 17/09/2021 Đề nghị xem xét thông qua vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam
6254/TTr-UBND 17/09/2021 Về chủ trương bố trí vốn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Duy Phước - Cẩm Kim và đường giao thông khu vực huyện Duy Xuyên, thành phố Hội An; bổ sung nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E; phương án phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2020 ch
6255/TTr-UBND 17/09/2021 Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an các huyện, thị xã, thành phố
6268/TTr-UBND 17/09/2021 Về việc điều chỉnh phân loại dự án Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Điện Bàn từ nhóm B sang nhóm C
6279/TTr-UBND 17/09/2021 Về chủ trương hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho huyện Nam Giang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang; kéo dài thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách tỉnh; phân bổ vốn đầu tư cho một số dự án
6280/TTr-UBND 17/09/2021 Về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Tam Anh Bắc thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai
6281/TTr-UBND 17/09/2021 Về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 3 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai
6282/TTr-UBND 17/09/2021 Về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai
6283/TTr-UBND 17/09/2021 Về việc xin thay đổi thời gian đào tạo và danh sách viên chức tham gia đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, ekip theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND
ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
6190/TTr-UBND 16/09/2021 Về việc cho phép sử dụng số dư kế hoạch vốn còn lại thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Đề án hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 11/2
6145/TTr-UBND 15/09/2021 Về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim,
huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An
6102/TTr-UBND 14/09/2021 Đề nghị xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6103/TTr-UBND 14/09/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
6108/TTr-UBND 14/09/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6118/TTr-UBND 14/09/2021 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, lý trình Km18 - Km22+398; Hạng mục:Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
6124/TTr-UBND 14/09/2021 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
6137/TTr-UBND 14/09/2021 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
6142/TTr-UBND 14/09/2021 Về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
6143/TTr-UBND 14/09/2021 Về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045
6144/TTr-UBND 14/09/2021 Về việc đề nghị thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực sông Thu Bồn, đoạn từ cầu Giao Thủy đến Cửa Đại giai đoạn đến 2030 và năm 2045
6089/TTr-UBND 13/09/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
6060/TTr-UBND 12/09/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ
và mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6062/TTr-UBND 12/09/2021 Về việc thống nhất xây dựng Đề án hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
6042/TTr-UBND 10/09/2021 Về chủ trương tăng tổng mức đầu tư Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) Địa điểm: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
6043/TTr-UBND 10/09/2021 Về chủ trương trương tăng tổng mức đầu tư dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình
5975/TTr-UBND 09/09/2021 Về việc bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
5988/TTr-UBND 09/09/2021 Đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam
6000/TTr-UBND 09/09/2021 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
5885/TTr-UBND 07/09/2021 Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi
5906/TTr-UBND 07/09/2021 UBND TỈNH TRÌNH HĐND TỈNH KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3 BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CẢI TẠO, NÂNG CẤP NGHĨA TRANG LIỆT SĨ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2022-2026
5811/TTr-UBND 01/09/2021 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thị xã: Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Điện Bàn.
5812/TTr-UBND 01/09/2021 Về việc điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh
5827/TTr-UBND 01/09/2021 Về việc xin ý kiến thống nhất kéo dài thời gian giải ngân đến 31/12/2021 đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 còn lại chưa giải ngân hết (Tờ trình Thủ tướng Chính phủ)
5688/TTr-UBND 27/08/2021 Về chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607; lý trình: Km18+00 - Km22+398; hạng mục: bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
5376/TTr-UBND 17/08/2021 Về việc xin cấp bổ sung thêm vắc xin phòng COVID-19
5328/TTr-UBND 16/08/2021 Về việc đề nghị phân bổ nguồn kinh phí cho các dự án Khu tái định cư, nghĩa trang nhân dân vùng Đông Nam của tỉnh
5275/TTr-UBND 13/08/2021 Về việc đề nghị xem xét, quyết định thành lập Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại
Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
4896/TTr-UBND 02/08/2021 Đề nghị hỗ trợ các điểm chốt chặn làm việc cường độ cao, Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng
2139/TTr-UBND 17/04/2020 Chủ trương đầu tư dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4
3931/TTr-UBND 05/07/2019 Chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam
2568/TTr-UBND 10/05/2019 Chủ trương đầu tư dự án Đường từ Trường PTTH Thái Phiên đến Quốc lộ 14E, huyện Thăng Bình
3540/TTr-UBND 26/11/2018 Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Nam” cho các sản phẩm từ tơ, lụa của tỉnh Quảng Nam
2373/TTr-UBND 10/05/2018 Xin phê duyệt bổ sung Kế hoạch đoàn ra năm 2018
2374/TTr-UBND 10/05/2018 Về kế hoạch phát triển cấp nước năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2456/TTr-UBND 10/07/2017 Về việc cấp bổ sung vốn đầu tư cho Chi cục Kiểm lâm để thực hiện dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn