Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 6 trong 9, văn bản 251 đến 300 trong 423 văn bản.
1533/TTr-UBND 20/03/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1502/TTr-UBND 17/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hoà kết hợp cảng cá Tam Quang
1517/TTr-UBND 17/03/2023 Về việc đề nghị thống nhất phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
1520/TTr-UBND 17/03/2023 Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2023
1521/TTr-UBND 17/03/2023 Về phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2021-2025
1526/TTr-UBND 17/03/2023 Về chủ trương thay đổi vị trí xây dựng trạm y tế xã Bình Minh và xã Bình Hải, huyện Thăng Bình thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam
1461/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng
1471/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai gây ra trong năm 2022 tại tỉnh Quảng Nam
1473/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình do ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1488/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
1491/TTr-UBND 16/03/2023 Về việc đề nghị thống nhất phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
1408/TTr-UBND 15/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022
1434/TTr-UBND 15/03/2023 Về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1435/TTr-UBND 15/03/2023 Về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1325/TTr-UBND 13/03/2023 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1335/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn ĐTPT) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022
1337/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 1 và phê duyệt chi tiết danh mục các dự án sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Tiểu d
1338/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1339/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 (trình HĐND tỉnh)
1340/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 1 và phê duyệt chi tiết danh mục các dự án sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Tiểu d
1341/TTr-UBND 13/03/2023 Xin ý kiến về nội dung dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về Kết quả triển khai thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1342/TTr-UBND 13/03/2023 V/v Đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
1343/TTr-UBND 13/03/2023 V/v Đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 13, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
1347/TTr-UBND 13/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (trình HĐND tỉnh)
1288/TTr-UBND 10/03/2023 Về việc đề nghị truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
1304/TTr-UBND 10/03/2023 Đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
1251/TTr-UBND 09/03/2023 Về việc hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư xây dựng dự án: Đường giao thông kết nối vùng sản xuất nguyên liệu khu vực Tây Nam tỉnh Quảng Nam (Tờ trình Thủ tướng Chính phủ)
852/TTr-UBND 20/02/2023 Tờ trình Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam
382/TTr-UBND 18/01/2023 V/v điều chỉnh thời gian hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
284/TTr-UBND 13/01/2023 Về việc điều chỉnh loại đất danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại các Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/4/2022, số 31/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2022, số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
233/TTr-UBND 12/01/2023 Tờ trình Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
8839/TTr-UBND 30/12/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng) thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
8840/TTr-UBND 30/12/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022
8841/TTr-UBND 30/12/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Cầu Văn ly và đường dẫn
8844/TTr-UBND 30/12/2022 Về việc đề nghị đưa ra khỏi diện “Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự”
8760/TTr-UBND 29/12/2022 Về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 còn lại (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi) cho các dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành
8712/TTr-UBND 27/12/2022 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công
8674/TTr-UBND 26/12/2022 Đề nghị thống nhất chủ trương tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) lần thứ I năm 2023 tại tỉnh Quảng Nam
1444/TTr-VPUBND 23/12/2022 Về việc đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
8603/TTr-UBND 22/12/2022 Tờ trình Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam
8567/TTr-UBND 21/12/2022 Về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam
8552/TTr-UBND 20/12/2022 Về việc cho chủ trương sử dụng rừng tự nhiên để làm một số hạng mục tạm thời (đường công vụ, bãi tập kết vật liệu) phục vụ thi công Dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
8457/TTr-UBND 16/12/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
8490/TTr-UBND 16/12/2022 Về việc phân bổ phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 còn lại
1408/TTr-VPUBND 15/12/2022 TỜ TRÌNH Đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý
1387/TTr-VPUBND 13/12/2022 Đề nghị tặng thưởng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
1388/TTr-VPUBND 13/12/2022 Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2022.
1390/TTr-VPUBND 13/12/2022 Đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
1379/TTr-VPUBND 12/12/2022 Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.
8156/TTr-UBND 06/12/2022 Tờ trình Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn