Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 212, văn bản 501 đến 550 trong 10576 văn bản.
1435/QĐ-UBND 28/05/2020 Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư huyện Nam Trà My; hạng mục: Đường giao thông
1439/QĐ-UBND 28/05/2020 Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2020 của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
1440/QĐ-UBND 28/05/2020 Về việc điều chỉnh thời gian bổ nhiệm vào ngạch công chức cấp huyện đối với công chức cấp xã thuộc Đề án 500 của tỉnh xét chuyển thành công chức cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
1442/QĐ-UBND 28/05/2020 Giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam để xây dựng Dự án Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc (giai đoạn II) tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (đợt 3) .
1443/QĐ-UBND 28/05/2020 Phê duyệt Dự án “Thiết lập mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ ở Việt Nam” do Cơ quan Tài nguyên Thủy sản Hàn Quốc tài trợ (FIRA)
859/VPUBND-KGVX 28/05/2020 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1421/QĐ-UBND 27/05/2020 Phê duyệt quyết toán và bổ sung hỗ trợ kinh phí bảo hiểm, đào tạo năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Cao Su Nam Giang – Quảng Nam là đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
1422/QĐ-UBND 27/05/2020 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án gia cố đê bao, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng tại Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc,tỉnh Quảng Nam
1423/QĐ-UBND 27/05/2020 Về việc điều chỉnh thời gian thuê đất tại Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 14/5/2003 của UBND tỉnh
1424/QĐ-UBND 27/05/2020 Về việc điều chỉnh tên chủ thể, địa chỉ chủ thể sản xuất tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP - năm 2019 thuộc Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
1425/QĐ-UBND 27/05/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm; lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1426/QĐ-UBND 27/05/2020 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nam Chu Lai, khai thác nguồn nước dưới đất công trình Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu tại Cụm công nghiệp - TTCN Nam Chu Lai, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành
1427/QĐ-UBND 27/05/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tam Kỳ
1428/QĐ-UBND 27/05/2020 Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam
1430/QĐ-UBND 27/05/2020 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
1434/QĐ-UBND 27/05/2020 Về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Nam (lần 4)
191/TB-UBND 27/05/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai quy hoạch, quản lý, đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai
2848/UBND-KTN 27/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ
2852/UBND-KTTH 27/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 39/2020/TT-BTC, số 40/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020 của Bộ Tài chính
852/VPUBND-NC 27/05/2020 V/v tra cứu, thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
1402/QĐ-UBND 26/05/2020 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân An (nay là thị trấn Tân Bình) giai đoạn 2015 và 2025, huyện Hiệp Đức
1403/QĐ-UBND 26/05/2020 Phê duyệt danh sách tinh giản biên chế (bổ sung đợt I năm 2020) – 05 trường hợp.
1405/QĐ-UBND 26/05/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 2, đô thị Điện Thắng, thị xã Điện Bàn
1406/QĐ-UBND 26/05/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1, đô thị Điện Thắng, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn
1407/QĐ-UBND 26/05/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn
1408/QĐ-UBND 26/05/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
1409/QĐ-UBND 26/05/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư khối 6 (giai đoạn 2), phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn
1410/QĐ-UBND 26/05/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất Dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB (giai đoạn 3) tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
1411/QĐ-UBND 26/05/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án Khu dân cư khối 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn
1412/QĐ-UBND 26/05/2020 Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam
1413/QĐ-UBND 26/05/2020 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Cụm thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
1414/QĐ-UBND 26/05/2020 Về việc thành lập Hội đồng bàn giao nguyên trạng Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn quản lý
1417/QĐ-UBND 26/05/2020 Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất (cũ) của Bảo hiểm xã hội tỉnh cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, UBND huyện Hiệp Đức và UBND huyện Bắc Trà My quản lý, sử dụng
1418/QĐ-UBND 26/05/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tái định cư tại Khu tái định cư Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên
1419/QĐ-UBND 26/05/2020 Phê duyệt kế hoạch thu, chi năm 2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
190/TB-UBND 26/05/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn
tại cuộc họp giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án Nạo vét
luồng vào cảng Kỳ Hà giai đoạn 1 và giai đoạn 2
2810/UBND-KTN 26/05/2020 V/v thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1383/QĐ-UBND 25/05/2020 Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình để thực hiện dự án khu dân cư nông thôn mới tại tổ 5, thôn Mỹ Trà và tổ 7, thôn Tú Trà, xã Bình Chánh; tổ 6, thôn Đồng Đức, xã Bình Định Nam; tổ 1, thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung huyện Thăng Bình
1384/QĐ-UBND 25/05/2020 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác hầm lò khoáng sản than tại phần phía Tây Bắc của vỉa than 3, mỏ than An Điềm, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc.
1385/QĐ-UBND 25/05/2020 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể theo đề nghị của UBND thị xã Hội An
1386/QĐ-UBND 25/05/2020 Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các xã, phường của thành phố Hội An năm 2019.
1387/QĐ-UBND 25/05/2020 Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Quảng Nam
1388/QĐ-UBND 25/05/2020 Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Điện Bàn
1389/QĐ-UBND 25/05/2020 Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Tam Kỳ
1390/QĐ-UBND 25/05/2020 Về việc thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính
1392/QĐ-UBND 25/05/2020 Phê duyệt danh sách xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
1395/QĐ-UBND 25/05/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hội An
1397/QĐ-UBND 25/05/2020 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên tại các huyện Nam Giang, Đại Lộc và Duy Xuyên
1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Về việc điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020
1401/QĐ-UBND 25/05/2020 Thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn