Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 5, văn bản 1 đến 50 trong 213 văn bản.
78/BC-UBND 09/06/2021 Kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018
76/BC-UBND 04/06/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 5, 5 tháng năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021.
62/BC-UBND 29/04/2021 Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
17/BC-UBND 05/02/2021 Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020
2227/QĐ-UBND 13/08/2020 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Mỹ Gia tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
209/BC-UBND 10/12/2019 Tình hình đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung theo Cơ chế khuyến khích đầu tư của HĐND tỉnh
191/BC-UBND 28/11/2019 Khái quát tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm
trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh và các nội dung liên quan
đến ý kiến, kiến nghị của nhân dân
187/BC-UBND 19/11/2019 Về việc rà soát, đánh giá thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước
100/BC-UBND 28/06/2019 Tình hình triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
72/BC-UBND 09/05/2019 Tình hình thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
58/BC-UBND 23/04/2019 Đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
57/BC-UBND 22/04/2019 Về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19/BC-UBND 19/02/2019 Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018
12/BC-UBND 30/01/2019 Tình hình triển khai Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018
171/BC-UBND 21/11/2018 V/v một số nội dung về quản lý bảo vệ rừng, nhập khẩu trứng tằm nuôi khảo nghiệm tại Quảng Nam và đăng ký danh mục công trình thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ tái cơ cấu ngành trong thời gian đến
166/BC-UBND 12/11/2018 Thực trạng tổ chức và hoạt động của Trường Chính trị cấp tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
92/BC-BCĐ 01/11/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (2008-2018)
157/BC-UBND 25/10/2018 Về việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn xã Phước Trà và Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
(Bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu)
155/BC-UBND 23/10/2018 Kết quả triển khai xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan,đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Nam
152/BC-UBND 15/10/2018 Về việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - 2019
146/BC-UBND 05/10/2018 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2018
145/BC-UBND 01/10/2018 Kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019
140/BC-UBND 20/09/2018 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ trong Quý III/2018
137/BC-UBND 14/09/2018 Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch
135/BC-UBND 11/09/2018 Kết quả kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
122/BC-UBND 24/08/2018 Kết quả 03 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
124/BC-UBND 24/08/2018 Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, tỉnh QN
120/BC-UBND 16/08/2018 Tổng kết, đánh giá công tác thi hành Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giá trên địa bàn tỉnh
117/BC-UBND 13/08/2018 Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020
116/BC-UBND 10/08/2018 Sơ kết 03 năm (2016 - 2018) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
114/BC-UBND 06/08/2018 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình KT-XH tháng 7,7 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2018.
102/BC-UBND 23/07/2018 Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
104/BC-UBND 23/07/2018 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
90/BC-UBND 06/07/2018 Đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020
91/BC-UBND 06/07/2018 Tình hình thực hiện và kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử quý II/2018 của tỉnh Quảng Nam
84/BC-UBND 04/07/2018 Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam từ khi thành lập đến nay và việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) để cho vay lại
85/BC-UBND 04/07/2018 Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg
ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ
82/BC-UBND 02/07/2018 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Quý II năm 2018.
81/BC-UBND 28/06/2018 Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và Dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018, Kế hoạch và Dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2019
76/BC-UBND 25/06/2018 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2018
77/BC-UBND 25/06/2018 Kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017, quý I năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019
78/BC-UBND 25/06/2018 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018;những đề xuất, kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính ph
79/BC-UBND 25/06/2018 Đánh giá quý II năm 2018 và kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
73/BC-UBND 22/06/2018 Công tác chỉ đạo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
74/BC-UBND 22/06/2018 Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
75/BC-UBND 22/06/2018 Sơ kết ba năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương
70/BC-UBND 18/06/2018 V/v Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ trong quý II năm 2018
71/BC-UBND 18/06/2018 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX
69/BC-UBND 15/06/2018 Về tình hình sản xuất lâm nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
66/BC-UBND 11/06/2018 Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5, 5 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2018

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn