Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 2 trong 12, văn bản 51 đến 100 trong 563 văn bản.
186/BC-UBND 07/10/2022 Kết quả thi hành án hành chính năm 2022
187/BC-UBND 07/10/2022 Báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy
185/BC-UBND 06/10/2022 Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
184/BC-UBND 04/10/2022 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
47/BC-VPUBND 03/10/2022 Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X đến tháng 9/2022
46/BC-VPUBND 30/09/2022 Đề xuất chủ trương thực hiện sửa chữa Trụ sở làm việc
45/BC-VPUBND 29/09/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2022.
181/BC-UBND 26/09/2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2022
182/BC-UBND 26/09/2022 Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch Phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh
183/BC-UBND 26/09/2022 Thực trạng phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025
44/BC-VPUBND 23/09/2022 Kết quả triển khai thực hiện Quy định số 455-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Thời điểm 15/9/2022)
178/BC-UBND 22/09/2022 Về thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
179/BC-UBND 22/09/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/8/2022
177/BC-UBND 21/09/2022 Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan về thành lập 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn
176/BC-UBND 20/09/2022 Việc xây dựng, hoạt động Khu trưng bày, triển lãm và giao lưu tác phầm văn học nghệ thuật tại khuôn viên trụ sở Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh
173/BC-UBND 19/09/2022 Phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2022
174/BC-UBND 19/09/2022 Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
175/BC-UBND 19/09/2022 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022
172/BC-UBND 16/09/2022 Tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (2013 - 2021)
170/BC-UBND 15/09/2022 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội và các biện pháp cấp bách liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
171/BC-UBND 15/09/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 và từ đầu năm 2022 đến nay
43/BC-VPUBND 15/09/2022 Về việc giải trình thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam
168/BC-UBND 14/09/2022 V/v Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 -2025"
169/BC-UBND 14/09/2022 Về việc thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói và giải quyết đơn của ông Bùi Xuân Hiển, Giám đốc Công ty TNHH Mùa Vàng
166/BC-UBND 09/09/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2022 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022./.
167/BC-UBND 09/09/2022 Sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019-2025 tại tỉnh Quảng Nam
164/BC-UBND 08/09/2022 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
165/BC-UBND 08/09/2022 Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022
42/BC-VPUBND 08/09/2022 Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số Quý III/2022
41/BC-VPUBND 07/09/2022 Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
163/BC-UBND 06/09/2022 Tình hình thiên tai, thiệt hại 08 tháng đầu năm và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
40/BC-VPUBND 05/09/2022 Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
162/BC-UBND 04/09/2022 Một số tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
161/BC-UBND 30/08/2022 Về thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
39/BC-VPUBND 30/08/2022 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, Quý III và nhiệm vụ Quý IV năm 2022.
38/BC-VPUBND 26/08/2022 Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL
249/BC-BCS 23/08/2022 Về việc đề nghị thống nhất danh mục đầu tư 16 dự án khai thác khoáng sản đá, cát làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp trên địa bàn các huyện: Tiên Phước, Duy Xuyên, Đông Giang, Tây Giang
158/BC-UBND 22/08/2022 kết quả thẩm định nội dung trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Hồ Trường Đồng, tỉnh Quảng Nam
37/BC-VPUBND 22/08/2022 Tổng hợp đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
157/BC-UBND 18/08/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/7/2022
155/BC-UBND 17/08/2022 Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp 3 Quốc hội khóa XV
156/BC-UBND 17/08/2022 Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 (từ 01.8.2021 đến 31.7.2022) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
154/BC-UBND 16/08/2022 Báo cáo tình hình, kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh
35/BC-VPUBND 16/08/2022 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X
151/BC-UBND 10/08/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022.
152/BC-UBND 10/08/2022 Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025
153/BC-UBND 10/08/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
147/BC-UBND 05/08/2022 Đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
148/BC-UBND 05/08/2022 Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
149/BC-UBND 05/08/2022 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn